0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Om Lavendla / Pressrum / Pressmeddelanden / Dödliga sjukdomarna som minskar mest i Sverige

Statistik 2003-2022

Dödliga sjukdomarna som minskar mest i Sverige

Färre personer dör i hjärt- och kärlsjukdomar. Den positiva trenden gäller både män och kvinnor, enligt en sammanställning av statistik från Socialstyrelsen, gjord av Lavendla.

Hjärt- och kärlsjukdomar är som bekant den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor i Sverige. För tjugo år sedan dog 460 personer per 100 000 invånare (0,46%) av hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan dess har antalet minskat år för år och under 2022 dog endast 269 personer per 100 000 invånare (0,27%) av sjukdomar i hjärtat och kärlen. 

Dödsfallen bland män var främst orsakade av kroniska ischemiska hjärtsjukdomar, som kranskärlssjukdom, följt av akut hjärtinfarkt. Även kvinnor dog till största andel av kranskärlssjukdom, följt av hjärtsvikt. En liknande trend syns bland antalet dödsfall som har orsakats av olika tumörer. År 2003 dog 251 personer per 100 000 invånare (0,25%) av tumörer och fram till 2022 har den siffran minskat till 223 personer per 100 000 invånare (0,22%).

Det är positivt att se en så stor minskning i en av de absolut vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Ett tecken på att befolkningen blir fysiskt friskare och mer hälsosam, säger Jakob Nordström, VD hos Lavendla Begravning & Juridik.

Samtidigt finns det vissa dödsorsaker som har ökat sedan 2003. Bland annat vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som sepsis, psykiska sjukdomar och beteendestörningar som ospecificerad eller vaskulär demens samt sjukdomar i nervsystemet som Alzheimers och Parkinsons.

Om man ser till skillnader mellan män och kvinnor så finns det några dödsorsaker som sticker ut där det ena könet löper större risk att avlida jämfört med det motsatta könet. Fler män dör av alkoholrelaterad dödlighet och läkemedels- och narkotikaförgiftningar, samt yttre orsaker till sjukdom och död såsom självdestruktiva handlingar och fallolyckor. Kvinnor dör i högre grad av psykiska sjukdomar och beteendestörningar samt sjukdomar i nervsystemet än vad män gör.

Statistiken talar sitt tydliga språk, alkoholrelaterad dödlighet är över tre gånger så vanligt bland män jämfört med kvinnor. Samtidigt är psykiska sjukdomar som dödsorsak över 70% högre bland kvinnor jämfört med män, säger Jakob Nordström, VD hos Lavendla Begravning & Juridik.

Vanligaste dödsorsakerna 2022

Dödsorsak 2022Män (per 100 000)Kvinnor (per 100 000)Båda könen (per 100 000)
Hjärt- och kärlsjukdomar268,60270,19269,39
Tumörer228,87218,02223,48
Sjukdomar i andningsorganen57,4360,3258,86
Sjukdomar i nervsystemet51,2066,2758,68
Psykiska sjukdomar43,2274,1858,60
Yttre orsaker62,6436,2849,55
Endokrina sjukdomar och nutritionsrubbningar32,2229,4830,86
Sjukdomar i matsmältningsorganen31,1030,1730,64
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar24,3425,1024,72
Alkoholrelaterad dödlighet30,2110,0220,19

Vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna

Dödsorsak 2022Män (per 100 000)Kvinnor (per 100 000)Båda könen (per 100 000)
Akut hjärtinfarkt42,0927,9835,08
Förmaksflimmer och förmaksfladder22,9929,6526,30
Hjärtinsufficiens (hjärtsvikt)26,7134,7430,70
Kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)60,3340,0850,37

Antal dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer 2003-2022

Dödsorsaker som har ökat 2003-2022

Dödsorsaker med störst skillnad mellan män och kvinnor

Dödsorsaker 2022Män (per 100 000)Kvinnor (per 100 000)
Alkoholrelaterad dödlighet31,2110,02
Läkemedels- och narkotikaförgiftning10,495,88
Psykiska sjukdomar och beteendestörningar43,2274,18
Sjukdomar i nervsystemet51,2066,27
Yttre orsaker till sjukdom och död62,6436,28

Om undersökningen
Datan för dödsorsaker kommer från Socialstyrelsen och avser perioden 2003-2022. Siffrorna som presenteras avser antalet per 100 000 invånare på riks- och länsnivå.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Höglund, PR-konsult, 56K Digital, [email protected]
Jakob Nordström, VD, Lavendla Begravning & Juridik, [email protected]

Om Lavendla Begravning & Juridik
Lavendla är en ledande aktör inom begravningsbranschen som erbjuder tjänster inom begravning och juridik. Bolaget grundades 2014 och erbjuder en plattform där anhöriga kan hitta och kontakta lokala rådgivare i Sverige och Danmark. Bolaget har mer än 150 rådgivare kopplade till sin plattform. Lavendla erbjuder även utbildningar till bland annat begravningsrådgivare och boutredare inom Lavendla Academy. Läs mer på www.lavendla.se.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.