Omslipning av gravsten

Produktbeskrivning

Omslipning, eller omarbetning, innebär att vårdens textyta arbetas om genom omslipning eller motsvarande och att stenen återgraveras med befintlig och/eller ny text och dekor. Ofta händer detta i samband med ett ickeplanerat frånfälle i familjen eller när ytterligare en generation ska nyttja samma gravplats och där befintlig sten skall användas.

Kostnad för administration inkl. ritning, dokumentation, kontakt med kyrkogårdsförvaltningen, tillkommer om 995 kr.

Produkter och tjänster väljs i bokningsverktyget. Klicka nedan för att påbörja er bokning.

Gör dina val här