Muslimsk begravning

muslimsk-begravning-radgivare-lavendla-begravningsbyraMuslimsk begravning - snabbt och enkelt med Lavendla Begravningsbyrå.

Vår muslimska begravningsrådgivare pratar arabiska, kurdiska, engelska och svenska. Ring 0770 - 22 09 06 eller maila [email protected] så hjälper vi er! 

Prisexempel

12 995 kr

Transporter 3900 kr
Ceremonivärd 1800 kr
Administration 1995 kr
Obehandlad kista 3900 kr
Kistläggning 1400 kr
Muslimsk begravning

Topp 5 viktiga saker att tänka på vid muslimsk begravning

 1. Be läkaren att faxa in dödsbeviset till Skatteverket direkt, så kan vi snabbt ta fram gravsättningsintyg.

 2. För att begravningen ska kunna genomföras så snabbt som möjligt krävs snabb handläggning av gravsättningsintyg samt fastställande av gravplats. Vi hjälper er med detta!

 3. Innan en muslimsk begravning kan genomföras ska kroppen tvagas (Ghusl) samt svepas in i vita tygstycken (Kafan). Vi hjälper er med detta.

 4. Önskar ni vår hjälp att anlita en Imam som leder bön i samband med tvagning och gravsättning, hjälper vi till med även det.

 5. Det finns speciella gravkvarter för muslimer på de flesta begravningsplatser. Behöver ni hjälp med bärare av kistan så ordnar vi det till en kostnad av 1000 kr / person. Totalt behövs 6 st bärare.


Vi hjälper dig ordna muslimsk begravning

Se vårt utbud och våra priser här


Vanliga frågor vid muslimsk begravning

Varför ska jag be läkaren att faxa in dödsbeviset till Skatteverket? Oavsett om ett dödsfall sker i hemmet, på sjukhus eller i någon annan miljö tillkallas alltid en läkare för att konstatera att en person är avliden. Läkaren dödförklarar den avlidne och utfärdar ett dödsbevis som ska registreras hos Skatteverket. Som anhörig bör du be läkaren om att faxa in dödsbeviset till Skatteverket omedelbart. Detta påskyndar registreringen och förkortar därmed Skatteverkets totala handläggningstid.

Varför måste den avlidne gravsättas i en kista? Enligt muslimsk tradition ska den avlidne gravsättas direkt ner i jorden insvept i tygstycken. Av arbetsmiljörättsliga skäl är det dock svårt att få tillstånd till gravsättning utan kista i Sverige. Merparten av alla muslimer i Sverige väljer därför att svepa den avlidne i vita tygstycken för att sedan placera kroppen i en enklare kista inför gravsättningen. Här kan du se vårt urval av kistor!

Vi vill att den avlidne ska begravas på en begravningsplats med bara muslimer, går det? Merparten av alla allmänna begravningsplatser är indelade i olika kvarter baserat på trosinriktning. I de flesta fall finns det ett speciellt kvarter för enbart muslimer. I det muslimska kvarteret begravs samtliga avlidna med ansiktet mot Mecka och vanligtvis markeras graven med en enkel gravmarkör. På senare år har det dock blivit allt vanligare med enklare gravstenar även vid muslimska begravningar. Behöver ni hjälp att hitta en begravningsplats med ett muslimskt gravkvarter nära er? Kontakta mig så hjälper jag er! Ni kan även se vår lista över begravningsplatser med muslimska gravkvarter nedan.

Begravningsplatser för muslimer

Som ovan nämnt är de flesta allmänna begravningsplatser uppdelade i olika gravkvarter baserat på trosinriktning. Vanligtvis finns det alltid ett gravkvarter som är specifikt avsett för muslimer. Nedan finner du en lista över begravningsplatser med muslimska gravkvarter i Sveriges största kommuner. Finns din kommun inte med i listan nedan? Tveka då inte att kontakta mig på telefonnummer 0770 22 09 06 eller maila mig på [email protected].

 • Stockholms stad: Skogskyrkogården, Lilla Dalens begravningsplats, S:t Botvids begravningsplats, Södra begravningsplatsen, Lidingö kyrkogård
 • Göteborgs stad: Fridhems kyrkogård, Billdals kyrkogård
 • Malmö stad: Östra kyrkogården
 • Uppsala kommun: Berthåga kyrkogård
 • Linköpings kommun: Lilla Aska Griftegård 
 • Västerås stad: Hovdestalund kyrkogård
 • Örebro kommun: Norra kyrkogården
 • Helsingborgs stad: Pålsjö Västra kyrkogård
 • Norrköpings kommun: Norra kyrkogården
 • Jönköpings kommun: Östra kyrkogården
 • Kristianstad kommun: Rödaleds begravningsplats

 

 

Förberedelser vid muslimsk begravning: Ghusl och Kafan

muslimsk-begravning-tvagning-ghusl-lavendla-begravningsbyraKremering är förbjudet inom islam vilket innebär att en muslimsk begravning alltid är en så kallad jordbegravning. Vid en muslimsk begravning krävs dock två viktiga förberedelser innan den avlidnes kropp är klar för gravsättning. Förberedelserna innefattar så kallad tvagning/tvättning (Ghusl) samt svepning av kroppen (Kafan). Tvagningen kan med fördel utföras av nära familjemedlemmar med samma kön som den avlidne. Den avlidnes kropp ska tvättas tre gånger. Om kroppen inte är tillräckligt ren efter den tredje tvättningen kan den tvättas ytterligare, det är dock av stor vikt att kroppen tvättas ett ojämnt antal gånger dvs. exempelvis fem eller sju gånger totalt. Kroppen tvättas i en bestämd ordning uppifrån och ner och kvinnors hår bör tvättas samt flätas i tre stycken separerade flätor. När tvagningen är genomförd ska den avlidnes kropp svepas. Svepningen innebär att kroppen lindas in i stora vita tygstycken enligt en speciell ordning. Vanligtvis säkras svepningen med hjälp av fyra stycken band runt den avlidnes kropp, ett binds vid huvudet, två runt kroppen och ett vid fötterna. Efter tvagning samt svepning transporteras den avlidnes kropp normalt till moskén där man håller en enklare ceremoni och ber en särskild bön vid namn Salat al-Janazah.

Muslimsk begravning och Salat al-Janazah vid moskén

Bönen Salat al-Janazah ska läsas upp vid moskén men inte inuti. Detta innebär är bönen med fördel kan läsas upp i exempelvis ett bönerum, studierum eller på moskéns utegård. Alla som ber bönen bör ha sitt ansikte vänt mot Mekka och normalt radar man upp sig på minst tre olika rader. Den man som stått den avlidne närmast ska stå på första raden. På andra raden ska resterande män stå, sedan barn och sist kvinnor.

muslimsk-begravning-gravmarkor-lavendla-begravningsbyraMuslimsk begravning och gravsättning

Efter Salat al-Janazah ska kroppen transporteras till begravningsplatsen för gravsättning. Traditionellt sett är endast män tillåtna att närvara vid gravsättningen, det har dock blivit allt vanligare att samtliga sörjande får närvara vid gravsättningen, dvs. även kvinnor. Enligt muslimsk tradition ska kroppen gravsättas endast insvept i vita tygstycken. Som ovan nämnt är det dock svårt att få tillstånd till detta i Sverige pga. arbetsrättsliga skäl och därför gravsätts merparten av alla muslimer i Sverige i en enklare kista. Kistan placeras i jorden så att den avlidne har ansiktet mot Mekka. När graven har stängts markeras graven normalt ut med hjälp av en enklare gravmarkör, det blir dock allt vanligare med enklare gravstenar även vid muslimska begravningar. Efter en muslimsk begravning samt gravsättning samlas familjen och besökare tas emot. Enligt tradition tas de sörjande extra väl omhand av nära och kära under den efterföljande sorgeperioden. Generellt sett varar familjens sorgeperiod i 40 dagar men denna tid kan vara betydligt kortare i mer liberalt religiösa familjer.

Har ni frågar om muslimsk begravning eller vill ni ha hjälp att planera en muslimsk begravning redan idag? Tveka då inte att kontakta mig! Ni når mig på telefonnummer 0770 22 09 06 eller på [email protected].

Varmt välkomna till Lavendla Begravningsbyrå, hos oss får ni hjälp att ordna en muslimsk begravning på ett snabbt och enkelt sätt!

Berättelser från kunder

Alexander Jovanov

Lund

“Mycket fint och professionellt utfört arbete med att få hem vår avlidne familjemedlem till hemlandet från start till slut. Kan varmt rekommendera dessa fina människor men ett speciellt tack till...”

Behzad Baghaei

Huddinge

“Personalen var mycket trevliga och vi är mycket nöjda med all planering och ordning.”

Jonna

Huddinge

“Stort tack till Hassan på Lavendla!”