011-461 49 02 Öppet dygnet runt
Hem / Platser / Norrköping / Kyrkor / Borgs kyrka

Borgs kyrka

Borgs kyrka i Norrköping

Fotograf: Håkan Svensson

Beskrivningen av platsen har inhämtats in från publika källor vid de tillfällen som denna dokumenterats. Informationen kan därför vara fel eller ha ändrats sedan dess. Om så är fallet, vänligen meddela oss på [email protected]

Platsinformation

  • 338 platser
  • Handikappanpassad byggnad
  • Toalett
  • Teleslinga

Veckoschema begravningstider

Våra rådgivare hjälper dig med begravning i Norrköping

Vi vet att du har många frågor just nu. Vad kostar det, hur väljer jag plats, vem gör vad och vad måste jag göra själv? Vi hjälper dig genom den svåra tiden som en begravning innebär.

Borgs kyrka började byggas år 1801. Byggmästaren Caspar Seurling svarade för bygget som var avslutat år 1803. En inskriftstavla över kyrkans tornportal meddelar; “Under Konung Gustaf IV Adolphs regering nybyggdes denna Borg och Löths kyrka 1803”

Borgs kyrka är en typisk representant för det sengustavianska kyrkobyggnadsidealet: ett stort, ljust kyrkorum, sparsamt utsmyckat, en kyrka för predikan, helt främmande för varje slag av mysticism eller romantik. En restaurering i slutet av 1800-talet innebar delvis väsentliga förändringar av denna karaktär, bl.a genom att den slutna bänkinredningen slopades och färgsättningen förändrades. En restaurering 1939 innebar ett första steg mot ett återskapande av den ursprungliga karaktären.