Kan man begrava askan var man vill?

Kanske att man har en trädgård eller ett lantställe man verkligen älskar… Kan man då välja att få sin aska begravd där? Nej, dessvärre inte. Askan får endast gravsättas på gravplats, eller i naturen efter tillstånd från Länsstyrelsen. Man får inte gravsätta människoaska i närheten av bebyggt område.