Bild på Ingalill

Till minne av Ingalill Sjögärd

1948 - 2024

Vår älskade Ingalill har lämnat oss. Saknaden och sorgen är oerhörd. 

Begravningsceremonin äger rum i Ölmevalla fö

Aktuellt

Dela dina minnen