Hem / Begravning / Typer av begravningar / Kristen begravning

Kristen begravning

Hur går en kristen begravning till?

En kristen begravning innehåller ett antal moment som alltid kommer i en viss ordning.

Den innehåller bland annat ett tal till den avlidne, psalmer, bibelläsning och bön.

Begravningsceremonin leds av en präst och äger oftast rum i en kyrka eller i ett kapell.

Kristen begravning

En kristen begravning följer Svenska kyrkans ordning med bland annat psalmer, bibelläsning, bön och ett griftetal från prästen. För att ha en kristen begravning behöver den avlidne vara medlem i Svenska kyrkan.

från 14 995 kr
 • Administration & Ceremonivärd
 • Kistläggning & Transport
 • Obehandlad kista
 • Minnessida på Lavendla.se
 • Välj bland valfria tillval

5 viktiga saker att tänka på vid kristen begravning

 1. Enligt huvudregeln måste den avlidne vara med i Svenska kyrkan för att en begravning enligt Svenska kyrkans ordning ska kunna genomföras. Om personen var medlem i annat kyrkligt samfund brukar det vara möjligt att hålla gudstjänsten i den egna kyrkan.
 2. Präst, organist (kyrkomusiker) och lokalhyra av kyrka är kostnadsfritt under förutsättning att den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Sker gudstjänsten i annat kyrkligt samfund kan det som erbjuds variera.
 3. Ceremonin vid begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning innehåller bland annat psalmsång, ett tal från prästen, bibelläsning och bön. Det är möjligt att lägga till vissa personliga inslag i ordningen. Exempelvis i form av musik, sång eller diktläsning. Begravningsgudstjänster i andra samfund följer en liknande ordning.
 4. Om den avlidne hade egna önskemål gällande sin begravning ska dessa önskningar följas så långt det är möjligt. Detta står i lagen och gäller vid såväl kristna som icke-religiösa begravningar.
 5. Om du väljer att planera och arrangera en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning tillsammans med oss på Lavendla får du en personlig rådgivare som hjälper dig från början till slut. Din rådgivare förmedlar kontakt med prästen. Du och prästen kommer tillsammans fram till hur begravningsgudstjänsten ska utformas, till exempel vilka psalmer som ska vara med. Ni samtalar även om vad som ska sägas i prästens tal om den avlidne. Din rådgivare ordnar med allt annat, det vill säga administrationen och de praktiska delarna.

Låt kärleken leva vidare

På våra minnessidor delar släkt och vänner med sig av personliga minnen i form av hälsningar, bilder och filmer. Här finns också annonser, anmälan till minnesstund, livesändning av ceremonin, blommor och mycket mer.

Visa minnessida
Visa minnessida
Visa minnessida
Visa minnessida
Visa minnessida
Visa minnessida

Svenska kyrkans ordning fram till och med avslutet

 1. Kyrkklockorna börjar ringa vid utsatt tid
 2. Ett inledande musikstycke
 3. Nytt musikstycke eller solosång enligt önskemål
 4. Psalmsång
 5. Griftetal. Detta är ett tal från prästen till de anhöriga som berör frågor kring livet och döden samt hoppet om ett evigt liv. Griftetalet syftar till att stötta de anhöriga i sorgen
 6. Bön
 7. Överlåtelsen. De närvarande ställer sig upp och prästen lämnar över stoftet till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet
 8. Läsning ur bibeln
 9. Psalm, solosång eller musikstycke enligt önskemål
 10. Begravningsbön och Fader vår

Vad som händer vid slutet av begravningen

En kristen begravning enligt Svenska kyrkans ordning kan ha ett avslut i kyrkan respektive ett avslut vid gravplatsen.

psalmer begravning

Avslut i kyrkan

Avslut i kyrkan vid kremation eller jordbegravning, då kistan inte bärs ut till sänkning:

 1. Psalmsång
 2. Defilering. De närvarande ges möjlighet till ett sista farväl vid kistan/urnan. De närmast anhöriga går fram först. Handbuketter läggs på kistan/urnan
 3. Slutbön och välsignelsen
 4. Extra sång eller musik om så önskas
 5. Avslutningsmusik och klockringning

Avslut vid gravplats

Avslut vid gravplats vid jordbegravning, då kistan bärs ut till sänkning:

 1. Välsignelsen
 2. Psalmsång och extra musikstycke alternativt solosång om så önskas
 3. Avslutningsmusik
 4. Kistan bärs ut under orgelmusik och klockringning. De närvarande följer med och närmast anhöriga går närmast kistan
 5. Kistan sänks i graven med hjälp av rep
 6. Avskedstagandet sker vid gravplatsen. De närvarande går fram till graven för att säga farväl och lägger i samband med detta ner sina handbuketter
 7. Slutbön och i vissa fall även klockringning

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss till dig.