Giva Sverige

Giva Sverige ......

Som medlem i Giva Sverige har din organisation rätt till kostnadsfri juridisk konsultation hos Lavendla Juridik. Lavendla kan exempelvis kostnadsfritt hjälpa er att upprätta en funktion för att samla in gåvor via testamenten. Detta innebär bland annat hjälp med material, konsultation och övrig information så att ni kan komma igång eller förbättra med insamling av testamentsgåvor.

Har ni övriga juridiska frågor, t.ex rörande testamenten eller annat dylikt, kan ni höra av er till Lavendla för kostnadsfri konsultation. Lavendla kan hjälpa organisationen besvara initiala frågor, göra en initial bedömning av ärendet och rekommendera hur ni bör agera.

Vill du ta del av erbjudandet så fyll i formuläret nedan så kontaktar en jurist dig. Det första samtalet är helt kostnadsfritt.

Varför bör jag skriva ett testamente?

Om du av någon anledning önskar att de arvsregler som finns enligt svensk lag inte ska följas är ett testamente nödvändigt. Ett testamente ger dig möjligheten att själv välja vem som ska ärva dina tillgångar. Om du helt saknar bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) är det möjligt att helt fritt bestämma vad som ska hända med ditt arv. I ett scenario utan bröstarvingar är det därför fullt möjligt att testamentera all egendom till exempelvis en kompis eller en välgörenhetsorganisation.

Om du är sambo och vill att din partner efter din död ska få någonting utöver bostad och bohag är det absolut nödvändigt att skriva ett testamente. Detta eftersom sambor inte har någon lagreglad rätt till arv. När det finns särkullbarn kan ett testamente vara extra betydelsefullt, eftersom särkullbarn har rätt att få ut arv omedelbart. Läs mer om testamente.

Skänka en del av arvet till välgörenhet

Om du vill ge en del av ditt arv till välgörenhet är det fullt möjligt, och något som är vanligt förekommande. Du måste då skriva in i ditt testamente vilken organisation du vill skänka pengarna till. Viktigt att notera är att det är ofta förmånligare att testamentera bort fastigheter till välgörenhets-organisationer av skattemässiga skäl.

Framtidsfullmakt

Om du på grund av sjukdom eller liknande inte längre kan ta hand om dina vardagliga sysslor, personliga såväl som ekonomiska, så kan du genom en framtidsfullmakt redan nu i ett friskt tillstånd utse en person som ska ansvara för att sköta dessa åtaganden åt dig. Alternativet om en framtidsfullmakt inte finns är att en god man eller förvaltare fattar beslut åt dig.

En framtidsfullmakt möjliggör för dig att välja ut en eller flera personer som du litar på för att ta hand om dig - när du själv inte är förmögen att göra det. Läs mer om framtidsfullmakter. Hör av dig till oss på Lavendla Juridik om du vill veta mer.