Kan man som anhörig själv köra kistan med den avlidne till begravningen?

Som anhörig har man rätt att hämta och köra kistan själv. Dock måste släpet vara täckt. I alla avseenden ska hanteringen av avliden ske respektfullt och etiskt både för den avlidne och för omgivningen.