Georg Källström

Georg Källström

Mer om mig

Jag studerar på Operahögskolan i Stockholm och sjunger klassiskt men är lika trygg med gitarr och visor. Har stor erfarenhet av att sjunga vid begravningar, vigslar eller dop. Viktigast för mig är att stunden blir avslappnad och vacker för er.