Vad är ett hyreskontrakt?

Hyreskontrakt kallas även hyresavtal och avser ett kontrakt för att hyra bostad eller kommersiell fastighet. Det finns flera olika avtalsformer, som kontrakt för hyresrätt i första hand eller i andra hand, för bostadsrätt eller villa i andra hand samt kontrakt för hyra av lokal.

Oavsett vilken form av bostad eller lokal man ska hyra är det alltid lika viktigt att ha ett skriftligt hyreskontrakt. Hyresavtalet blir en trygghet för bägge parterna. Beroende på vad det är man ska hyra kan villkoren variera, men det är alltid av lika stor vikt att villkoren finns svart på vitt.

Även muntliga hyreskontrakt är giltiga. Det kan dock vara svårt att bevisa exakt vad man kommit överens om ifall en tvist skulle uppstå. Som hyresgäst har man rätt att få ett skriftligt kontrakt, och vi uppmuntrar dig att utnyttja den juridiska rättigheten.

På Lavendla har vi ett team av kunniga jurister som gärna hjälper dig att skräddarsy ett hyresavtal för såväl bostad som kommersiell fastighet. Som med alla kontrakt måste alla bitar vara på plats för att det inte ska uppstå eventuella missförstånd i framtiden. Varmt välkommen till oss!