0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Platser / Hörby / Kyrkor / Lyby kyrka

Lyby kyrka

Lyby kyrka i Hörby

Beskrivningen av platsen har inhämtats in från publika källor vid de tillfällen som denna dokumenterats. Informationen kan därför vara fel eller ha ändrats sedan dess. Om så är fallet, vänligen meddela oss på [email protected]

Platsinformation

  • Handikappanpassad byggnad
  • Toalett
  • Teleslinga

Våra rådgivare hjälper dig med begravning i Hörby

Vi vet att du har många frågor just nu. Vad kostar det, hur väljer jag plats, vem gör vad och vad måste jag göra själv? Vi hjälper dig genom den svåra tiden som en begravning innebär.

Kyrkan i Lyby, helgad åt St:a Anna, är byggd av putsad huggen granit – med undantag för övre delen av tornet, vilket har putsat tegel som byggmaterial.

Kyrkans mellersta del är uppförd på 1100-talet, men när befolkningen på 1800-talet ökade i antal, byggdes kyrkan till i öster. 1854 uppfördes nuvarande kor och absid samt i anslutning till dem sidoskeppen i söder och norr.

Det nuvarande tornet tillkom 1879, sedan det gamla rivits 1860. De båda kyrkklockorna är gjutna av Mag. Kjellström, 1788 (den stora) resp 1773 (den lilla, som gjutits om 1801).

Dopfunten är huggen i sandsten och är från kyrkans första tid.

Predikstolens ursprungliga delar är från 1624 och troligen ett verk av den tyske konstnären Statius Otto. 1902 restaurerades predikstolen under ledning av arkitekt Henning Sjöström och med hjälp av bland andra skulptören Per Månsson.

Altartavlan är också den från 1624. Den har samma historia bakom sig som predikstolen.

Orgeln från 1911 är byggd av Eskil Lundén.