Hem / Lavendla Terapi / Stress / Stresshantering

Vi lever idag ofta aktiva liv, och det behöver inte vara problematiskt, men om man känner sig stressad så kan man behöva fundera över hur man hanterar sin stress. Här går vi igenom vad stresshantering är och vad du kan göra.

Vad innebär stress?

Stress är en normal del av det mänskliga livet och är i grunden kroppens sätt att reagera på olika utmaningar och påfrestningar. Det är en respons som aktiveras när vi ställs inför situationer som kräver anpassning eller förändring, vare sig det handlar om fysiska, mentala, emotionella eller miljömässiga faktorer. Stress på jobbet är ett vanligt förekommande problem, men ofta är stressproblematiken mer nyanserad än så. Har stressen blivit långvarig kan det vara dags att arbeta på sin stresshantering.

Vad är stresshantering?

Stresshantering är olika sätt att hitta balans mellan aktivering och återhämtning i livet generellt. Det kan innebära att ta pauser i sin vardag men också att tacka nej till ökade arbetsuppgifter om man har svårt att sätta gränser. Det handlar om att identifiera vad som ger och tar energi för att förebygga och behandla svårare stressproblem som utmattningssyndrom. Genom ändrade vanor i vardagen men även med stöd av en psykolog eller psykoterapeut så kan man bli bättre på att hantera sin stress.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Långvarig och kortvarig stress

När vi aktiverar oss och fokuserar vår energi på något så kan vi uppleva ett stresspåslag. Den evolutionärt inbyggda “kamp och flykt”-responsen drar igång och det har vi med oss sedan vi levde på savannen. Hjärnan reagerar på hot, men i dagens samhälle är vi sällan rädda för rovdjur utan det kan istället handla om att vi har tagit på oss för mycket på jobbet, att vi är rädda för att misslyckas eller att vi känner oss otillräckliga på andra sätt.

Den kortvariga stressen är inte farlig utan en del av att vara människa men det som kan bli problematiskt är om man lever med stressen konstant under längre tid. Då är vi på högvarv och initialt kanske det fungerar men på sikt kan det ge svåra symptom. Det är därför det är så viktigt att ta till stresshantering för att se över hur man lever, vad man värderar och hur man kan återhämta sig.

När skall man söka hjälp för att hantera stress?

Att identifiera stress är nyckeln till att förhindra långvariga negativa konsekvenser. Det är viktigt att känna igen tecknen tidigt, både på kort sikt men också för att förebygga problem längre fram.

Lavendla Terapi – Om stress


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Symptom på stress

Om man stressar mycket under en längre tid så är det viktigt att vara uppmärksam på sina symptom så att man kan förebygga vidare ohälsa, men också för att få hjälp att bryta sina mönster. Här är några vanliga stressymptom:

  1. Emotionella och psykiska symptom: Det kan inkludera ångest, depression, irritabilitet, känsla av överväldigande, koncentrationssvårigheter, och en minskad känsla av välbefinnande.
  2. Fysiska symptom: Långvarig stress kan leda till huvudvärk, muskelspänningar, magbesvär, trötthet, och sömnproblem. Det kan också påverka immunförsvaret, vilket gör att man blir mer benägen för infektioner.
  3. Beteendemässiga förändringar: Man kan börja överäta eller äta mindre, dricka mer alkohol eller ta droger, undvika sociala kontakter och att man blir mindre effektiv i vardagen på jobbet exempelvis.
  4. Hälsoproblem: Långvarig stress kan innefatta hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, och andra kroniska sjukdomar. Stress kan även bidra till viktproblem, hudproblem som eksem, och mag-tarmbesvär som IBS (irritable bowel syndrome).

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.

Metoder för att hantera stress

Det finns många olika sätt att hantera stress, från livsstilsförändringar till psykologisk behandling. Stressproblem kan vara på olika svårighetsgrad till förebyggande till svår problematik med utmattning. Det är viktigt att arbeta med att hitta en balans mellan stress och återhämtning för att också förebygga ohälsa på sikt. Om man behöver så kan man också söka mer hjälp hos en legitimerad psykolog eller terapeut.

Stresshantering med KBT

Har man milda eller måttliga problem kan man söka hjälp hos en psykolog, där man kan arbeta med Kognitiv beteendeterapi (KBT) för att hantera stress. Här får man arbeta med bland annat stressdagbok för att se hur stressen påverkar ens vardag och olika kognitiva tekniker för att undersöka värderingar och föreställningar kopplat till ens beteende. Man arbetar också med att lära sig hantera känslor kopplat till bland annat prestation och att sätta gränser. Man arbetar även på att öka återhämtande beteenden i vardagen.

Stresshantering med ACT

Nyare former av KBT, som Acceptance and commitment therapy (ACT) kan också vara hjälpsamt för stress då man här fokuserar mycket på vad man värderar i livet och återhämtning genom mindfulness. Det finns forskning som visar att ACT kan vara hjälpsamt vid stresshantering.

Mindfulness och meditation

För att hantera sin stress så behöver man öka sin återhämtning. Det kan man göra på flera sätt och mindfulness, eller medveten närvaro, har blivit populärt de senaste åren. Man har inslag av mindfulness i behandling med ACT men det finns också andra mindfulnessbaserade behandlingar som Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR), vilket är en evidensbaserad gruppbehandling för att hantera stress och utmattning, som kan vara hjälpsam. Vill man praktisera på egen hand så finns det många appar, som Insight timer, där det finns meditationer att lyssna på. Annars kan man gå en kurs i yoga eller meditation.

När ska du överväga en psykolog?

Om du upplever att för mycket stress i din vardag att det påverkar din hälsa och välmående, kan det vara dags att söka professionell hjälp. En psykolog kan erbjuda stöd och verktyg för att hantera din stress mer effektivt.

Kom ihåg, det är aldrig för sent att ta itu med stress. Din hälsa och välmående ska alltid prioriteras och om du känner att stressen blir för mycket, tveka inte att kontakta oss för stöd och vägledning.


12 frågor och svar om stress

 Vad är stress?

Stress är en normal del av det mänskliga livet och är i grunden kroppens sätt att reagera på olika utmaningar och påfrestningar.

Vad orsakar stress?

Stress är en respons som aktiveras när vi ställs inför situationer som kräver anpassning eller förändring, vare sig det handlar om fysiska, psykiska, emotionella eller miljömässiga faktorer. Det kan handla om att från att hinna till bussen i tid till nytt arbete eller att man blivit förälder.

Hur vet man om man är stressad?

Tecken på arbetsrelaterad stress kan inkludera känslor av överväldigande, irritabilitet, minskad motivation eller produktivitet, svårigheter med att koncentrera sig, trötthet, och förändringar i sömnvanor. Fysiska symptom som huvudvärk, muskelspänningar, eller magproblem kan också vara indikationer på stress. Om dessa symptom påverkar ditt dagliga liv är det viktigt att söka professionell hjälp.

Hur kan jag minska min stressnivå på jobbet?

För att minska stressnivån på jobbet, fokusera på att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Det kan innebära att justera ditt schema, sätta realistiska mål, och se till att du tar pauser under dagen. Att praktisera mindfulness och avslappningstekniker som djupandning kan också vara effektivt. Se till att du även tar hand om din fysiska hälsa genom regelbunden motion och en balanserad kost. Att bibehålla ett starkt socialt supportnätverk utanför jobbet är också viktigt.

Vilka är de långsiktiga effekterna av stress?

Långvarig stress på jobbet kan leda till flera negativa hälsokonsekvenser, såsom trötthet, hjärt-kärlsjukdomar, och psykiska problem som depression och ångest. Det kan också påverka immunförsvaret, vilket gör dig mer mottaglig för infektioner. På det personliga planet kan det leda till problem i relationer och generell livskvalitet. Att hantera stress effektivt är därför avgörande för både din fysiska och mentala hälsa.

Kan arbetsmiljön påverka min stressnivå?

Ja, arbetsmiljön spelar en stor roll i din stressnivå. En bullrig, rörig eller konfliktfylld miljö kan öka stressen. Å andra sidan kan en stödjande, organiserad och positiv arbetsmiljö bidra till lägre stressnivåer. Det är viktigt att arbeta för att skapa en arbetsplats som främjar välmående, vilket kan inkludera ergonomiska arbetsstationer, tillräckligt med ljus, och en kultur som uppmuntrar pauser och socialt stöd.

Vilken roll spelar tidshantering i stresshantering?

Effektiv tidshantering är avgörande för att minska stress på jobbet. Genom att organisera och prioritera dina uppgifter kan du minska känslan av att vara överväldigad. Att lära sig att säga nej till uppgifter som överstiger din kapacitet och att delegera när det är möjligt är också viktiga aspekter. Användning av planeringsverktyg och att sätta realistiska deadlines kan också hjälpa till att hålla stressen på en rimlig nivå.

Finns det några effektiva avslappningstekniker för att hantera stress?

Ja, det finns flera avslappningstekniker som kan hjälpa till att hantera stress på jobbet. Djupandning, progressiv muskelavslappning och mindfulness-övningar är effektiva metoder. Korta promenader eller stretcha under dagen kan också hjälpa. Vissa människor finner att lyssna på lugn musik eller praktisera yoga kan vara avslappnande. Att experimentera med olika tekniker kan hjälpa dig att hitta vad som fungerar bäst för dig.

Hur kan en psykolog hjälpa mig hantera stress?

Psykologer arbetar med evidensbaserade metoder som Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller Acceptance and Commitment therapy (ACT), vilka kan vara hjälpsamma för att hantera stress. Du kan få arbeta med olika tekniker och en stressdagbok för att öka din återhämtning och balans i livet.

Var kan jag söka hjälp för stress?

Du kan söka hjälp hos någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter här på Lavendla. Har du svårare problematik så bör du söka kontakt med en läkare för bedömning via exempelvis din vårdcentral.

Behandling av stress – steg för steg

Om du är i behov av att hantera din stress så finns det hjälp att få och här får du en uppfattning om hur en behandling skulle kunna se ut:

Förståelse och utvärdering

Första steget är att kartlägga din historia och hur dina symptom utvecklats. En professionell psykolog eller terapeut kan hjälpa dig att utvärdera din situation och förstå vad som orsakar din stress. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation

Du kommer att lära dig om stress och hur den påverkar dig både fysiskt och mentalt. Det är viktigt att förstå vad som händer i din kropp, tankar och känslor när stress uppstår.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

I en KBT-behandling du att få arbeta med att identifiera mönster som är kopplade till din stress. Detta kan inkludera att arbeta med värderingar kopplade till livsstil, att fylla i stressdagbok och att lära sig sätta sunda gränser och identifiera behov. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna, vilket kan inkludera olika mindfulnessövningar.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Koppla in specialister (vid behov)

Om du har svåra symptom så kan det kräva mer specialiserad vård. Det är då bra om man kontaktar en läkare vid exempelvis sin vårdcentral för en bedömning.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vill du ha mer information om fobier så kan du läsa på Vårdguidens hemsida.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.