Kan man ändra sitt testamente?

Man kan närsomhelst ändra sitt testamente. Precis som förra gången måste man följa de lagstadgade formkraven för hur man skriver testamenten, och detta för att ändringarna ska kunna betraktas som giltiga. Ska du göra ändringar? Kontakta gärna oss på Lavendla för kunnig och engagerad juristhjälp.