Hem / Begravning / Checklista vid dödsfall

Det är många praktiska saker att hålla ordning på vid ett dödsfall.

Vad är det viktigaste att tänka på vid ett dödsfall?

När någon avlider är det många praktiska saker som måste ordnas. För att underlätta för dig som anhörig har vi gjort en checklista vid dödsfall, med allt du behöver tänka på vid begravning. Checklistan finns i en nedladdningsbar version samt en kortare och en längre version nedan. Se även vår 3-minutersvideo som ger dig svar på de viktigaste frågorna.

Checklista vid dödsfall i 7 steg – den kortare versionen

 1. Informera samtliga dödsbodelägare, vänner och kollegor om dödsfallet. Du behöver inte informera myndigheter inom stat, kommun och landsting, de informeras automatiskt av Skatteverket.
 2. Säg upp eventuella avtal, abonnemang och medlemskap.
 3. Säg upp autogiron och stående överföringar.
 4. Anlita en begravningsbyrå. För att komma i kontakt med oss på Lavendla kan du använda formuläret.
 5. Se över hanteringen av den avlidnes post så att den inte kommer på villovägar.
 6. Se över den avlidnes försäkringsinnehav.
 7. Ordna med praktiska saker som exempelvis makulering av id-handlingar, nytt hem åt eventuella husdjur, meddela hemtjänsten om dödsfallet, återlämna handikapphjälpmedel, samla in reservnycklar, lämna in vapen till polisen och medicin till apoteket, förebygg inbrott med hjälp av timer till belysningen och så vidare.

Checklista vid dödsfall i 7 steg – den längre versionen

Från att informera om dödsfallet till att ordna med praktiska saker – här nedanför kan du läsa om de sju olika stegen i detalj.

Steg 1: Informera om dödsfallet

Dödsbodelägare kallas den eller de som har direkt rätt till arv eller bodelning i dödsboet. Dödsboet är benämningen på den avlidnes tillgångar och skulder. Enligt Ärvdabalken ska den dödsbodelägare som har hand om dödsboet omedelbart informera övriga delägare om den avlidnes bortgång. Därtill är det även god idé att informera vänner och kollegor till den avlidne.

maria schubert begravningsrådgivare

Jag kan inte ta över de anhörigas sorg, men jag kan vägleda och hjälpa till med allt det praktiska.

Maria Schubert, begravningsrådgivare

Du behöver inte informera myndigheter inom stat, kommun och landsting, de informeras automatiskt av Skatteverket. I dag är även många privata företag, banker och försäkringsbolag kopplade till Skatteverkets informationssystem varför dessa också får automatiska uppdateringar.

Steg 2: Säg upp avtal, abonnemang och medlemskap

För att undvika onödiga kostnader i dödsboet är det viktigt att du säger upp eller överlåter eventuella avtal och abonnemang. Om den avlidne haft ett medlemskap i en förening eller dylikt kan det även vara bra att säga upp det så snart som möjligt. Kontrollera i samband med detta om det finns ett medlemskonto eller insats som ska betalas tillbaka till dödsboet. Nedan hittar du förslag på vanliga typer av avtal, abonnemang och medlemskap:

Avtal: Hyresavtal, el/gas, sophämtning, vatten och avlopp, garage- och parkeringsplats etc.
Abonnemang: Telefonabonnemang, TV-abonnemang, bredband, tidningsprenumerationer etc.
Föreningsmedlemskap: Idrottsföreningar, friluftsföreningar, fackföreningar, pensionärsföreningar etc.

Steg 3: Säg upp autogiron och stående överföringar

Det är en bra idé att snarast se över och stoppa eventuella stående överföringar och autogiron hos banken. Detta är extra viktigt i de fall då det eventuellt saknas pengar i dödsboet för att betala en värdig begravning. Om ingenting stoppas minskar nämligen chansen till att få så kallad begravningshjälp mycket drastiskt.

Förutom att stoppa autogiron och stående överföringar finns det även en del andra bankärenden som behöver ordnas med efter ett dödsfall. Det kan exempelvis krävas en inventering och uppsägning av bankfack liksom en kontroll av borgensåtaganden och reverser, spärrning av bank- och kreditkort etc.

Känn ingen press att ordna allt på en dag. Det finns en given gång och allt har sin tid.

Anita Edvinsson, begravningsrådgivare

Oavsett bankärende krävs i regel alltid ett så kallat dödsfallsintyg och en eventuell fullmakt från övriga dödsbodelägare för att en delägare ensam ska kunna genomföra några ändringar på banken.

Dödsfallsintyget får du av begravningsbyrån, men du kan även beställa det direkt hos Skatteverket genom att ringa telefonnummer 0771-56 75 67. Säg ”beställa dödsfallsintyg” i talsvaret så kommer du till rätt handläggare. Mer information om dödsfallsintyg hittar du på Skatteverkets webbplats.

Steg 4: Anlita en begravningsbyrå

Det går att planera och anordna begravningen själv – men du behöver inte. Att ta hjälp av en lyhörd och kunnig begravningsbyrå för att skapa ett vackert och minnesvärt farväl är ofta en väl värd investering i en tid kantad av sorg och saknad.

Gör dina val i lugn och ro

Vi hjälper er med det grundläggande, ni skräddarsyr med era egna personliga tillval.

från 13 995 kr
 • Administration & Ceremonivärd
 • Kistläggning & Transport
 • Obehandlad kista
 • Minnessida
 • Välj bland valfria tillval

Steg 5: Se över posthanteringen

Se till att den avlidnes post inte kommer på villovägar. Om det är aktuellt med adressändring, för att posten exempelvis ska gå direkt till den dödsbodelägare som har hand om dödsboet, är det smidigt att använda sig av tjänsten ”särskild postadress i kombination med eftersändning” hos Svensk Adressändring. För att beställa denna tjänst ringer du till Svensk Adressändrings kundtjänst på telefonnummer 0771- 97 98 99.

Steg 6: Se över försäkringsinnehaven

Säg upp gällande försäkringar och bevaka eventuella premieåterbetalningar till dödsboet. Exempel på vanliga försäkringar är hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, bil-/båtförsäkring, försäkring för mobiltelefon etc.

begravningsrådgivare

Det är även viktigt att undersöka om det finns försäkringar som specifikt utfaller till följd av dödsfallet, exempelvis en privat livförsäkring eller en tjänstegrupplivförsäkring. Som efterlevande kan man också ha rätt till den så kallade omställningspensionen. Läs mer om försäkringar vid dödsfall via länken.

Steg 7: Ordna de praktiska sakerna

Nedanstående lista innehåller praktiska saker som kan behöva ordnas med:

 • Makulera pass, körkort och ID-kort
 • Ordna med nytt hem åt eventuella husdjur
 • Meddela hemtjänsten om dödsfallet
 • Återlämna handikapphjälpmedel
 • Samla in reservnycklar
 • Lämna in vapen till polisen
 • Lämna in medicin till apoteket
 • Förebygg inbrott genom att till exempel förse belysningen med timer

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss till dig.