Hem / Lavendla Terapi / Ångest / Prestationsångest

Prestationsångest är en utmaning som många människor står inför, vare sig det gäller arbete, sport, eller i personliga relationer. Ibland kan den vara bra för fokus, men när den hindrar oss från att ens försöka kan vi behöva hjälp.

Vad är prestationsångest?

Prestationsångest uppstår när man känner en överväldigande rädsla eller oro inför att prestera i en viss situation. Det kan påverka alla, från barn i skolan till vuxna i arbetslivet. Det är en form av ångest som ofta är kopplad till rädslan för att misslyckas eller inte uppnå uppsatta förväntningar.

Symptom på prestationsångest

Symptomen varierar men kan inkludera:

 • Ökad stress och nervositet
 • Tappar ståndet på grund av press
 • Svårigheter att koncentrera sig
 • Sömnproblem
 • Fysiska symptom som hjärtklappning och svettningar

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Hur hanterar jag min ångest?

 • Självhjälpstekniker: Andningstekniker, mindfulness och avslappning kan vara effektiva metoder för att minska ångest.
 • Professionell hjälp: Terapiformer som Kognitiv Beteendeterapi (KBT) har visat sig vara effektiva.
 • Motion och hälsosam livsstil: Regelbunden fysisk aktivitet och en balanserad kost kan minska symptom.

Prestationsångest inom olika områden

 • Prestationsångest på jobbet: Ny på jobbet? Känslan av att behöva bevisa sig kan vara överväldigande.
 • Idrottspsykologi: Prestationsångest inom idrott kräver ofta specifika strategier för att hantera pressen.
 • Sexuell Prestationsångest: Många lider i tysthet av prestationsångest i sängen, vilket kan påverka relationer och självkänsla.

När ska man söka hjälp?

Om du känner att din prestationsångest är överväldigande eller påverkar din förmåga att fungera i vardagen, kan det vara dags att söka hjälp. Kontakta en psykolog eller terapeut som kan erbjuda stöd och behandlingsalternativ.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Strategier för att hantera prestationsångest

Prestationsångest är en känsla många av oss upplever i olika situationer, oavsett om det handlar om att tala inför en publik, inför ett viktigt möte, eller kanske under en idrottstävling. Det är en naturlig respons, men för vissa kan den bli överväldigande och hindra framgång. Här presenterar vi strategier för att hantera prestationsångest i specifika situationer:

Identifiera orsakerna

Förstå vad som utlöser din ångest. Är det rädslan att göra fel, eller kanske oro för andras bedömning? Genom att förstå roten till din ångest kan du börja arbeta med att hantera den.

Förberedelse är nyckeln

Oavsett situation, är förberedelse essentiellt. Gör din forskning, öva på ditt tal, eller träna för din tävling. Ju mer förberedd du är, desto mindre utrymme finns det för ångest.

Andningstekniker

Lär dig tekniker för djupandning. Djup och kontrollerad andning kan minska kroppens stressrespons och hjälpa dig att hålla dig lugn.

Mental träning

Visualisera framgång. Föreställ dig själv hantera situationen väl. Denna teknik används ofta av idrottare för att förbättra prestationen.

Små steg

Börja med mindre, hanterbara situationer och bygg upp din självförtroende gradvis. Detta kan minska ångest över tid.

Sök professionell hjälp

Om din prestationsångest är överväldigande, tveka inte att söka hjälp från en psykolog eller terapeut. Ibland behöver vi extra stöd för att hantera våra utmaningar.

Kom ihåg, det är normalt att känna någon form av nervositet inför en utmaning. Det är hur vi hanterar den som räknas. Genom att tillämpa dessa strategier kan du förvandla din prestationsångest till en drivkraft för framgång. Och kom ihåg, vi är här för att göra det svåra lättare. För ytterligare stöd eller för att boka en session med våra kvalificerade psykologer och terapeuter, besök vår hemsida.

Professionella behandlingsmetoder

Det finns flera behandlingsmetoder som kan hjälpa vid prestationsångest, inklusive:

 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT): En vanlig behandlingsform som fokuserar på att förändra negativa tankemönster.
 • Medicinering: I vissa fall kan läkemedel förskrivas för att hjälpa till att hantera ångest.
 • Samtalsterapi: Att prata om sina känslor med en terapeut kan vara en effektiv metod för att bearbeta och hantera ångest.

Livsstilsförändringar för att minska ångest

 • Regelbunden motion: Fysisk aktivitet kan minska stress och förbättra mental hälsa.
 • Balanserad kost: En hälsosam kost kan positivt påverka både fysisk och mental hälsa.
 • Sömn: God sömnhygien är avgörande för att hantera stress och ångest.

Empati och förståelse

Att stödja någon med prestationsångest kräver empati och förståelse. Det är viktigt att lyssna utan att döma och erbjuda stöd där det behövs. Här är några tips:

 • Lyssna aktivt: Visa att du lyssnar och att du tar personens känslor på allvar.
 • Undvik att minimalisera känslor: Kommentarer som “det är inte så farligt” kan kännas nedlåtande.
 • Erbjuda praktisk hjälp: Ibland kan praktisk hjälp, som att förbereda inför en presentation, vara till stor hjälp.

Stödja barn med prestationsångest

För föräldrar och vårdnadshavare är det viktigt att:

 • Skapa en trygg miljö: Uppmuntra och beröm, undvik alltför höga krav.
 • Prata om känslor: Lär ditt barn att uttrycka sina känslor och bekymmer.
 • Samarbeta med skolan: Arbeta tillsammans med lärare för att skapa en stöttande miljö.

Företagsansvar och arbetsmiljö

Arbetsgivare spelar en nyckelroll i att hantera prestationsångest på arbetsplatsen. Att skapa en hälsosam arbetsmiljö inkluderar:

 • Utbildning för Ledare: Ledare bör lära sig att känna igen tecken på ångest och hur de kan stödja sina anställda.
 • Främja Mental Hälsa: Skapa policyer som uppmuntrar balans mellan arbete och privatliv.
 • Tillgång till Stödresurser: Erbjuda tillgång till psykologisk rådgivning eller stödprogram.

Att förstå och hantera prestationsångest är en resa både för individen och för de som står runtomkring. Genom att stärka vår kunskap och vårt stöd, kan vi alla bidra till en mer hälsosam och förstående miljö.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


24 vanliga frågor och svar om separationsångest

Vad är prestationsångest?

Prestationsångest är en form av ångest som uppstår när man känner press eller oro inför att utföra en viss uppgift, särskilt när man står inför möjligheten att bli bedömd av andra. Det kan röra sig om allt från arbetsrelaterade presentationer till idrottsevenemang eller sociala situationer. Denna känsla karaktäriseras av symtom som nervositet, hjärtklappning, och en rädsla för att inte leva upp till förväntningarna.

Vad ska man göra när man har en prestationsångest?

Om du upplever prestationsångest, är det viktigt att först och främst erkänna och acceptera dina känslor. Andningstekniker och mindfulness kan vara effektiva metoder för att hantera akut ångest. Långsiktigt kan det hjälpa att öva på uppgiften du är orolig för, söka stöd från vänner, familj eller en psykolog, och arbeta med ditt självförtroende och självbild.

Hur kan man minska prestationsångest?

För att minska prestationsångest, kan du börja med att förbereda dig väl för uppgiften. Detta inkluderar att öva och planera i förväg. Att sätta realistiska mål och fokusera på processen snarare än bara resultatet kan också vara till hjälp. Mindfulness och avslappningstekniker som djupandning eller yoga kan minska fysiska symtom på ångest. Att prata med en terapeut kan även ge strategier för att hantera ångesten.

Kan prestationsångest vara positiv?

Ja, i vissa fall kan prestationsångest faktiskt vara positiv. En viss nivå av ångest kan öka fokus och motivation, och få dig att prestera bättre. Det är när ångesten blir överväldigande och hindrar prestation som den blir ett problem. Att lära sig att balansera och hantera dessa känslor är nyckeln till att omvandla ångest till en fördel.

När ska man söka professionell hjälp för prestationsångest?

Om din prestationsångest är ihållande och påverkar din dagliga funktion eller livskvalitet, är det viktigt att överväga professionell hjälp. Tecken på att du bör söka hjälp inkluderar: om ångesten känns överväldigande, om du undviker viktiga uppgifter eller situationer på grund av din ångest, eller om du upplever fysiska symtom som svårigheter att sova eller äta. Psykologer och terapeuter kan erbjuda strategier och stöd för att hantera din ångest.

Finns det vanliga orsaker till prestationsångest?

Ja, det finns flera vanliga orsaker till prestationsångest. Dessa kan inkludera tidigare negativa erfarenheter, höga förväntningar från sig själv eller andra, rädsla för misslyckande eller kritik, och brist på förberedelse eller erfarenhet. Sociala och kulturella faktorer, såsom pressen att prestera i skola eller arbetsliv, kan också bidra till utvecklingen av prestationsångest.

Vilka är de fysiska symptomen på prestationsångest?

De fysiska symptomen på prestationsångest kan variera, men vanliga tecken inkluderar hjärtklappning, svettningar, darrningar, magbesvär, huvudvärk, och snabb andning. Vissa kan även uppleva yrsel eller en känsla av att vara “frånvarande”. Dessa symtom orsakas av kroppens stressrespons, som aktiverar “kämpa eller fly”-systemet.

Kan prestationsångest påverka ens personliga liv?

Prestationsångest kan definitivt påverka ens personliga liv. Den kan leda till undvikande av vissa situationer, vilket kan begränsa personlig och yrkesmässig utveckling. Ångesten kan också påverka mellanmänskliga relationer och självkänsla. Det är därför viktigt att hantera dessa känslor så att de inte begränsar ens livskvalitet.

Hur skiljer sig prestationsångest från andra typer av ångest?

Prestationsångest är specifik för situationer där en person känner sig bedömd eller i centrum för uppmärksamheten. Det skiljer sig från andra ångesttyper genom sitt fokus på prestation och resultat. Medan allmän ångest kan vara mer diffus och relaterad till en mängd olika situationer, är prestationsångest oftast knuten till specifika händelser eller aktiviteter.

Kan barn och tonåringar uppleva prestationsångest?

Barn och tonåringar kan definitivt uppleva prestationsångest. De kan känna press relaterad till skolprestationer, sport, sociala situationer eller konstnärliga föreställningar. Det är viktigt för föräldrar och vårdnadshavare att känna igen tecknen på ångest hos barn och tonåringar och att ge stöd och uppmuntran. I vissa fall kan det vara lämpligt att söka professionell hjälp för att ge barnet verktyg för att hantera sin ångest.

Kan förändringar i livsstil hjälpa till att hantera prestationsångest?

Ja, förändringar i livsstilen kan spela en stor roll i hanteringen av prestationsångest. Reglerad sömn, balanserad kost, och regelbunden fysisk aktivitet kan förbättra både fysisk och mental hälsa, vilket kan minska symtom på ångest. Även avkopplingstekniker som yoga och meditation kan vara effektiva för att minska stress och ångest.

Är prestationsångest vanligare i vissa yrken?

Prestationsångest kan drabba människor i alla yrken, men det är vanligare i yrken som kräver regelbundna presentationer, publika framträdanden eller hög konkurrens. Exempel på sådana yrken inkluderar artister, idrottare, företagsledare, och lärare. Det är viktigt för arbetsgivare att känna igen och stödja anställda som kämpar med dessa frågor.

Hur kan man hjälpa någon som upplever prestationsångest?

För att hjälpa någon med prestationsångest, börja med att lyssna och visa förståelse. Undvik att bagatellisera deras känslor och ge istället stöd och uppmuntran. Uppmuntra dem att söka professionell hjälp om det behövs och erbjud dig att vara där som ett stöd. Att hjälpa dem med att öva eller förbereda sig för den situation de är oroliga för kan också vara till hjälp.

Kan prestationsångest påverka akademiska prestationer?

Ja, prestationsångest kan definitivt påverka akademiska prestationer. Studenter kan uppleva ångest inför prov, redovisningar eller i konkurrensutsatta miljöer. Detta kan leda till undvikande, fördröjningar och i värsta fall, misslyckanden i akademiska uppgifter. Det är viktigt för utbildningsinstitutioner att erbjuda stöd och resurser för att hjälpa studenter hantera denna typ av ångest.

Finns det tekniker för att hantera prestationsångest i stunden?

För att hantera prestationsångest i stunden, kan du prova andningstekniker eller progressiv muskelavslappning för att minska fysiska symtom. Mental förberedelse som att visualisera en framgångsrik prestation kan också vara effektivt. Att ha en positiv affirmation eller mantra att upprepa kan hjälpa till att hålla negativa tankar i schack. Det är även viktigt att hålla fokus på uppgiften snarare än på din ångest.

Kan prestationsångest leda till andra psykiska hälsoproblem?

Ja, om prestationsångest inte hanteras effektivt kan den bidra till andra psykiska hälsoproblem som depression, generaliserad ångeststörning eller låg självkänsla. Kronisk ångest kan också ha negativa effekter på fysisk hälsa, inklusive sömnproblem och högt blodtryck. Det är därför viktigt att söka hjälp tidigt.

Påverkar prestationsångest människor olika beroende på ålder?

Prestationsångest kan upplevas av individer i alla åldrar, men dess manifestation kan variera. Barn kan till exempel visa ångest genom att undvika skolaktiviteter eller ha magproblem. Tonåringar och vuxna kan uppleva mer uttalade fysiska och psykiska symtom. Äldre vuxna kan uppleva ångest relaterad till arbetsprestationer eller sociala aktiviteter.

Är det möjligt att helt övervinna prestationsångest?

För vissa kan det vara möjligt att helt övervinna prestationsångest, medan andra kanske lär sig hantera det effektivt. Genom terapi, självhjälpsstrategier, och ibland medicinering, kan individer hitta sätt att minska och kontrollera deras ångest. Det är viktigt att komma ihåg att lite ångest är normalt och kan till och med vara motiverande.

Vilken roll spelar självförtroende i hanteringen av prestationsångest?

Självförtroende spelar en viktig roll i hanteringen av prestationsångest. Högre självförtroende kan minska rädslan för misslyckande och kritik, vilket är centrala faktorer i prestationsångest. Att arbeta med att bygga upp sitt självförtroende, genom positiv självprat och att fira framgångar, kan hjälpa till att minska ångestnivåerna.

Hur kan man balansera prestationsmål och mental hälsa?

För att balansera prestationsmål och mental hälsa, är det viktigt att sätta realistiska och uppnåbara mål. Att erkänna och fira små framsteg kan hjälpa till att bygga självförtroende och minska ångest. Det är också viktigt att inkludera tid för avkoppling och återhämtning i din rutin, och att vara medveten om när det är dags att ta en paus eller söka professionell hjälp.

Kan avslappningstekniker som meditation verkligen hjälpa mot prestationsångest?

Ja, avslappningstekniker som meditation kan vara mycket effektiva för att hantera prestationsångest. Meditation hjälper till att lugna sinnet, minska stressnivåer och förbättra fokus och koncentration. Genom att öva meditation regelbundet kan individer lära sig att kontrollera sina ångestutlösta tankar och känslor, vilket gör dem bättre rustade att hantera stressiga situationer.

Vilken roll spelar positivt självprat i hanteringen av prestationsångest?

Positivt självprat är en kraftfull teknik för att hantera prestationsångest. Det innebär att aktivt ersätta negativa tankar och självkritik med uppmuntrande och stärkande påståenden. Genom att praktisera positivt självprat kan individer öka sitt självförtroende och självkänsla, vilket minskar rädslan för misslyckande och kritik som ofta ligger till grund för prestationsångest.

Hantera prestationsångest: En steg-för-steg guide

Att hantera prestationsångest kan vara en utmanande process, men med rätt steg och strategier kan du effektivt minska stress och öka ditt välbefinnande. Här är en konkret guide för att hjälpa dig eller någon du känner att börja hantera prestationsångest.

1. Identifiera känslorna

 • Innan: Reflektera över vad du känner. Är det rädsla, nervositet, eller oro inför att prestera?
 • Efter: Erkänn dessa känslor som en naturlig del av mänsklig erfarenhet.

2. Förstå orsakerna

 • Därför att: Det är viktigt att förstå vad som utlöser din ångest. Är det rädsla för att misslyckas, oro över andras åsikter, eller något annat?
 • Som ett resultat av: Denna insikt, kan du börja arbeta på att förändra ditt perspektiv.

3. Sätt realistiska mål

 • Alltså: Att sätta uppnåeliga mål kan hjälpa till att minska pressen. Det är okej att inte alltid vara perfekt.
 • Däremot: Var realistisk med dina förväntningar på dig själv.

4. Öva avslappningstekniker

 • Innan: Prova avslappningstekniker som djupandning, meditation, eller yoga för att lugna sinnet.
 • Efter: Notera förbättringar i hur du känner dig.

5. Förberedelser och övning

 • Men: Kom ihåg att bra förberedelse kan minska ångest.
 • Sedan: Öva på det du ska prestera, så att du känner dig mer säker.

6. Sök stöd

 • Innan: Prata med vänner, familj eller en terapeut om din ångest.
 • Efter: Använda det stödet för att bygga upp ditt självförtroende.

7. Reflektera och lär

 • Därför att: Varje erfarenhet, bra eller dålig, är en chans att lära sig.
 • Som ett resultat av: Reflektera över vad som gick bra och vad som kan förbättras.

8. Ta hand om din hälsa

 • Men: Glöm inte bort vikten av god sömn, balanserad kost, och regelbunden motion.
 • Alltså: En sund kropp bidrar till ett sundare sinne.

9. Var snäll mot dig själv

 • Innan: Undvik att vara för hård mot dig själv.
 • Efter: Visa självmedkänsla och förståelse.

10. Sök professionell hjälp vid behov

 • Men: Om din ångest blir överväldigande, tveka inte att söka professionell hjälp.
 • Alltså: Terapeuter och psykologer kan erbjuda specifika tekniker och stöd.

Att hantera prestationsångest är en process som kräver tid och tålamod. Kom ihåg att professionell hjälp är tillgänglig och kan vara en värdefull resurs i din resa. Kom också ihåg att du inte är ensam. Du kan snabbt och enkelt komma i kontakt med en av våra terapeuter eller psykologer för ett inledande samtal om hur de kan hjälpa till i just din situation.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.