Vem ansvarar för att planera begravningen?

Det naturliga är att efterlevande maka/make – alternativt sambo eller särbo – tillsammans med eventuella barn planerar begravningen. Det är däremot inget krav att just en dödsbodelägare ansvarar för begravningsplaneringen. Även en nära vän, granne, kurator eller liknande kan planera begravningen.

I praktiken har ändå dödsbodelägarna sista ordet då kostnaderna för begravningen betalas av dödsboet. Vid de fall inga anhöriga finns så är det socialkontoret i den avlidnes hemkommun som ansvarar för att en begravning hålls.