Kristen begravning

begravningsavgift-svenska-kyrkan-lavendla-begravningsbyraEn kristen begravning innehåller ett antal moment som alltid kommer i en viss ordning. Bland annat ett tal till den avlidne, psalmer, bibelläsning, och bön. Begravningsceremonin leds av en präst och äger oftast rum i en kyrka eller i ett kapell.

Grundpaket

Från 12 995 kr (inkl moms)
 • Transport & kistläggning 6 600 kr
 • Värd som hjälper till vid ceremonin 1 500 kr
 • Administration 1 995 kr
 • Kista från 2 900 kr

Tillval

Välj bland valfria tillval som blommor, annons, program, etc. Präst, organist och hyra av kyrka ingår i medlemskapet i Svenska kyrkan, och man betalar inget extra för det.

5 viktiga saker att tänka på vid kristen begravning

 1. Enligt huvudregeln måste den avlidne vara med i Svenska kyrkan för att en begravning enligt Svenska kyrkans ordning ska kunna genomföras.  Det är även möjligt att personen var medlem i annat kyrkligt samfund, då är det ofta möjligt att hålla gudstjänsten i dess egna kyrka.

 2. Präst, organist (kyrkomusiker) och lokalhyra av kyrka är kostnadsfritt under förutsättning att den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Sker gudstjänsten i annat kyrkligt samfund kan det som erbjuds variera.

 3. Ceremonin vid begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning innehåller bl.a. psalmsång, ett tal från prästen, bibelläsning, och bön. Det är möjligt att lägga till vissa personliga inslag i ordningen. Exempelvis i form av musik, sång eller diktläsning. Begravningsgudstjänster i andra samfund följer en liknande ordning.

 4. Om den avlidne hade egna önskemål gällande sin begravning ska dessa önskningar följas så långt det är möjligt. Detta står i lagen och gäller vid såväl kristna som icke-religiösa begravningar.

 5. Om du väljer att planera och arrangera en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning tillsammans med oss på Lavendla får du en personlig rådgivare som hjälper dig från början till slut. Din rådgivare förmedlar kontakt med prästen. Du och prästen kommer tillsammans fram till hur begravningsgudstjänsten ska utformas, t ex vilka psalmer som ska vara med. Ni samtalar även om vad som ska sägas i prästens tal om den avlidne. Din rådgivare ordnar med allt annat, dvs. administration och de praktiska delarna.

 


Sök bland möjliga begravningstider i kyrkor eller kapell

Visa kyrkor och kapell i mitt område


Svenska kyrkans ordning fram till och med avslutet

 1. Kyrkklockorna börjar ringa vid utsatt tid

 2. Ett inledande musikstycke

 3. Nytt musikstycke eller solosång enligt önskemål

 4. Psalmsång

 5. Griftetal. Detta är ett tal från prästen till de anhöriga som berör frågor kring livet och döden samt hoppet om ett evigt liv. Griftetalet syftar till att stötta de anhöriga i sorgen

 6. Bön

 7. Överlåtelsen. De närvarande ställer sig upp och prästen lämnar över stoftet till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet

 8. Läsning ur bibeln

 9. Psalm, solosång eller musikstycke enligt önskemål

 10. Begravningsbön och Fader Vår

Vid avslut i kyrkan (vid kremation eller jordbegravning då kistan inte bärs ut till sänkning)

 1. Psalmsång

 2. Defilering. De närvarande ges möjlighet till ett sista farväl vid kistan/urnan. De närmast anhöriga går fram först. Handbuketter läggs på kistan/urnan

 3. Slutbön och välsignelsen

 4. Extra sång eller musik om så önskas

 5. Avslutningsmusik och klockringning

Avslut vid gravplats (vid jordbegravning)

 1. Välsignelsen
 2. Psalmsång och extra musikstycke alternativt solosång om så önskas
 3. Avslutningsmusik
 4. Kistan bärs ut under orgelmusik och klockringning. De närvarande följer med och närmast anhöriga går närmast kistan
 5. Kistan sänks i graven med hjälp av rep
 6. Avskedstagandet sker vid gravplatsen. De närvarande går fram till graven för att säga farväl och lägger i samband med detta ner sina handbuketter
 7. Slutbön och i vissa fall även klockringning