Hem / Lavendla Terapi / Fobier och rädslor / Agorafobi (torgskräck)

Har du en rädsla för öppna platser som torg eller att åka kollektivtrafik där det är mycket människor? Orsakar det problem i ditt liv? Då kanske du lider av agorafobi. Här går vi igenom vad denna fobi är och hur du kan få hjälp.

Vad är agorafobi?

Agorafobi, till vardags kallat torgskräck, är ett ångestsyndrom där man har en rädsla för platser och situationer som kan orsaka panikångest eller hjälplöshet. Ofta är det platser där det kan vara svårt att snabbt fly eller få hjälp, som öppna torg, köpcentrum, kollektivtrafik och andra stora öppna ytor. Personer med agorafobi kan uppleva stark ångest eller panikattacker i dessa miljöer och kan därför undvika dem helt och hållet. Det kan leda till problem där man börjar isolera sig eller avstår från aktiviteter som man annars skulle må bra av. Det går att behandla agorafobi och må mycket bättre.

Vad betyder agorafobi?

Ordet “agorafobi” kommer från det grekiska språket, där “agora” betyder torg eller öppen plats, och “fobi” betyder rädsla. Så agorafobi betyder “rädsla för öppna platser”. Begreppet har breddats inom vården och inkluderar även rädsla för öppna platser generellt och situationer där flykt kan vara svår eller pinsam.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Paniksyndrom med agorafobi

Det är vanligt att man också har panikångest om man har agorafobi. Det kan innebära att rädslan blir så intensiv att kroppen reagerar med en panikattack. Det är inte farligt men kan kännas väldigt obehagligt. Man kan få fysiska symptom som snabb hjärtrytm, andningssvårigheter och svettningar.

Personer med agorafobi kan uppleva panikattacker i situationer som att vara i stora folkmassor, stå i kö, resa med buss eller tåg, och till och med att vara utanför sitt eget hem. Som ett resultat kan personer med svår agorafobi bli så rädda att de undviker saker som de egentligen skulle vilja göra och på så sätt minskar deras livskvalitet.

Hur vanligt är fobier?

I Sverige har ca 3 % av befolkningen agorafobi och upplever torg, broar och andra öppna ytor som starkt ångestväckande. Det finns också andra fobier och totalt lider ungefär 8-12% av befolkningen av en eller flera fobier under sin livstid så det är ett ganska vanligt ångestsyndrom. Andra fobier kan vara allt från höjdrädsla och social fobi till mindre kända som “fobier för hål” (trypofobi). Det går att få behandling för fobi.

Vad orsakar agorafobi?

Agorafobi kan orsakas av en kombination av flera faktorer. Det finns en ärftlig del, om man har en släkting med syndromet så finns det en risk att man själv drabbas. Biologiska faktorer kan också bidra samt psykologiska faktorer som vissa personlighetsdrag där man är mer ängslig. Är man med om traumatiska händelser så kan man också få ångestsyndromet. Man kan också få panikångest i en viss situation och sedan har ångesten blivit associerad med platsen och senare även andra platser som påminner om den första. Ångesten har då generaliserats och detta är en typisk utveckling vid ångestsyndrom generellt men det går bra att behandla i terapi. Man kan ha en eller flera av dessa orsaker och det är viktigt att identifiera vad som blir svårt varje individs liv och anpassa behandlingen efter det.

Symptom på agorafobi

Symptomen på agorafobi kan variera i svårighetsgrad från person till person där vissa har milda symptom medan andra har svåra. Vid en bedömning så tar man alltid hänsyn till och utreder vilken nivå klienten har så att behandlingen kan anpassas därefter. Det finns flera symptom som kan indikera närvaron av detta syndrom:

  1. Intensiv rädsla eller ångest: Den mest framträdande egenskapen av agorafobi är en stark rädsla för platser eller situationer där flykt kan vara svår eller där hjälp inte finns tillgänglig.
  2. Undvikande beteende: Personer med agorafobi tenderar att undvika situationer som orsakar ångest. Det kan vara platser som är trånga, offentliga platser, resor långt från hemmet, eller att vara ensam utanför hemmet.
  3. Panikattacker: Många med agorafobi upplever panikattacker, som kan inkludera hjärtklappning, svettningar, darrningar, andnöd, känsla av kvävning, bröstsmärta, illamående, yrsel, rädsla för att förlora kontrollen eller rädsla för att dö.
  4. Fysiska symptom: Förutom de emotionella symptomen kan agorafobi också orsaka fysiska symptom såsom magbesvär, diarré, huvudvärk och muskelspänningar.
  5. Beroende av andra: Personer med agorafobi kan bli beroende av en specifik vän eller familjemedlem för att följa med dem när de måste gå ut.
  6. Känsla av maktlöshet: En känsla av maktlöshet över sin rädsla och situationen är vanlig bland dem som lider av agorafobi.
  7. Känslomässig distans: Känslor av att vara frånskild från andra eller att man inte är riktigt närvarande kan förekomma.

Om man misstänker att de har agorafobi, är det viktigt att söka professionell hjälp, eftersom det finns effektiva behandlingar tillgängliga.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling för agorafobi

Agorafobi är ett ångestsyndrom som det går bra att behandla och om man har symptom så skall man inte vara rädd för att söka hjälp. Behandlingen anpassas efter varje person, och vilken svårighetsgrad av problematiken man lider av. Det finns vissa delar som behandlingen brukar innehålla och det är bland annat:

Kognitiv beteendeterapi (KBT): Detta är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna för agorafobi. KBT fokuserar på att identifiera och utmana negativa tankemönster, hantera känslor kopplade till triggande situationer och förändra beteenden som bidrar till ångest. Beteenden man arbetar med handlar ofta om undvikanden av olika platser och situationer där man känner starkare rädsla. Terapin hjälper individer att gradvis exponera sig för dessa i en kontrollerad och systematisk process, vilket minskar ångesten över tid. Det sker en nyinlärning som gör att man inte längre associerar platserna till rädsla.

Medicinering: Vissa personer med agorafobi kan vara hjälpta av mediciner, såsom antidepressiva (särskilt SSRI-preparat) eller ångestdämpande mediciner vid svårare problematik. Dessa mediciner kan hjälpa till att kontrollera ångestsymtom, vilket gör det lättare att delta i terapi och dagliga aktiviteter.

Det är viktigt att komma ihåg att behandlingen individualiseras. Det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. En kombination av terapi, medicinering och stöd kan vara det mest effektiva sättet att hantera agorafobi. Det är också viktigt att söka hjälp från en kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal för att utforma en behandlingsplan som passar bäst för just dig.

Så kan terapi förbättra ditt liv

Att söka professionell hjälp kan avsevärt förbättra livskvaliteten. Då det ger dig effektiva verktyg att hantera fobier och förändra det mönster du utvecklat som orsakar ångest. Det kan kännas skämmigt att söka hjälp för psykologiska problem, men att prata med en psykolog kan vara oerhört befriande och hjälpsamt om du lever med en fobi som hindrar dig i vardagen.

Ta första steget till att boka en terapisession

Livet är för kort för att låta fobier begränsa dig. Därför är terapi ett steg i rätt riktning för att du ska kunna leva ett fullt och rikt liv. Om du eller någon du känner lever med fobier, kan professionell terapi göra en verklig skillnad. Våra terapeuter och psykologer erbjuder en konfidentiell och trygg miljö för att utforska och behandla dina fobier.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om agorafobi

Vad är agorafobi?

Agorafobi är ett ångestsyndrom där man har en rädsla för platser och situationer som kan orsaka panik eller hjälplöshet.

Hur skiljer sig fobier från vanlig rädsla?

Vanlig rädsla är en naturlig reaktion på en faktisk fara, medan en fobi är en överdriven rädsla som inte har en rationell förklaring. Fobier kan utlösas även när det inte finns någon faktisk risk.

Är agorafobi vanligt?

Ja, det är ganska vanligt, 3% av Sveriges befolkning har syndromet.

Hur behandlas agorafobi?

Behandlingen kan variera men involverar ofta kognitiv beteendeterapi (KBT), medicinering som antidepressiva eller ångestdämpande medel.

Vad orsakar agorafobi?

Agorafobi kan orsakas av en kombination av flera faktorer där ärftlighet, biologi, psykologiska faktorer, traumatiska händelser och annan psykisk ohälsa som paniksyndrom kan bidra till problematiken. Vad som orsakar agorafobi kan variera mellan personer.

Är det möjligt att bli av med en fobi?

Ja, med rätt behandling och stöd kan de flesta personer överkomma eller åtminstone minska sina fobiska symtom. Det krävs dock oftast professionell hjälp.

Vad är skillnaden mellan agorafobi och paniksyndrom?

Agorafobi är rädslan för platser eller situationer där man också kan ha panikångest, vilket är plötsliga ångestattacker som är intensiva.

Kan fobier leda till andra psykiska hälsoproblem?

Ja, obehandlade fobier kan leda till andra problem som depression eller andra ångestsyndrom.

Kan man medicinera agorafobi?

Vissa personer med agorafobi kan vara hjälpta av mediciner, såsom antidepressiva (särskilt SSRI-preparat) eller ångestdämpande mediciner under en kortare period vid svårare problematik.

Vad är torgskräck?

Torgskräck är detsamma som agorafobi men mer ett ord som används i vanligt tal.

Vad är kognitiv beteendeterapi?

KBT är en aktiv evidensbaserad behandlingsmetod där man jobbar med tankar, känslor och beteenden i olika situationer för att öka livskvalitet och komma över vissa symptom.

Var kan jag söka hjälp för min agorafobi?

Om du lider av en fobi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut. Du kan enkelt boka en session online på vår hemsida. Vid svårare problematik rekommenderar vi att kontakta din vårdcentral för att få en remiss till specialistmottagning.

Behandling av agorafobi steg för steg

Så här kan behandlingen av agorafobi se ut, vilket kan kännas överväldigande, men tänk på att du inte är ensam med att övervinna din rädsla. Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om hur den en behandling skulle kunna se ut:

Förståelse och utvärdering

Första steget är att förstå att du har en fobi och att det är okej att söka hjälp för det. En professionell psykolog kan hjälpa dig att utvärdera din situation och förstå vad som orsakar din rädsla. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation

Du kommer att lära dig om din fobi och hur den påverkar dig både fysiskt och mentalt. Det är viktigt att förstå vad som händer i din kropp och ditt sinne när rädslan uppstår genom att se på förklaringsmodeller för just agorafobi.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Du kommer att arbeta med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till din rädsla. Detta hjälper dig att utveckla en mer nyanserad bild och öka din förmåga att hantera fobin. Exponeringsterapi kan kännas skrämmande, men det är ett effektivt sätt att gradvis vänja sig vid det du är rädd för. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer som utlöser din fobi och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Medicinering (vid behov)

I vissa fall kan läkare föreslå medicinering för att hjälpa till med ångestsymtom. Detta är något du och din läkare kan diskutera om det är lämpligt.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Koppla in specialister (vid behov)

Om du har svåra symptom så kan det kräva mer specialiserad vård. Din psykolog kan vid behov hjälpa dig att hitta rätt hjälp.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vill du ha mer information om fobier så kan du läsa på Vårdguidens hemsida.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.