1. Begravning

Gravsättning

Gravsättning Lavendla Begravningsbyrå Vad ska man väljaGravsättning innebär att kistan med den avlidne alternativt den avlidnes aska placeras i jorden på en begravningsplats eller kyrkogård. När kistan sänks i jorden kallas det för jordbegravning. Om den avlidne önskat kremering kan den kvarvarande askan gravsättas på många olika sätt. Bland annat i en urngrav, askgravplats, askgravlund eller i en minneslund. Läs gärna mer om de olika alternativen nedan. 

Video - Det viktigaste du behöver veta på gravsättning, på 2 min

Om den avlidnes kropp har kremerats kan gravsättningen ske på fem olika sätt

  1. Kistgrav: I en kistgrav finns det plats för både urnor och kistor. Om man redan har en existerande kistgrav i familjen kan man alltså gravsätta urnan i den.
  2. Urngrav: I en urngrav finns det bara plats för urnor, här kan man dock förse gravplatsen med en gravsten och planterade blommor precis som vid en vanlig kistgrav.
  3. Askgravplats: En askgravplats är bra alternativ för anhöriga som önskar ha en grav märkt med namn men samtidigt vill slippa ha en blomrabatt att ta hand om. Vanligtvis finns det plats för 1-4 urnor i en askgravplats. Normalt är det endast tillåtet att pryda askgravplatsen med snittblommor i vas. Under vinterhalvåret är det normalt sett även tillåtet att smycka askgravplatsen med en lykta eller ljus.
  4. Askgravlund: En askgravlund påminner mycket om en minneslund men kräver inte samma grad av anonymitet. Detta innebär att de anhöriga får vara med vid gravsättningen och att den avlidnes namn samt födelse- och dödsdatum finns representerat på platsen i form av en namnskylt. I en askgravlund finns normalt en gemensam smyckningsplats där man som anhörig får placera snittblommor samt ljus.
  5. Minneslund: En minneslund är en gemensam och anonym gravplats. Vid gravsättning i minneslund får anhöriga inte delta.

Jämför olika typer av gravar

Du kan välja att jämföra upp till 3 st typer av gravar samtidigt. Bocka ur och i rutorna för lägga till eller ta bort olika gravtyper.
Tabellen fortsätter till höger – se hela genom att swipea!
    Välj gravtyper att jämföra
Gravtyp KistgravUrngravMinneslund Askgravlund Askgravplats Sprida aska till sjöss Sprida aska i naturen Kolumbarium
 Kan man närvara vid gravsättning? Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja
 Är gravplatsen utmarkerad? Ja Ja Nej Ja  Ja Nej Nej Ja
 Typ av gravmarkör Gravsten Gravsten Ingen Namnplakett NamnplakettIngen Ingen Namnplakett
 Gravsätts kista, urna eller aska? Kista/urna/aska Urna/aska Aska Aska Aska Aska Aska Urna
 Krävs specifikt tillstånd? Nej Nej Nej NejNej  Ja, LänsstyrelsenJa, LänsstyrelsenNej 
 Vad kostar det?Gratis i 25 år, därefter avtal
med kyrkogårdsförvaltningen
Gratis i 25 år, därefter avtal
med kyrkogårdsförvaltningen
 IngetEnligt avtal med
kyrkogårdsförvaltningen
Enligt avtal med
kyrkogårdsförvaltningen
 IngetInget Enligt avtal med
kyrkogårdsförvaltningen 
 Hur går gravsättningen till?6 personer sänker kistan i graven.
Är man medlem i Svenska kyrkan
ingår detta i kyrkoavgiften, annars
kostar det 995 kr/person. Om man
vill kan anhöriga delta som bärare.
Vaktmästaren, prästen/
officianten eller Lavendlas värd
sänker urnan i graven, själva
eller i närvaro av anhöriga.
Kyrkogårdsförvaltningen
gravsätter askan, och meddelar
anhöriga per brev när det är gjort.
Kyrkogårdsförvaltningen
gravsätter askan, själva 
eller i närvaro av anhöriga.
Kyrkogårdsförvaltningen
gravsätter askan, själva 
eller i närvaro av anhöriga.
Efter godkännande från
Länsstyrelsen, gravsätter
anhöriga askan själva
enligt instruktion från 
Länsstyrelsen.
Efter godkännande från
Länsstyrelsen, gravsätter
anhöriga askan själva
enligt instruktion från 
Länsstyrelsen.
Kyrkogårdsförvaltningen
gravsätter urnan, själva 
eller i närvaro av anhöriga.

gravsättning gravsättning av urna lavendla begravningsbyråGravsättning av den avlidnes kvarlevor kan ske på olika sätt

Många blandar ihop begreppet jordfästning med ordet gravsättning. Jordfästning är en gammal benämning på det som vi idag kallar för begravningsgudstjänst. Gravsättning är då den avlidnes kropp återförenas med jorden. En gravsättning ser olika ut beroende på om kroppen har kremerats eller inte. Den mest traditionella formen av gravsättning är jordbegravning, det vill säga att kistan sänks ner i marken för att sedan täckas med jord. På senare år har antalet kremeringar dock ökat kraftigt och idag kremeras ca 70 % av alla avlidna innan gravsättning. När kroppen kremerats sker gravsättning med urna alternativt gravsättning i minneslund, askgravlund eller i askgravplats. Askan kan även spridas för vinden.

Gravsättning av kista eller gravsättning av urna? Religionen påverkar valet

I vissa religioner, exempelvis inom islam och de mer ortodoxa falangerna av katolicismen samt judendomen, är jordbegravning det enda acceptabla sättet att gravsättas på. Dessa religioner förespråkar nämligen att kroppen ska återgå till jorden genom dess naturliga nedbrytningsprocess. Enligt muslimsk tradition är det dessutom inte tillåtet att gravsätta kroppen i en kista utan kroppen ska lindas in i vita tygstycken för att sedan placeras direkt ner i jorden. Av arbetsrättsliga skäl är det dock svårt att få tillstånd till gravsättning utan kista i Sverige. Av denna anledning väljer de flesta muslimer i Sverige att gravsätta den avlidne i en mycket enkel kista. Här kan du läsa mer om muslimsk begravningGravsättning av urna sker, som ovan nämnt, då den avlidnes kropp har kremerats. Kremering är väldigt vanligt vid kristna samt borgerliga, icke-religiösa begravningar. Gravsättning av urna kallas också för urnsättning och kan ske på fem olika sätt, i kistgrav, i urngrav, på en askgravplats, i en askgravlund samt i en minneslund. Läs mer om dem i vår punktlista nedan!


Vi hjälper er ordna en personlig begravning

Se vårt utbud och våra priser här


Gravrätt i 25 år

Den som är folkbokförd i Sverige betalar begravningsavgiften vilken ger rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år från det att man har avlidit. Om flera avlidna, inom samma familj blivit gravsatta i samma grav räknas de 25 åren från det att den sista gravsättningen gjordes. När 25 år har passerat finns normalt möjligheten till att förlänga denna period mot en bestämd summa. Om man inte väljer att förlänga gravrätten efter 25 år äger ansvarig huvudman i regel rätt att använda graven till nya gravsättningar. Endast den som har nära släktskap till den anhöriga, eller på annat sätt var närstående, har rätt att vara gravrättsinnehavare.

Har ni frågor om gravsättning eller vill ni ha hjälp att boka en begravning? Kontakta oss på Lavendla Begravningsbyrå så hjälper vi er! Ni når oss på telefonnummer 0771 - 22 21 21 eller maila oss på [email protected].