Checklista vid dödsfall

 1. Begravning

När någon avlider är det många praktiska saker som måste ordnas. För att underlätta för dig som anhörig har vi därför satt ihop en checklista vid dödsfall. 

Checklistan finns i två versioner, en kortare och en längre där vi specificerar varje punkt i detalj. Har du frågor? Ring oss på 0771 - 22 21 21 eller  maila på [email protected] så hjälper vi dig!

Checklista vid dödsfall i 7 steg

 1. Informera samtliga dödsbodelägare samt vänner och kollegor om dödsfallet. Du behöver inte informera myndigheter inom stat, kommun och landsting, de informeras automatiskt av Skatteverket.

 2. Säg upp eventuella avtal, abonnemang & medlemskap.

 3. Säg upp autogiron & stående överföringar.

 4. Anlita en begravningsbyrå. För att komma i kontakt med oss på Lavendla Begravningsbyrå är telefonnumret 0771 - 22 21 21. Ni kan även nå oss på [email protected].

 5. Se över hanteringen av den avlidnes post så att den inte kommer på villovägar.

 6. Se över den avlidnes försäkringsinnehav.

 7. Ordna med praktiska saker som exempelvis makulering av id-handlingar, nytt hem åt eventuella husdjur, meddela hemtjänsten om dödsfallet, återlämna handikapphjälpmedel, samla in reservnycklar, lämna in vapen till polisen och medicin till apoteket, förebygg inbrott med hjälp av timer till belysningen etc.


Missa inget viktigt - 37 saker att tänka på vid dödsfall


lavendla-begravningsbyra-checklista-vid-dodsfallCHECKLISTA VID DÖDSFALL - PUNKT 1: Informera om dödsfallet
Dödsbodelägare kallas den eller de som har direkt rätt till arv eller bodelning i dödsboet. Dödsboet är benämningen på den avlidnes tillgångar och skulder. Enligt Ärvdabalken ska den dödsbodelägare som har hand om dödsboet omedelbart informera övriga delägare om den avlidnes bortgång. Därtill är det även god idé att informera vänner samt kollegor till den avlidne.

Du behöver inte informera myndigheter inom stat, kommun och landsting, de informeras automatiskt av Skatteverket. Idag är även många privata företag, banker och försäkringsbolag kopplade till Skatteverkets informationssystem varför dessa också får automatiska uppdateringar.

lavendla-begravningsbyra-checklista-vid-dodsfall-kontakta-ovriga-dodsbodelagareCHECKLISTA VID DÖDSFALL - PUNKT 2: Säg upp avtal, abonnemang & medlemskap
För att undvika onödiga kostnader i dödsboet är det viktigt att ni säger upp eller överlåter eventuella avtal och abonnemang. Om den avlidne haft ett medlemskap i en förening eller dylikt kan det även vara bra att säga upp det så snart som möjligt. Kontrollera i samband med detta om det finns ett medlemskonto eller in insats som ska betalas tillbaka till dödsboet. Nedan hittar du förslag på vanliga typer av avtal, abonnemang och medlemskap.
Avtal: Hyresavtal, el/gas, sophämtning, vatten & avlopp, garage- & parkeringsplats etc.
Abonnemang: Telefonabonnemang, TV-abonnemang, bredband, tidningsprenumerationer etc.
Föreningsmedlemskap:Idrottsföreningar, friluftsföreningar, fackföreningar, pensionärsföreningar etc.


CHECKLISTA VID DÖDSFALL - PUNKT 3:
Säg upp autogiron & stående överföringar
Det är en god idé att snarast se över och stoppa eventuella stående överföringar samt autogiron hos banken. Detta är extra viktigt i de fall då det eventuellt saknas pengar i dödsboet för att betala en värdig begravning. Om ingenting stoppas minskar nämligen chansen till att få så kallad begravningshjälp mycket drastiskt. Förutom att stoppa autogiron samt stående överföringar finns det även en del andra bankärenden som behöver ordnas med efter ett dödsfall. Det kan exempelvis krävas en inventering samt uppsägning av bankfack, kontroll av borgensåtaganden och reverser, spärrning av bank- och kreditkort etc.

Oavsett bankärende krävs i regel alltid ett så kallat dödsfallsintyg samt en eventuell fullmakt från övriga dödsbodelägare för att en delägare ensam ska kunna genomföra några ändringar på banken. Dödsfallsintyget får ni av begravningsbyrån men ni kan även beställa det direkt hos Skatteverket genom att ringa telefonnummer 0771-56 75 67. Säg "beställa dödsfallsintyg" i talsvaret så kommer du till rätt handläggare. Mer information om dödsfallsintyg hittar du på Skatteverkets hemsida här.

CHECKLISTA VID DÖDSFALL - PUNKT 4: Anlita en begravningsbyrå
Det går att planera och anordna begravningen själv – men du behöver inte. Att ta hjälp av en professionell och kunnig begravningsbyrå för att skapa ett vackert och minnesvärt farväl är ofta en väl värd investering i en tid kantad av sorg och saknad. För att komma i kontakt med oss på Lavendla Begravningsbyrå är telefonnumret 0771 – 22 21 21. Ni kan även nå oss på [email protected].

Lavendla Begravningsbyrå Checklista vid Dödsfall Adressändring

CHECKLISTA VID DÖDSFALL - PUNKT 5: Posthantering
Se till att den avlidnes post inte kommer på villovägar. Om det är aktuellt med adressändring, för att posten exempelvis ska gå direkt till den dödsbodelägare som har hand om dödsboet, är det smidigt att använda sig av tjänsten ”särskild postadress i kombination med eftersändning” hos Svensk Adressändring, www.adressandring.se. För att beställa denna tjänst ringer du till Svensk Adressändrings kundtjänst på telefonnummer 0771- 97 98 99.

CHECKLISTA VID DÖDSFALL - PUNKT 6: Se över försäkringsinnehav
Säg upp gällande försäkringar och bevaka eventuella premieåterbetalningar till dödsboet. Exempel på vanliga försäkringar är hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, bil-/båtförsäkring, försäkring för mobiltelefon etc. Det är även viktigt att undersöka om det finns försäkringar som specifikt utfaller till följd av dödsfallet, exempelvis en privat livförsäkring eller en tjänstegrupplivförsäkring. Som efterlevande kan man också ha rätt till den så kallade omställningspensionen. Läs mer om försäkringar vid dödsfall här.

CHECKLISTA VID DÖDSFALL - PUNKT 7: Nedanstående lista innehåller ytterligare saker som kan behöva ordnas med.

 • Makulera pass, körkort och ID-kort
 • Ordna med nytt hem åt eventuella husdjur
 • Meddela hemtjänsten om dödsfallet
 • Återlämna handikapphjälpmedel
 • Samla in reservnycklar
 • Lämna in vapen till polisen
 • Lämna in medicin till apoteket
 • Förebygg inbrott genom att t.ex. förse belysningen med timer

Gör dina val tryggt och enkelt direkt på hemsidan

Se vårt utbud och våra priser här


Har du frågor gällande vår checklista vid dödsfall eller kanske andra funderingar gällande dödsfall och begravningar? Tveka då inte att kontakta oss på Lavendla Begravningsbyrå. Du når oss på telefonnummer 0771 – 22 21 21 eller på [email protected].

Välkomna till Lavendla Begravningsbyrå, vi är en begravningsbyrå i tiden!