Hem / Begravning / Före begravningen / Begravningshjälp

Begravningshjälp

Begravningshjälp kan fås när dödsboet inte kan betala en värdig begravning. Hur söker man bidrag till begravningen?

Begravningshjälp är ett ekonomiskt bistånd som kan fås från den avlidnes kommun.

Möjligheten att få den ekonomiska hjälpen finns om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar för att täcka kostnaderna för en, av Socialstyrelsen så kallad, värdig begravning.

begravningshjälp

Vilka kostnader som berättigar till begravningshjälp varierar från kommun till kommun. Även summan av det ekonomiska biståndet varierar. Enligt Socialstyrelsen behöver en kommun maximalt bistå med ett halvt basbelopp, det vill säga 23 800 kronor år 2021.

För att ansöka om ekonomisk hjälp till begravning och för att ta reda på vilka kostnader som omfattas ska du vända dig till socialkontoret i den avlidnes kommun. Specifika kontaktuppgifter till handläggare på Sveriges största kommuner hittar du längre ner i den här artikeln.

4 steg för att få begravningshjälp vid dödsfall

 1. Betala inga räkningar för dödsboets räkning innan du ansökt om begravningshjälp.
 2. Säg upp dödsboets eventuella autogiron och stående överföringar hos banken.
 3. Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri offert att lämna som underlag vid din ansökan om begravningshjälp. Fyll i dina uppgifter i formuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Klicka på ”Kontakta oss”!
 4. Ansök om begravningshjälp från den avlidnes kommun.

Hur stort är det ekonomiska biståndet vid begravningshjälp?

Som vi inledningsvis nämnt är det upp till varje kommun att bestämma hur mycket ekonomiskt bistånd som ska ges till begravningshjälp. Rekommenderat maxbelopp från socialstyrelsen är dock  23 800 kronor år 2021.

Det som generellt brukar avgöra beloppets storlek är dödsboets tillgångar på själva dödsdagen och andra eventuella inkomster efter dödsdagen såsom till exempel innestående lön, pension samt eventuella återbetalningar.

Gör dina val i lugn och ro

Vi hjälper er med det grundläggande, ni skräddarsyr med era egna personliga tillval.

från 14 995 kr
 • Administration & Ceremonivärd
 • Kistläggning & Transport
 • Obehandlad kista
 • Minnessida
 • Välj bland valfria tillval

Med anledning av detta är det mycket viktigt att du som anhörig uppmärksammar vår punktlista här ovanför för att säkra chansen till bidrag.

För det första är det viktigt att du inte betalar några räkningar för dödsboets räkning innan du gjort din ansökan.

För det andra är det av yttersta vikt av du avslutar dödsboets eventuella autogiron och stående överföringar hos banken.

Alla pengar som betalats ut från dödsboet efter dödsdagen kommer nämligen inte att kompenseras med begravningshjälp från den avlidnes kommun.

Räkneexempel

Det finns 10 000 kronor i dödsboet på dödsdagen. Enligt riktlinjerna i den avlidnes kommun berättigar detta till 5 000 kronor i begravningshjälp. Totalt finns alltså 15 000 kronor att betala en begravning för.

Du som anhörig betalar dock några räkningar om totalt 2 000 kronor för dödsboets räkning efter dödsdagen. Utöver detta sker även en stående överföring om 1 000 kronor och en autogirodragning om 2 000 kronor.

Pengarna i dödsboet som på dödsdagen var 10 000 kronor är nu 5 000 kronor, men du erhåller fortfarande endast 5 000 kronor i begravningshjälp. Totalt finns alltså endast 10 000 kronor att betala en begravning för.

För det tredje bör du så snart som möjligt kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfritt offert att lämna som underlag i din ansökan till den avlidnes kommun.

Vi hjälper dig igenom hela processen för att säkra att dödsboet kan betala samtliga begravningskostnader. På så sätt behöver du som beställare aldrig riskera att bli betalningsskyldig för ett eventuellt överskjutande belopp.

För det fjärde och sista ska du göra din ansökan om begravningshjälp till den avlidnes kommun. Lämna vår offert som underlag i din ansökan. Kontaktuppgifter till handläggare på Sveriges 10 största kommuner finner du här nedanför:

Kontaktuppgifter till Sveriges 10 största kommuner

 • Stockholms stad, Boutredningsenheten, Telefon: 08-508 33 080, läs mer här.
 • Göteborgs stad, Kontakta socialkontoret i den stadsdel där den avlidna bodde, telefonnummer hittar du här.
 • Malmö stad, Familjerättsbyrån, Telefon: 040-34 51 07 alternativt 040-34 52 36, läs mer här.
 • Uppsala kommun, Enheten för dödsboanmälan samt försörjningsstöd, Telefon: 018-727 72 22, läs mer här.
 • Linköpings kommun, Kontakta dödsbohandläggare, Telefon: 013-20 89 82 alternativt 013-20 64 87, läs mer här.
 • Västerås stad, Enheten för dödsboanmälan, Telefon: 021-393751, läs mer här.
 • Örebro kommun, Kontakta dödsbohandläggare, Telefon: 019-21 34 23 alt. 019-21 36 77, läs mer här.
 • Helsingborgs stad, Enheten för dödsboanmälan, Telefon: 042-10 72 97, läs mer här.
 • Norrköpings kommun, Arbetsmarknadskontoret, Ekonomiskt bistånd, Telefon: 011-15 20 67 alternativt 011-15 77 24, läs mer här.
 • Jönköpings kommun, Enheten för försörjningsstöd, Telefon: Försörjningsstöd Råslätt 036-10 68 10 alternativt Försörjningsstöd Öxnehaga 036-10 67 90, läs mer här.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss till dig.