Begravningshjälp

Begravningshjälp kan fås när dödsboet inte kan betala en värdig begravning. Vi guidar dig hur man söker bidrag till begravningen.

begravningshjalp-ekonomiskt-bistand-begravning-lavendla-begravningsbyraBegravningshjälp är ett ekonomiskt bistånd som kan fås från den avlidnes kommun. Möjligheten till att få begravningshjälp finns om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar för att täcka kostnaderna för en, av socialstyrelsen så kallad, värdig begravning. Vilka kostnader som berättigar till begravningshjälp varierar från kommun till kommun. Även summan av det ekonomiska biståndet varierar. Enligt socialstyrelsen behöver en kommun maximalt bistå med ett halvt basbelopp, dvs. 22 150 kr år 2016. För att ansöka om ekonomisk hjälp till begravning och för att ta reda på vilka kostnader som omfattas ska du vända dig till socialkontoret i den avlidnes kommun. Specifika kontaktuppgifter till handläggare på Sveriges största kommuner hittar du längre ner!

Få begravningshjälp vid dödsfall – Checklista i 4 steg

 1. Betala inga räkningar för dödsboets räkning innan du ansökt om begravningshjälp.
 2. Säg upp dödsboets eventuella autogiron samt stående överföringar hos banken.
 3. Kontakta oss på Lavendla Begravningsbyrå för en kostnadsfri offert att lämna som underlag vid din ansökan om begravningshjälp. Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort!
 4. Ansök om begravningshjälp från den avlidnes kommun.

 

Hur stort är det ekonomiska biståndet vid begravningshjälp?

Som vi inledningsvis nämnt är det upp till varje kommun att bestämma hur mycket ekonomiskt bistånd som skall ges till begravningshjälp. Rekommenderat maxbelopp från socialstyrelsen är dock  22 150 kr år 2016. Det som generellt brukar avgöra beloppets storlek är dödsboets tillgångar på själva dödsdagen och andra eventuella inkomster efter dödsdagen såsom t.ex. innestående lön, pension samt eventuella återbetalningar. Med anledning av detta är det mycket viktigt att du som anhörig uppmärksammar vår punktlista ovan för att säkra chansen till bidrag. Först och främst är det viktigt att du inte betalar några räkningar för dödsboets räkning innan du gjort din ansökan.

begravningshjalp-lavendla-begravningsbyra-rodharig-kvinna-med-knutFör det andra är det av yttersta vikt av du avslutar dödsboets eventuella autogiron samt stående överföringar hos banken. Alla pengar som betalats ut från dödsboet efter dödsdagen kommer nämligen inte att kompenseras med begravningshjälp från den avlidnes kommun. Vi tar ett exempel: Det finns 10 000 kr i dödsboet på dödsdagen. Enligt riktlinjerna i den avlidnes kommun berättigar detta till 5000 kr begravningshjälp. Totalt finns alltså 15 000 kr att betala en begravning för. Du som anhörig betalar dock några räkningar om totalt 2000 kr för dödsboets räkning efter dödsdagen. Utöver detta sker även en stående överföring om 1000 kr samt en autogirodragning om 2000 kr. Pengarna i dödsboet som på dödsdagen var 10 000 kr är nu 5000 kr, men ni erhåller fortfarande endast 5000 kr i begravningshjälp. Totalt finns alltså endast 10 000 kr att betala en begravning för.

För det tredje bör du så snart som möjligt kontakta oss på Lavendla Begravningsbyrå för en kostnadsfritt offert att lämna som underlag i din ansökan till den avlidnes kommun. Vi hjälper dig igenom hela processen för att säkra att dödsboet kan betala samtliga begravningskostnader. På så sätt behöver du som beställare aldrig riskera att bli betalningsskyldig för ett eventuellt överskjutande belopp. För det fjärde och sista ska du göra din ansökan om begravningshjälp till den avlidnes kommun. Lämna vår offert som underlag i din ansökan. Kontaktuppgifter till handläggare på Sveriges 10 största kommuner finner du nedan.

Ansök om begravningshjälp i den avlidnes kommun. Kontaktuppgifter till Sveriges 10 största kommuner.

 • Stockholms stad, Boutredningsenheten, Tlf: 08-508 33 080, läs mer här.
 • Göteborgs stad, Kontakta socialkontoret i den stadsdel där den avlidna bodde, telefonnummer hittar du här.
 • Malmö stad, Familjerättsbyrån, Tlf: 040-34 51 07 alt. 040-34 52 36, läs mer här.
 • Uppsala kommun, Enheten för dödsboanmälan samt försörjningsstöd, Tlf: 018-727 72 22, läs mer här.
 • Linköpings kommun, Kontakta dödsbohandläggare, Tlf: 013-20 89 82 alt. 013-20 64 87, läs mer här.
 • Västerås stad, Enheten för dödsboanmälan, Tlf: 021-393751, läs mer här.
 • Örebro kommun, Kontakta dödsbohandläggare, Tlf: 019-21 34 23 alt. 019-21 36 77, läs mer här.
 • Helsingborgs stad, Enheten för dödsboanmälan, Tlf: 042-10 72 97, läs mer här.
 • Norrköpings kommun, Arbetsmarknadskontoret, Eko. bistånd, Tlf: 011-15 20 67 alt. 011-15 77 24, läs mer här.
 • Jönköpings kommun, Enheten för försörjningsstöd, Tlf: Försörjningsstöd Råslätt 036-10 68 10 alt. Försörjningsstöd Öxnehaga 036-10 67 90, läs mer här.

Skräddarsy egna val

från 12 995 kr

Skräddarsy egna val

Vi hjälper er med det grundläggande, ni skräddarsyr med era egna personliga tillval

från 12 995 kr

Vi hjälper er med det grundläggande, ni skräddarsyr med era egna personliga tillval

 • Administration & Ceremonivärd
 • Kistläggning & Transport
 • Valfri Kista
 • Välj bland valfria tillval

Enkel & Blomstrande

från 21 980 kr

Enkel & Blomstrande

En vacker begravning som innehåller allt ni behöver. Välj själva era personliga tillval.

från 21 980 kr

En vacker begravning som innehåller allt ni behöver. Välj själva era personliga tillval.

 • Administration & Ceremonivärd
 • Kistläggning & Transport
 • Furukista Alvö & Kistdekoration
 • Framtagning Annons
 • Välj bland valfria tillval

Komplett med juridik

från 31 975 kr

Komplett med juridik

Vi hjälper er med allt, såväl begravning som minnesstund och de juridiska frågorna

från 31 975 kr

Vi hjälper er med allt, såväl begravning som minnesstund och de juridiska frågorna

 • Administration & Ceremonivärd
 • Kistläggning & Transport
 • Ekkista Alvö & Kistdekoration
 • Annons & Programblad
 • Bouppteckning
 • Välj bland valfria tillval