Jessica Jäger

Jessica Jäger

Mer om mig

Jag har frilansat som sångerska med fokus på dop, bröllop och begravningar sedan 2006, och under dessa år sjungit på hundratals ceremonier. Jag har en stor del av mitt hjärta i begravningarna, där musiken har en stark funktion när orden inte räcker till; den får sätta stämningen, lugna, trösta, väcka och skapa minnen och ge utrymme för den egna processen. När jag sjunger gör jag det från själen. Det handlar om så mycket mer än att framföra en sång; det handlar om att öppna hjärtan och hålla utrymme för alla känslor att ta plats, om att beröra och läka, att göra komplett. Jag har fått sjunga på begravningar av människor som levt i hundrade år och av barn som bara fått ett par veckor. Jag har sjungit för dem som somnat in ”naturligt” och för dem som dött i svåra olyckor, för dem som varit sjuka och för dem som fråntagits sitt liv. Jag är närvarande. Jag är där.