Vad händer med tandguldet efter kremeringen?

Efter kremeringen skiljs alla metaller från askan. Metallerna går sedan till återvinning och blir nya produkter. Blir det ett ekonomiskt överskott, skänks pengarna till Allmänna arvsfonden. Andra metaller såsom halsband och andra smycken bör således avlägsnas innan kremering, om så önskas. Metaller i from av implantat avlägsnas ej före kremering.