Omslipning av gravsten

Produktbeskrivning

Omslipning, eller omarbetning, innebär att vårdens textyta arbetas om genom omslipning eller motsvarande och att stenen återgraveras med befintlig och/eller ny text och dekor. Ofta händer detta i samband med ett ickeplanerat frånfälle i familjen eller när ytterligare en generation ska nyttja samma gravplats och där befintlig sten skall användas.

Kostnad för administration inkl. ritning, dokumentation, kontakt med kyrkogårdsförvaltningen, tillkommer om 995 kr/h.

Produkter och tjänster väljs i bokningsverktyget. Klicka nedan för att påbörja er bokning.

Gör dina val här