Foto: Tom Wollecki
Foto: Tom Wollecki
Foto: Tom Wollecki
Västra Karups kyrka Foto: Stefan Leonardsson
Västra Karups kyrka Foto: Stefan Leonardsson
  1. Västra Karups kyrka
  2. Västra Karups kyrka

Västra Karups kyrka

3.0 i snittbetyg (3st)

Veckoschema begravningstider

Klicka på en eller flera tider för att anmäla intresse. En intresseanmälan är endast preliminär. (Tiderna kan avvika vid högtider o dyl).

Västra Karups kyrka i Båstad

Västra Karups kyrka

Bjäres stora katedral är en av de två församlingskyrkorna i Västra Karup-Hovs församling

Kyrkan

Medeltidskyrkan har en stomme av natursten och väggar är belagda med puts. I sin nuvarande form består kyrkan av ett rektangulärt långhus med kyrktorn i väster och i öster en halvrund absid där sakristian är inrymd.

Vid långhusets södra långsida finns en bred korsarm. Långhusets och södra korsarmens yttertak är belagda med tegel, medan tornets och sakristians tak är belagda med kopparplåt. Kyrkorummet är orienterat i nord-sydlig riktning med ingång vid korsarmens södra vägg och koret vid norra långhusväggen. Långhuset och södra korsarmen har innertak täckta av tunnvalv av trä.

Tillkomst och ombyggnader

Enligt en muntlig tradition var första kyrkan på platsen en stavkyrka. Äldsta delarna av nuvarande stenkyrka är sannolikt från 1100-talet. Man vet att en kyrka fanns på platsen 1156 under ärkebiskop Eskils tid.

En tillbyggnad genomfördes 1790 eller 1793 efter ritningar av arkitekt Per Wilhelm Palmroth, då kyrkan förlängdes åt öster och försågs med nytt kor och en ny absidformad sakristia.

En bred korsarm åt söder uppfördes 1818 efter ritning av Axel Almfeldt. Enligt en ritning från 1805 skulle kyrkan haft två korsarmar, men av ekonomiska skäl byggdes bara den södra.

Tornet daterar sig från mitten av 1700-talet men en nybyggnad skedde 1843 efter ritningar av Theodor Edberg. En restaurering genomfördes 1957-58 under ledning av domkyrkoarkitekt Eiler Græbe då ett nytt golv av röda tegelplattor sattes in.

Tidigare öppen bänkinredning ersattes med nuvarande sluten bänkinredning. Den 1 juni 1958 återinvigdes kyrkan av biskop Anders Nygren.

Inventarier

Predikstolen är utförd efter ritning från 1838.

Altartavlan ”Kristi korsfästelse” är utförd av Martin David Roth 1800.

Altartavlans solsymbol har tetragrammet JHWH.

Dopfunten är huggen i sandsten och tillverkades möjligen på 1200-talet. Tillhörande dopfat i mässing tillkom under senare delen av 1500-talet.

I kyrkans valv hänger sju ljuskronor. Den som är längst åt väster skänktes till kyrkan 1796.

Två ljusstakar av malm är från 1600-talet.

I kyrkan finns två nattvardskärl där den äldre av förgyllt silver har årtalet 1621 ingraverat.

Äldre mässhake med tetragrammet JHWH finns bland textilierna.

Ett votivskepp tillverkat 1868

Orgeln är byggd av Paul Ott, Göttingen, Tyskland och invigd 1963. Orgeln är mekanisk med huvudverk, ryggpositiv, pedal, samt 25 stämmor.

I tornet hänger två kyrkklockor av malm. Storklockan tillkom 1708 och blev omgjuten 1784, samt 1871.

Västra Karups kyrka tillhör Västra Bjäre pastorat och ligger i Båstad

Beskrivningen av platsen har inhämtats in från publika källor vid de tillfällen som denna dokumenterats. Informationen kan därför vara fel eller ha ändrats sedan dess. Om så är fallet, vänligen meddela oss på [email protected]

Visa stor karta

Omdömen för Västra Karups kyrka

3.0 i snittbetyg (3st)
Omdömen hämtade från Kyrkokartan.se
Carl-Johan Ivarsson
Carl-Johan Ivarsson 2017-11-05
Västra Karups främsta källa till berömmelse är att det är Birgit Nilssons hemsocken. Hennes barndomshem är ett mycket sevärt museum och hon vilar med föräldrarna och maken på Västra Karups kyrkogård, i vars kyrka hon under många år höll sommarkonserter till förmån för Bjäre hembygdsgille. Själva kyrkan är enkel och rymlig, med altare i norr och predikstol i sydöst, en ovanlig placering.
Läs mer Läs mindre
Tom Wollecki
Tom Wollecki 2013-10-24
Västra Karups kyrkas äldsta delar är från 1100-talet, man vet att den existerade 1156, på ´biskop Eskils tid´. Kyrkan är murad i natursten med putsade ytor. Ett korparti och en sakristia nybyggdes 1793. Altartavlan ´Kristi korsfästelse´, är utförd av Martin David Roth år 1800. Predikstolen är utförd efter ritning från 1838. Dopfunten är huggen i sandsten och från medeltiden, möjligen från 1200-talet. Orgeln med 25 stämmor, byggdes av Paul Ott, Tyskland och invigdes 1963. Hovsångerskan Birgit Nilsson, 1918-2005, med föräldrar och make ligger begravda på kyrkogården.
Läs mer Läs mindre
Barbro Thörn
Barbro Thörn 2010-05-03
Birgit Nilssons hemmakyrka, som också visar ett vykort taget när hon sjunger där. Mer anspråkslös kyrka får man leta efter, men när sångerskan sjöng var hon kanske färgklick nog ändå.
Läs mer Läs mindre

Blommor till begravning

Ska du gå på begravning, eller kanske vill beställa blommor till en grav på kyrkogården? Vi hjälper dig gärna. Se vårt stora utbud av blommor, och beställ direkt till begravningen eller kyrkogården, vår florist sköter leveransen.

Så beställer du blommor

  • Välj dekoration bland över 200+ modeller
  • Vår lokala florist levererar blommorna
Välj blommor här

Gravstenar

Vi har ett stort utbud av gravstenar, i många olika färger och former. Våra gravstens-handläggare hjälper dig hitta en modell som passar just dig. Kanske rör det sig om en ny gravsten, eller en textkomplettering av en befintlig sten.

Om våra gravstenar

  • 9 granitsorter på över 170 olika modeller
  • Leverans och montering i hela Sverige
Hitta rätt gravsten här

Våra lokala rådgivare hjälper dig

Vi vet att du har många frågor just nu. Vad kostar det, hur väljer jag plats, vem gör vad och vad måste jag göra själv? Vi hjälper dig genom den svåra tiden som en begravning innebär.