0771 - 22 21 21 Alla dagar - Dygnet runt
Hem / Begravning / Checklista vid dödsfall

Checklista vid dödsfall

Mitt i sorgen är det jobbigt att ta ställning till olika praktiska frågor. För att underlätta för dig som anhörig har vi gjort en checklista med allt du behöver tänka på vid begravning.

Checklista vid dödsfall i 7 steg

Detta är de viktigaste punkterna du måste ordna vid dödsfall:

 1. Informera samtliga dödsbodelägare och närmast anhöriga om dödsfallet. Du behöver inte informera myndigheter – de informeras automatiskt av Skatteverket.
 2. Kontakta oss 0771 - 22 21 21 eller fyll i kontaktformulär nedan. Vi besvarar dina frågor och du får en personlig rådgivare som hjälper dig hela vägen.
 3. Säg upp eventuella avtal, abonnemang & medlemskap.
 4. Säg upp autogiron & stående överföringar.
 5. Se över hanteringen av den avlidnes post så att den inte kommer på villovägar.
 6. Se över den avlidnes försäkringsinnehav. Lavendla kan hjälpa dig att kontakta de vanligaste försäkringsbolagen.
 7. Ordna med praktiska saker som exempelvis makulering av id-handlingar, nytt hem åt eventuella husdjur, meddela hemtjänsten om dödsfallet, återlämna handikapphjälpmedel, samla in reservnycklar, lämna in vapen till polisen och medicin till apoteket, förebygg inbrott med hjälp av timer till belysningen etc.

Vår 3-minutersvideo ger svar på de viktigaste frågorna.


Vill du veta mer om våra tjänster?

Ring oss på 0771 - 22 21 21 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Checklista vid dödsfall- Fördjupad läsning

Från att informera om dödsfallet till att ordna med praktiska saker
– här nedanför kan du läsa om de sju olika stegen i detalj.

Punkt 1: Informera om dödsfallet
Dödsbodelägare kallas den eller de som har direkt rätt till arv eller bodelning i dödsboet. Dödsboet är benämningen på den avlidnes tillgångar och skulder. Enligt Ärvdabalken ska den dödsbodelägare som har hand om dödsboet omedelbart informera övriga delägare om den avlidnes bortgång. Därtill är det även god idé att informera vänner samt kollegor till den avlidne.

Du behöver inte informera myndigheter inom stat, kommun och landsting, de informeras automatiskt av Skatteverket. Idag är även många privata företag, banker och försäkringsbolag kopplade till Skatteverkets informationssystem varför dessa också får automatiska uppdateringar. Läs mer om dödsbo.

Punkt 2: Anlita en begravningsbyrå
Att ta hjälp av en lyhörd och kunnig begravningsbyrå för att skapa ett vackert och minnesvärt farväl är ofta en väl värd investering i en tid kantad av sorg och saknad. Ring Lavendla Begravningsbyrå på 0771 - 22 21 21 eller fyll i kontaktformulär nedan. Vi besvarar dina frågor och du får en personlig rådgivare som hjälper dig hela vägen.

Punkt 3: Säg upp avtal, abonnemang och medlemskap
För att undvika onödiga kostnader i dödsboet är det viktigt att du säger upp eller överlåter eventuella avtal och abonnemang. Om den avlidne haft ett medlemskap i en förening eller dylikt kan det även vara bra att säga upp det så snart som möjligt. Kontrollera i samband med detta om det finns ett medlemskonto eller insats som ska betalas tillbaka till dödsboet. Nedan hittar du förslag på vanliga typer av avtal, abonnemang och medlemskap:

Avtal: Hyresavtal, el/gas, sophämtning, vatten och avlopp, garage- och parkeringsplats etc. Abonnemang: Telefonabonnemang, TV-abonnemang, bredband, tidningsprenumerationer etc.
Föreningsmedlemskap: Idrottsföreningar, friluftsföreningar, fackföreningar, pensionärsföreningar etc.

Punkt 4: Säg upp autogiron och stående överföringar
Det är en bra idé att snarast se över och stoppa eventuella stående överföringar och autogiron hos banken. Detta är extra viktigt i de fall då det eventuellt saknas pengar i dödsboet för att betala en värdig begravning. Om ingenting stoppas minskar nämligen chansen till att få så kallad begravningshjälp mycket drastiskt.

Förutom att stoppa autogiron och stående överföringar finns det även en del andra bankärenden som behöver ordnas med efter ett dödsfall. Det kan exempelvis krävas en inventering och uppsägning av bankfack liksom en kontroll av borgensåtaganden och reverser, spärrning av bank- och kreditkort etc.

Oavsett bankärende krävs i regel alltid ett så kallat dödsfallsintyg och en eventuell fullmakt från övriga dödsbodelägare för att en delägare ensam ska kunna genomföra några ändringar på banken.

Dödsfallsintyget får du av begravningsbyrån, men du kan även beställa det genom att ringa till Skatteverket. Säg ”beställa dödsfallsintyg” i talsvaret så kommer du till rätt handläggare. Mer information om dödsfallsintyg hittar du på Skatteverkets webbplats.

Så bjuder du in till begravningen

Dödsannons – Ett traditionellt sätt, men kan vara svårt att veta vilka som tar del av informationen, så du kan behöva berätta vilken dag annonsen kommer ut i tidningen.

Kort – Ett personligt sätt att informera om dödsfallet och bjuda in till begravning och minnesstund.

Ring eller SMS:a – Ett numera vanligt sätt att dela informationen men kan vara tidskrävande.

Minnessida – En plats för alla nära att uttrycka sina känslor och dela minnen. Här delar ni information om begravning och minnesstund samt visar ut dödsannons och programblad.

Sociala medier – I ett inlägg på Facebook kan du ha en länk till minnessidan. Du kan också dela inlägg i grupper där du vet att den avlidne var aktiv.


Anhöriga säger

Jag var nöjd med allt och upplevde att jag fick all hjälp som jag behövde, är väldigt tacksam över hur hjälpsamma Lavendla vart då det är väldigt svårt att veta hur en begravning ska gå till och vad som behöver göras om man inte gått igenom det förut, samt att man även kan känna sig vilse när en nära person har gått bort.

Gabriella

Visa alla omdömen


Vi hjälper dig

Ring oss på 0771 - 22 21 21 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Lena Palmqvist är en av våra rådgivare som du kan komma i kontakt med.

Möt våra rådgivare

Möt några av Lavendlas rådgivare som står beredda att hjälpa dig. Du kan enkelt boka ett möte med någon av dem direkt via hemsidan.

Din lokala rådgivare

All rådgivning hittar du på samma plats – nära dig.

Punkt 5: Se över posthanteringen
Se till att den avlidnes post inte kommer på villovägar. Om det är aktuellt med adressändring, för att posten exempelvis ska gå direkt till den dödsbodelägare som har hand om dödsboet, är det smidigt att använda sig av tjänsten ”särskild postadress i kombination med eftersändning” hos Svensk Adressändring.

Punkt 6: Se över försäkringsinnehaven
Säg upp gällande försäkringar och bevaka eventuella premieåterbetalningar till dödsboet. Exempel på vanliga försäkringar är hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, bil-/båtförsäkring, försäkring för mobiltelefon etc.

Det är även viktigt att undersöka om det finns försäkringar som specifikt utfaller till följd av dödsfallet, exempelvis en privat livförsäkring eller en tjänstegrupplivförsäkring. Som efterlevande kan man också ha rätt till den så kallade omställningspensionen. Läs mer om försäkringar vid dödsfall.

Punkt 7: Ordna de praktiska sakerna
Nedanstående lista innehåller praktiska saker som kan behöva ordnas med:

 • Makulera pass, körkort och ID-kort
 • Ordna med nytt hem åt eventuella husdjur
 • Meddela hemtjänsten om dödsfallet
 • Återlämna handikapphjälpmedel
 • Samla in reservnycklar
 • Lämna in vapen till polisen
 • Lämna in medicin till apoteket
 • Förebygg inbrott genom att t.ex. förse belysningen med timer

Jag kan inte ta över de anhörigas sorg, men jag kan vägleda och hjälpa till med allt det praktiska.

Maria Schubert, Rådgivare, Lavendla

Låt kärleken leva vidare

På våra minnessidor delar släkt och vänner med sig av personliga minnen i form av hälsningar, bilder och filmer. Här finns också annonser, anmälan till minnesstund, livesändning av ceremonin, blommor och mycket mer.

Visa minnessida
Visa minnessida
Visa minnessida
Visa minnessida
Visa minnessida
Visa minnessida

Frågor och svar

Vad bör jag göra först vid ett dödsfall?

Informera samtliga dödsbodelägare, vänner och kollegor om dödsfallet. Du behöver inte informera myndigheter inom stat, kommun och landsting, de informeras automatiskt av Skatteverket.

Ska jag ta kontakt med myndigheter efter dödsfall?

Du behöver inte informera myndigheter inom stat, kommun och landsting, de informeras automatiskt av Skatteverket.

Hur lång tid får det gå mellan dödsfall och begravning?

Kremering eller gravsättning av avliden skall ske inom en månad från dödsfallet. I särskilda fall kan skatteverket ge tillstånd om senareläggande av begravningen.

Vad kostar en begravning?

Det beror helt och hållet på utformning av begravning och ceremoni. I snitt kostar en begravning mellan 18 000 – 30 000 kr. inkl. begravningsceremoni. En enkel begravning utan ceremoni kostar från ca 11 000 kr. Läs mer om begravningskostnader här.

Vem betalar begravningen?

Dödsboet betalar för sin egen begravning. Om dödsboets medel inte räcker till begravningskostnaderna så ansöker de ansvariga för dödsboet om en dödsboanmälan med bidrag hos socialtjänsten i den avlidnes hemkommun.
Läs mer här

Vem bekostar en begravning om det saknas pengar?

I det fall då pengar saknas i dödsboet eller på annat håll går det att ansöka om bistånd ifrån socialkontoret i den avlidnes kommun. Möjligheten att få den ekonomiska hjälpen finns om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar för att täcka kostnaderna för en, av Socialstyrelsen så kallad, värdig begravning.
Läs mer om begravningshjälp här.

Vad händer om man inte är medlem i Svenska kyrkan?

Om du ej är medlem i Svenska kyrkan kan kostnaden för en kyrklig begravning påverkas drastiskt. Dödsboet måste då betala lokalhyra, samt att kyrkoherden själv avgör angående musiker samt om det är lämpligt att en präst håller i ceremonin.

Vems ansvar är det att informera om när begravningen äger rum?

Det är den som ordnar begravningen, oftast en nära anhörig, som har till uppgift att informera övriga närstående om dag och tid och andra detaljer kring begravningen. Många tror att begravningsbyrån skall meddela alla närstående men så är inte fallet. På Lavendlas minnessidor kan du dela sån viktig information och ta emot anmälan till minnesstund etc.

Våra vanligaste begravningar

Enkel Begravning

Den enkla begravningen är för de allra närmsta. Ett tillfälle att samla familjen för ett värdigt avsked. Tillsammans utformar vi ceremonin efter era önskemål, sen sköter våra erfarna rådgivare resten.

 • Kistläggning och transport
 • Ceremonivärd i kyrka / kapell
 • Koordinering och rådgivning
 • Transportkista

från 17 885 kr

Klassisk Begravning

Till en klassisk begravning är släkt och vänner välkomna för att minnas och ta farväl. Det är era önskemål som formar ceremonin och vi finns där för att koordinera allt som behövs — hela vägen.

 • Kistläggning och transport
 • Ceremonivärd i kyrka / kapell
 • Koordinering och rådgivning
 • Kista
 • Kistdekoration

från 24 995 kr

Begravning inkl. juridik

Ibland kan man behöva hjälp med mer än själva begravningen. Våra rådgivare sköter allt, från ceremonin och minnesstunden till de juridiska bitarna som bouppteckningen och arvskiftet.

 • Kistläggning och transport
 • Ceremonivärd i kyrka / kapell
 • Koordinering och rådgivning
 • Kista
 • Bouppteckning

från 35 995 kr

Begravning utan ceremoni, från 10 595 kr. Läs mer här

Ont om pengar i dödsboet? Ansök om begravningshjälp


BLÄDDRA I VÅR KATALOG

Se vår Produktkatalog

Läs mer om våra produkter och tjänster i vår produktkatalog.

Se produktkatalog


Om Lavendla begravningsbyrå

Det är vårt uppdrag att förverkliga det avsked som du önskar.

Våra rådgivare finns i hela landet. De gör sitt bästa för att erbjuda tider som passar dig i din vardag, vilket långt ifrån alltid är detsamma som kontorstider. Många vill ses eller prata på kvällen, när barnen lagt sig eller på helgen när vardagen är på paus.

Vi vet hur pass turbulent och krävande det kan vara att mista en anhörig, som följd gör vi allt vi kan för att passa in i just ditt livspussel. På så vis kan vi göra det svåra lite lättare.


Vi hjälper dig vidare

Ring oss på 0771 - 22 21 21 så kopplar vi ihop dig med en rådgivare nära dig. Du behöver inte ta reda på allt själv, din rådgivare hjälper dig med det praktiska.