Kristen begravning

 1. Begravning

Kyrklig begravning hos LavendlaEn kristen begravning innehåller ett antal moment som alltid kommer i en viss ordning. Bland annat ett tal till den avlidne, psalmer, bibelläsning, och bön. Begravningsceremonin leds av en präst och äger oftast rum i en kyrka eller i ett kapell.

Se vår film om kristen begravning nedan. 

Topp 5 viktiga saker att tänka på vid kristen begravning

 1. Enligt huvudregeln måste den avlidne vara med i Svenska kyrkan för att en kristen begravning ska kunna genomföras. 

 2. Präst, organist (kyrkomusiker) och lokalhyra av kyrka är kostnadsfritt under förutsättning att den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

 3. Ceremonin vid kristen begravning har en speciell ordningsföljd som måste följas. Denna kallas för Svenska kyrkans ordning och innehåller bl.a. psalmsång, ett tal från prästen, bibelläsning, och bön. Det är möjligt att lägga till vissa personliga inslag i ordningen. Exempelvis i form av musik, sång eller diktläsning. 

 4. Om den avlidne hade egna önskemål gällande sin begravning ska dessa önskningar följas så långt det är möjligt. Detta står i lagen och gäller vid såväl kristna som icke-religiösa begravningar. 

 5. Om du väljer att planera och arrangera en kristen begravning tillsammans med oss på Lavendla får du en personlig rådgivare som hjälper dig från början till slut. Din rådgivare kopplar ihop dig med prästen. Du och prästen kommer tillsammans fram till vilka psalmer som ska spelas under ceremonin. Ni diskuterar även vad som ska sägas i prästens tal till den avlidne. Din rådgivare ordnar med allt annat, dvs. administration och de praktiska delarna.


Vill du ha hjälp att ordna en kristen begravning?

Se vårt utbud och våra priser här 

Bli kontaktad av våra erfarna begravningsrådgivare


 

 kristen-begravning-kyrklig-begravning-orgel-lavendla-begravningsbyraKristen begravning enligt Svenska kyrkans ordning

Det som utmärker en kyrklig, kristen begravning är att den hålls i en kyrka eller ett kapell och att begravningsceremonin följer Svenska kyrkans ordning. Begravningsceremonin inleds ofta med orgelmusik, varefter prästen säger några välkomnande ord. En sångare vid begravning kan framföra en solosång eller två enligt önskemål och gästerna sjunger tillsammans ett antal utvalda begravningspsalmer under ceremonin. Prästen berättar sedan om den avlidne i vad man kallar för ett griftetal.

Vid en kristen begravning följer sedan överlåtelsen, då alla närvarande står upp för att visa sin vördnad och för kristen-begravning-kyrklig-begravning-ros-lavendla-begravningsbyraatt överlämna den avlidne i Guds händer. Därefter är det dags för avsked och man får gå fram till kistan och lägga en handbukett, säga några avskedsord, niga eller bocka. Efter avskedet ber man Fader vår och sedan brukar alla gemensamt sjunga en utvald psalm. Ceremonin avslutas med välsignelse och slutmusik och därefter klockringning. Gästerna lämnar sedan kyrkan.

Ligger kyrkan i anslutning till gravplatsen och gravsättning ska ske genom jordbegravning, kan ceremonin avslutas vid graven. Läs mer nedan om hur Svenska kyrkans ordning är utformad vid en kristen begravning.


Missa inget viktigt - 37 saker att tänka på vid dödsfall


 

Medlem eller inte i Svenska kyrkan

Är man medlem i Svenska kyrkan får man utan kostnad tillgång till kyrka eller kapell, präst, organist  och vaktmästare. Om den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan, kan man i särskilda fall få hyra kyrkans lokaler och dess personal. Men man ska då vara medveten om att kostnaderna för detta ofta kan bli relativt höga. Av den anledningen är det viktigt att i ett tidigt skede vid planeringen av en kristen begravning, säkerställa att den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans verksamhet, lokaler och personal finansieras av kyrkoavgiften. Har man gått ur Svenska kyrkan och således inte längre betalar denna kyrkliga skatt, antas man ha tagit ställning i sin tro och det anses inte rätt att då hålla begravningsceremonin i kyrkan.

Utöver Svenska kyrkan finns också andra kyrkliga samfund. Även här ska man oftast vara medlem för att få en kostnadsfri ceremoni i deras lokaler.

Svenska Kyrkan har ca. 6,3 miljoner medlemmar

kristen-begravning-svenska-kyrkan-lavendla-begravningsbyraSvenska kyrkan är en öppen kyrka, som tidigare var en del av staten. Svenska kyrkan har idag ca 6,3 miljoner medlemmar, vilket är en stor del av den svenska befolkningen. Många av dessa är dock inte aktiva i sin tro och många av dem som är medlemmar och aktiva är mer engagerade i någon annan kyrklig organisation med en delvis avvikande trosuppfattning. Dessa andra samfund inkluderar exempelvis Missionskyrkan, Baptistkyrkan, Pingstkyrkan och den mer moderna rörelsen Hillsong.

Av samtliga medlemmar i Svenska kyrkan är det ca 75% som väljer att ha en kristen begravning enligt Svenska kyrkans ordning, vilken är förbehållen dess medlemmar. Undantag kan göras i vissa specifika fall, exempelvis om den avlidne blivit frälst på sin dödsbädd men ännu inte hunnit gå med i Svenska kyrkan. Att detta tillåts är dock inte en självklarhet och även om det tillåts, kan det tillkomma hyra för lokal, präst och andra funktioner vid kristen begravning.

Kyrklig begravning - en begravning i kristendomens anda

kyrklig-begravning-kyrkfonster-lavendla-begravingsbyraDe kristna traditionerna är i regel mindre komplicerade än många andra religioners traditioner. Inom kristendomen finns det dock många olika grenar, alla med lite olika syn på döden och vad som händer efter döden. Vissa är mer liberala och vissa är mer ortodoxa. Det som dock förenar dessa grenar är att Jesus Kristus anses vara Guds son och att han återuppstått. Kristendomen baseras på judendomen och har det gamla testamentet som en grundpelare i sin tro. Kristendomen har även det nya testamentet som en grundpelare, vilket innehåller en del revideringar från det gamla testamentet. Vad gäller gravsättning vid kyrklig begravning så accepterar kristendomen både kremering och jordsättning.

Svenska kyrkans ordning

Nedan följer ett exempel på Svenska kyrkans ordning för ceremonin vid en kristen begravning. Ceremonin kan avslutas såväl i kyrkan som utanför varför vi har delat upp ordningens avslut i två delar: vid avslut i kyrkan och avslut vid gravplats

Svenska kyrkans ordning fram till och med avslutet

 1. Kyrkklockorna börjar ringa vid utsatt tid

 2. Ett inledande musikstycke

 3. Nytt musikstycke eller solosång enligt önskemål

 4. Psalmsång

 5. Griftetal. Detta är ett tal från prästen till de anhöriga som berör frågor kring livet och döden samt hoppet om ett evigt liv. Griftetalet syftar till att stötta de anhöriga i sorgen

 6. Bön

 7. Överlåtelsen. De närvarande ställer sig upp och prästen lämnar över stoftet till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet

 8. Läsning ur bibeln

 9. Psalm, solosång eller musikstycke enligt önskemål

 10. Begravningsbön och Fader Vår

Vid avslut i kyrkan (vid kremation eller jordbegravning då kistan inte bärs ut till sänkning)

 1. Psalmsång

 2. Defilering. De närvarande ges möjlighet till ett sista farväl vid kistan/urnan. De närmast anhöriga går fram först. Handbuketter läggs på kistan/urnan

 3. Slutbön och välsignelsen

 4. Extra sång eller musik om så önskas

 5. Avslutningsmusik och klockringning

Avslut vid gravplats (vid jordbegravning)

 1. Välsignelsen
 2. Psalmsång och extra musikstycke alternativt solosång om så önskas
 3. Avslutningsmusik
 4. Kistan bärs ut under orgelmusik och klockringning. De närvarande följer med och närmast anhöriga går närmast kistan
 5. Kistan sänks i graven med hjälp av rep
 6. Avskedstagandet sker vid gravplatsen. De närvarande går fram till graven för att säga farväl och lägger i samband med detta ner sina handbuketter
 7. Slutbön och i vissa fall även klockringning

Planera en kristen begravning med Lavendla

Se vårt utbud och våra priser här


 

Därför väljer många lavendla


10 ÅRS ERFARENHET AV BEGRAVNINGAR

TRYGG OCH KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

BOKA I LUGN OCH RO HEMIFRÅN

TYDLIG PRISBILD

NÖJDAST ANHÖRIGA ENLIGT TRUSTPILOT

VARMT PERSONLIGT BEMÖTANDE