Hur vet man när och var man kan ha begravningsceremonin?

Tekniska begränsningar hos församlingarna gör det svårt att på förhand veta vilka tider som finns tillgängliga i respektive kyrka, kapell eller församlingshem. Vid beställning av begravning på Lavendla.se har man därför möjlighet att önska olika tider och platser för ceremoni och minnesstund. Ju fler önskemål man själv väljer, desto större är sannolikheten att någon av dessa finns tillgängliga. Dessutom snabbas hanteringen på. Om inget av önskemålen kan uppfyllas återkommer vi snarast med förslag på närliggande tider och platser.