0520-21 13 06 Öppet dygnet runt
Hem / Platser / Trollhättan / Kyrkor / Halvorskyrkan

Halvorskyrkan

Halvorskyrkan i Trollhättan

Halvorskyrkan Fotograf: Västra Tunhems pastorat

Beskrivningen av platsen har inhämtats in från publika källor vid de tillfällen som denna dokumenterats. Informationen kan därför vara fel eller ha ändrats sedan dess. Om så är fallet, vänligen meddela oss på [email protected]

Platsinformation

  • Handikappanpassad byggnad
  • Toalett

Våra rådgivare hjälper dig med begravning i Trollhättan

Vi vet att du har många frågor just nu. Vad kostar det, hur väljer jag plats, vem gör vad och vad måste jag göra själv? Vi hjälper dig genom den svåra tiden som en begravning innebär.

Halvorskyrkan, som hör till Gärdhems församling, ligger i Halvorstorp. Detta är en stadsdel i Trollhättans östra utkant, 3,5 km från centrala staden, som helt domineras av villabebyggelse.

I Halvorstorp bor ca 1 700 invånare. Det är ett av de områden i staden som har högst medelinkomst, men avviker från övriga burgna stadsdelar genom en relativt hög andel arbetare bland befolkningen.

Halvorstorp var tidigare ett eget samhälle, men har successivt vuxit och utvecklats under 1900-talet, från att ha varit en liten bondby, till att senare bli ett lantligt beläget egnahemssamhälle för industriarbetare, och slutligen ett populärt bostadsområde, som under 1900-talets senare del successivt växte samman med tätorten Trollhättan.

Halvorstorp ligger i Gärdhems församling, och blev först 1967 en del av Trollhättans kommun.

I september 2005 togs Halvorsgården i bruk och i augusti 2007 återinvigdes kyrkan efter en omfattande ombyggnad.