0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Platser / Hörby / Kyrkor / Långaröds kyrka

Långaröds kyrka

Långaröds kyrka i Hörby

Beskrivningen av platsen har inhämtats in från publika källor vid de tillfällen som denna dokumenterats. Informationen kan därför vara fel eller ha ändrats sedan dess. Om så är fallet, vänligen meddela oss på [email protected]

Platsinformation

  • Toalett

Våra rådgivare hjälper dig med begravning i Hörby

Vi vet att du har många frågor just nu. Vad kostar det, hur väljer jag plats, vem gör vad och vad måste jag göra själv? Vi hjälper dig genom den svåra tiden som en begravning innebär.

Långaröds kyrka, helgad år St Nicoluas av Myrra, är fylld med målningar i varma och mjuka färger. Efter 500 år är färgerna lika vackra som när de målades.

Långaröds kyrka uppförde på 1100-talet och är en av Skånes äldsta tegelkyrkor. Kyrkan hade sin tegelfärg ända fram till 1400-talet då den troligen fick sin rappning. Hon är byggd i en romansk stil med långhus, halvrunda kor och halvrunt absid. På yttersidan i norr finns ett romanskt fönster som visar på den typiska stilen. Att fönstret sitter så högt upp är gjord för att kyrkan skulle ge bättre skydd i ofärdstider.

På 1850-talet bestämdes det att man skulle bygga ut kyrkan åt väster och att även ersätta klockstapeln med ett torn. Tornets säregna, smala utformning har fått många att vrida på huvudet. Det finns ett par olika versioner om varför tornet ser ut som det gör. Bl.a. skulle det vara att byggmästaren misstagit tornets innermått för yttermått. ​

I valven och på väggarna syns al fresco målningar med motiv ur gamla testamentet. Dessa är utförda på 1400-talet av den s.k. Vitskövlemästaren Nils Håkansson eller någon av hans medhjälpare. I korets tak kan man se bilder av helige Nicolaus av Myrra som kyrkan varit helgad åt. Han var sjöfarandes och barns beskyddare.

På 1500-talets kalkades målningarna över till följd av reformationen. 1903 togs målningarna fram med en hårdhänt metod som tyvärr skadade många målningar. 1963 restaurerades målningarna på nytt med en mer varsam hand och återställdes till sitt ursprungs skick.