Hem / Gå på begravning / Vett och etikett vid begravning

Vett och etikett vid begravning

Vett och etikett på begravning - Att tänka på. Lavendla Begravningsbyrå. Är det okej att fotografera på en begravning? Och hur ska man göra med exets begravning, bör man delta eller inte? Frågorna kring vett och etikett på begravning är många. Nedan är de vanligaste!

Vett och etikett på begravning – Fråga 1:
Bör man alltid skicka blommor till de närmast anhöriga när någon har avlidit?

Nej, man behöver inte nödvändigtvis skicka blommor. Den som har för avsikt att delta på begravningen och/eller har ett band till familjen bör dock på ett eller annat sätt lämna sina s.k. kondoleanser. Att lämna sina kondoleanser innebär att man ger uttryck för sitt deltagande i sorgen. Enligt gammal tradition ska kondoleanser alltid skickas tätt in på dödsfallet, innan begravningen äger rum.

Att skicka blommor (kondoleansbukett) till de närmast anhöriga är ett sätt att lämna sina kondoleanser. Ur ett vett- och etikettperspektiv är det dock minst lika korrekt att skicka ett personligt brev/mail eller ett enkelt kort till de anhöriga innan begravningen. Man kan givetvis även komplettera kondoleansbuketten med ett kort. Att besöka och hjälpa de anhöriga i den svåra tiden efter ett dödsfall är också ett sätt att lämna sina kondoleanser.

Vett och etikett på begravning – Fråga 2:
En nära vän till mig har avlidit. Jag tänkte skicka ett kort samt blommor till de anhöriga för att lämna mina kondoleanser. Vad bör jag skriva på kortet?

Först och främst bör du aldrig använda uttrycket ”jag beklagar sorgen”. Man beklagar inte någons sorg utan snarare den förlust som personen i fråga har drabbats av. Enligt folkvettsexperten Magdalena Ribbing bör man istället uttrycka sig i likhet med: ”Jag beklagar din förlust och deltar i din sorg”. Här kommer en rad andra exempel på lämpliga hälsningar till de anhöriga vid någons bortgång:

Exempel på korta och personliga hälsningar:

  • Jag tänker på er
  • Varma kramar till er
  • Mina tankar är hos er
  • Jag delar er saknad
  • Mina tankar går till er och jag delar er sorg

Exempel på korta och formella hälsningar:

  • Med varmt deltagande
  • Med deltagande i er sorg
  • Med varmt/djupt deltagande i er sorg
  • Mina varmaste kondoleanser
  • Mina djupaste kondoleanser

Visa din omtanke med en kondoleansblomma

Vi levererar direkt hem till anhöriga, ceremonin eller gravplatsen. Välj kategori nedan, eller se alla kategorier här.

Vett och etikett på begravning – Fråga 3:
Jag ska på en begravning imorgon men har oturligt nog blivit oerhört förkyld. Bör jag avstå från att gå på begravningen på grund av detta?

Ljud i form av svår hosta och nysningar kan uppfattas som mycket störande samt distraherande under en begravningsceremoni. Den som är mycket förkyld bör därför generellt sett avstå från att delta vid en begravningsceremoni av respekt för övriga gäster.

I det fall det handlar om en lättare förkylning utan risk för en kraftig hostattack eller dylikt bör det inte finnas några betydande hinder från att delta vid begravningen. Av respekt för övriga gäster bör man dock placera sig lite på avstånd för att på så sätt minska smittorisken. Därtill är det en god idé att avstå från minnesstunden. Den som avstår från minnesstunden bör dock alltid informera de anhöriga om anledningen till detta.

Vett och etikett på begravning – Fråga 4:
Är det okej att fotografera på en begravning?

Att ta kort på begravningar har blivit allt vanligare på senare år. Om detta är korrekt och lämpligt eller inte är upp till de närmast anhöriga att bestämma. Ur ett vett- och etikettperspektiv är det allra viktigaste att man som gäst följer de anhörigas önskan.

Hur tar man då reda på vad de närmast anhöriga önskar gällande fotografering? Vi rekommenderar att man i första hand frågar den begravningsbyrå som anordnar begravningen. Om de närmast anhöriga inte önskar fotografering under begravningsceremonin och/eller minnesstunden brukar de ibland informera begravningsbyrån om detta. Ibland händer det även att de anhöriga ber prästen eller den borgerliga officianten att inleda ceremonin med att upplysa om de anhörigas önskan gällande fotografering. Om prästen eller den borgerliga officianten inte säger något om fotografering och du inte vet de anhörigas önskan bör du avstå från att fotografera överhuvudtaget.

Även om de närmast anhöriga inte motsäger sig fotografering under begravningen bör man som gäst alltid visa stor hänsyn och respekt gentemot övriga gäster. Bilderna bör tas med största diskretion och den gäst som inte önskar vara med på bild ska självklart aldrig tvingas till detta. Därtill bör man aldrig ta bilder under själva ceremonin. Vänta istället tills det att ceremonin är avslutad och de närmast anhöriga lämnat kyrkan.

Vett och etikett på begravning – Fråga 5:
Min före detta make har avlidit. Bör jag gå på hans begravning?

Om man bör gå på sin exmakes/exmakas begravning eller inte beror på den relation som man haft till sitt ex efter skilsmässan.

Den som haft en bra relation till sitt ex efter skilsmässan kan absolut gå på exets begravning. Som exmake/exmaka sitter man då på vänster sida i kyrkan eller i kapellet, dvs. på motsatt sida till de närmast anhöriga. Ur ett vett- och etikettperspektiv är det dock mycket viktigt att man som exmake/exmaka visar respekt för den avlidnes nya livspartner. Om han eller hon skulle ta illa vid sig av din närvaro måste man givetvis ställa sig frågor i likhet med: ”Vad är viktigast? Att den nuvarande partnern som är mest närstående får delta och ta avsked eller att jag, som inte längre är särskilt närstående, får delta?” Den som inte kan avstå från att delta på begravningen, trots vetskapen om att detta gör den avlidnes senaste livspartner mycket besvärad, kan inte ses som särskilt välvillig och omtänksam ur ett vett- och etikettperspektiv. Man kan sörja någon innerligt utan att delta på hans eller hennes begravning.

Den som haft en dålig relation till sitt ex ska i regel inte delta vid begravningen ur ett vett- och etikettperspektiv. Om exmakarna haft gemensamma barn, som vid tiden för begravningen är underåriga och därmed i behov av stöd under begravningen, är det dock en annan sak. I det fallet måste man främst se till barnens behov. Om barnen behöver stöd och tröst kanske det är en god idé att som ex delta på begravningen ändå, trots den dåliga relationen till den avlidne.

Vett och etikett på begravning – Fråga 6:
Jag är nära anhörig till den avlidne. På vilken sida ska jag sitta i kyrkan/kapellet?

Enligt huvudregeln ska de närmast anhöriga alltid sitta till höger längst fram i kyrkan/kapellet vid en begravning. I vissa undantagsfall sitter de närmast anhöriga istället på vänster sida. Detta beror i de flesta fall på kyrkans/kapellets specifika uppbyggnad. I bänkraderna bakom de närmast anhöriga sitter alltid övrig släkt.

Som vän eller bekant till den avlidne bör man alltid sitta på motsatt sida till de närmast anhöriga, dvs. på vänster sida enligt huvudregeln.

Vett och etikett på begravning – Fråga 7:
Hur gamla bör barnen vara för att följa med på en begravning?

Detta är en mycket vanligt förekommande fråga hos oss på Lavendla Begravningsbyrå och därför har vi valt att skriva en helt egen sida om just barn på begravning.

Vett och etikett på begravning – Fråga 8:
Jag var nyligen på en begravning för en av mina bästa vänner. Bör jag som gäst nu kontakta de närmast anhöriga och ”tacka för senast” efter begravningen?

Enligt gammal tradition behöver en begravningsgäst inte tacka för sin närvaro vid en begravningsceremoni och/eller en minnesstund med mat och dryck. Enligt denna sed anses begravningsgästen ha hedrat minnet av den avlidne genom sitt deltagande och då krävs inget tack till de anhöriga i efterhand.

För den gäst som trots detta önskar uttrycka en form av ”tack” till de anhöriga finns inget förbud. Man bör dock undvika uttrycket ”tack för senast” då denna fras används i samband med festliga tillställningar. Istället bör man uttrycka sig i likhet med följande: Hans/hennes begravning var så vacker och minnesvärd. Stämningen under minnesstunden påminde mycket om hans/hennes fantastiska personlighet och väckte många fina minnen till liv.

Har du frågor om vett och etikett på begravning? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig! Du når oss på telefonnummer 0771 - 22 21 21 eller på [email protected]. Här kan du även läsa mer om