Varför ska man ha ett hyreskontrakt?

Det är inte lagstadgat att man måste ha ett skriftligt hyreskontrakt. Ändå bör man ha hyresavtalet nedpräntat, och det bör förstås vara skrivet utifrån en tydlig mall så att inga eventuella missförstånd uppstår i framtiden.

Kontraktet är viktigt för att man som hyresgäst – och som hyresvärd – ska veta vilka rättigheter respektive skyldigheter man har gentemot varandra. Hyresvillkoren blir troligen dessutom mycket tydligare i avtalet, när man har dem svart på vitt.

Uppsägningstid, vem som sköter vad och hyra är bara några exempel på villkor som kan finnas med i ett hyreskontrakt. Om du har frågor om hyresavtal för bostad eller kommersiell fastighet finns Lavendlas kunniga jurister här. Vi hjälper också gärna till att upprätta kontraktet. Varmt välkommen till oss!