rådgivning

Vi gör det svåra lättare

Din Jurist i Trollhättan

Kontakta oss

Lavendla – när du söker en jurist i Trollhättan

 

 

Har du en familjerättslig fråga? – Er jurist i Trollhättan lyssnar till dina behov

Allteftersom livet går vidare, är det ofrånkomligt att du inte ställs inför funderingar som kan komma att bli avgörande för framtiden. Det kan till exempel röra sig om äktenskap, skilsmässa, bli sambo för första gången eller handla om helt andra saker såsom en avliden anhörig med dödsboanmälan, begravning, arvstvister, testamenten och bouppteckning med mera. Ja, livets vägar är outgrundliga och mycket kan stå på spel. Familjejuridiken är ett brett spektrum av områden som kan vara lite knepiga för en lekman.

Vi på Lavendla har dock ett flertal familjejurister, både i Trollhättan och i resten av Sverige som är mycket insatta i familjerättens komplikationer. Av dem kan du få svar på viktiga frågor, bli företrädd i rättssalen eller bara ha som bollplank genom hela din aktuella livshändelse. Lavendlas jurister i Trollhättan låter alltid ditt mål få företräde.

Lavendlas jurister behandlar omsorgsfullt ditt ärende – Få hjälp med bl.a. bouppteckning och arvskifte

För att komma i kontakt med oss och anförtro oss ditt ärende, kan du lyfta telefonluren och ringa vår rådgivning, alternativt boka ett möte där vi träffas inom kort och går igenom ditt mål steg för steg. Vidare kommer en personlig kontaktperson vara tillgänglig under hela vägen som du kan diskutera med och få vägledning av, vilket är mycket behändigt och tryggt. Varje klient bemöts med snabb service och djup lyhördhet, vilket också banat väg för vår höga kundnöjdhet som vi gläds åt. Din jurist i Trollhättan kommer att försöka se till ditt bästa, men hen kommer även att vrida och vända på möjligheten att eventuellt komma till ett enande eller en förlikning om ditt ärende tvingar fram eller berörs av en tvist. I den mån du behöver hjälp med en handling, kommer vi självfallet se till att inget förbises. Välkommen till juristerna på Lavendla. Med en jurist i Trollhättan kan du på ett betryggat sätt få hjälp med handlingar, ge dig in i en tvist eller få värdefull rådgivning inom familjerätten.

Vi hjälper dig med juridik i Trollhättan

Kontakta oss

Ring oss på 0770-339070 eller fyll i formuläret, så kopplar vi ihop dig med en rådgivare. Om du önskar kan du välja din rådgivare här nedanför.

Vi hjälper dig med allt inom familjejuridik

Livet förändras i rask takt och då kan det vara skönt att ha en personlig jurist som
hjälper dig, i både lättare och mer komplexa juridiska frågor. Hos oss på Lavendla
Juridik finns inga dumma frågor, vi hjälper dig med allt inom familjejuridik.

Familjerätt

Förutsättningar i en relation kan förändras snabbt. Det kan vara att man vill flytta ihop och bli sambo och behöver ett samboavtal. Man kanske behöver ett äktenskapsförord om man ska gifta sig. Eller vid en skilsmässa, behöver upprätta ett bodelningsavtal som reglerar vem som får vad.

Dödsfall och arv

Vid ett dödsfall är det mycket att tänka på, och kan vara svårt att tänka klart. Då kan det vara extra skönt att låta en professionell jurist hjälpa till att upprätta korrekta bouppteckning- och arvskifteshandlingar. Inte minst också för att undvika eventuella tvister längre fram i tiden. I samband med dödsfall går vi också igenom eventuella testamenten som finns, och ser över behovet för framtida familjejuridiska avtal.

Planera för framtiden

När man blir äldre är det vanligt att demens och liknande sjukdomar skapar svårigheter att få vardagen att rulla på. Något som kan tyckas vara enkelt blir helt plötsligt väldigt svårt att göra. Då kan det vara skönt att ha en framtidsfullmakt på plats, som reglerar vem som har rätt att företräda den som insjuknar.