0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Begravning / Typer av begravningar / Muslimsk begravning

Muslimsk begravning

Vid en muslimsk begravning står tradition och religiösa seder i centrum. Vi hjälper er och har respekt för att tiden är en ytterst viktig faktor för er.

5 viktiga saker vid muslimsk begravning

 1. Be läkaren att faxa in dödsbeviset till Skatteverket direkt, så kan vi snabbt ta fram gravsättningsintyg.
 2. För att begravningen ska kunna genomföras så snabbt som möjligt krävs snabb handläggning av gravsättningsintyg och fastställande av gravplats. Vi hjälper dig med detta.
 3. Innan en muslimsk begravning kan genomföras ska kroppen tvagas (ghusl) och svepas in i vita tygstycken (kafan). Även detta hjälper vi dig med.
 4. Önskar du vår hjälp att anlita en imam som leder bön i samband med tvagning och gravsättning, hjälper vi till med också det.
 5. Det finns speciella gravkvarter för muslimer på de flesta begravningsplatser. Behöver du hjälp med bärare av kistan, så ordnar vi det till en kostnad av 1 000 kronor/person. Totalt behövs 6 stycken bärare. Kontakta oss för att få hjälp att planera en muslimsk begravning.

Hittade Lavendla på nätet, tyckte att deras upplägg tilltalade mig. Att kunna sitta i hemmiljö med tända ljus och Lavendla kommer hem blev mycket mer personligt och kontakten längs hela vägen fram till begravningen var fantastisk.

Charlotte

Vi hjälper dig

Ring oss på 0771 - 22 21 21 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Lena är en av våra rådgivare som du kan komma i kontakt med.

Vanliga frågor och svar om muslimsk begravning

Varför ska jag be läkaren att faxa in dödsbeviset till Skatteverket? 

Oavsett om ett dödsfall sker i hemmet, på sjukhus eller i någon annan miljö tillkallas alltid en läkare för att konstatera att en person är avliden. Läkaren dödförklarar den avlidne och utfärdar ett dödsbevis som ska registreras hos Skatteverket.

Som anhörig bör du be läkaren om att faxa in dödsbeviset till Skatteverket omedelbart. Detta påskyndar registreringen och förkortar därmed Skatteverkets totala handläggningstid.

Varför måste den avlidne gravsättas i en kista?

Enligt muslimsk tradition ska den avlidne gravsättas direkt ned i jorden, insvept i tygstycken. Av arbetsmiljörättsliga skäl är det dock svårt att få tillstånd till gravsättning utan kista i Sverige.

Merparten av alla muslimer i Sverige väljer därför att svepa den avlidne i vita tygstycken för att sedan placera kroppen i en enklare kista inför gravsättningen. Se vårt urval av kistor här.

Kan den avlidne begravas på en begravningsplats med bara muslimer? 

Merparten av alla allmänna begravningsplatser är indelade i olika kvarter baserat på trosinriktning.
I de flesta fall finns det ett speciellt kvarter för enbart muslimer. I det muslimska kvarteret begravs samtliga avlidna med ansiktet mot Mecka och vanligtvis markeras graven med en enkel gravmarkör.

På senare år har det dock blivit allt vanligare med enklare gravstenar även vid muslimska begravningar.

Behöver du hjälp att hitta en begravningsplats med ett muslimskt gravkvarter nära dig? Kontakta Lavendla så hjälper vi till. I stycket nedanför listar vi begravningsplatser för muslimer.

Begravningsplatser för muslimer

Som redan nämnts är de flesta allmänna begravningsplatser uppdelade i olika gravkvarter baserat på trosinriktning. Vanligtvis finns det alltid ett gravkvarter som är specifikt avsett för muslimer. Här har du exempel på begravningsplatser med muslimska gravkvarter i Sveriges största kommuner:

 • Stockholms stad: Skogskyrkogården, Lilla Dalens begravningsplats, S:t Botvids begravningsplats, Södra begravningsplatsen, Lidingö kyrkogård
 • Göteborgs stad: Fridhems kyrkogård, Billdals kyrkogård
 • Malmö stad: Östra kyrkogården
 • Uppsala kommun: Berthåga kyrkogård
 • Linköpings kommun: Lilla Aska Griftegård
 • Västerås stad: Hovdestalund kyrkogård
 • Örebro kommun: Norra kyrkogården
 • Helsingborgs stad: Pålsjö Västra kyrkogård
 • Norrköpings kommun: Norra kyrkogården
 • Jönköpings kommun: Östra kyrkogården
 • Kristianstad kommun: Rödaleds begravningsplats

Om din kommun inte finns med i listan över begravningsplatser för muslimer, är du varmt välkommen att kontakta oss för vidare hjälp.

Ghusl och kafan – förberedelser vid muslimsk begravning

Kremering är förbjudet inom islam vilket innebär att en muslimsk begravning alltid är en så kallad jordbegravning. Vid en muslimsk begravning krävs dock två viktiga förberedelser innan den avlidnes kropp är klar för gravsättning. Förberedelserna innefattar så kallad tvagning/tvättning (ghusl) och svepning av kroppen (kafan).

Tvagningen kan med fördel utföras av nära familjemedlemmar med samma kön som den avlidne. Den avlidnes kropp ska tvättas tre gånger. Om kroppen inte är tillräckligt ren efter den tredje tvättningen kan den tvättas ytterligare. Det är dock av stor vikt att kroppen tvättas ett ojämnt antal gånger, det vill säga exempelvis fem eller sju gånger totalt. Kroppen tvättas i en bestämd ordning uppifrån och ner och kvinnors hår bör tvättas samt flätas i tre stycken separerade flätor.

När tvagningen är genomförd ska den avlidnes kropp svepas. Svepningen innebär att kroppen lindas in i stora vita tygstycken enligt en speciell ordning. Vanligtvis säkras svepningen med hjälp av fyra stycken band runt den avlidnes kropp, ett binds vid huvudet, två runt kroppen och ett vid fötterna. Efter tvagning och svepning transporteras den avlidnes kropp normalt till moskén, där man håller en enklare ceremoni och ber en särskild bön vid namn Salat al-Janazah.

Muslimsk begravning och Salat al-Janazah vid moskén

Bönen Salat al-Janazah ska läsas upp vid moskén men inte inuti. Detta innebär att bönen med fördel kan läsas upp i exempelvis ett bönerum, studierum eller på moskéns utegård. Alla som ber bönen bör ha sitt ansikte vänt mot Mekka och normalt radar man upp sig på minst tre olika rader. Den man som stått den avlidne närmast ska stå på första raden. På andra raden ska resterande män stå, sedan barn och sist kvinnor.

Muslimsk begravning och gravsättning

Efter Salat al-Janazah ska kroppen transporteras till begravningsplatsen för gravsättning. Traditionellt sett är endast män tillåtna att närvara vid gravsättningen, det har dock blivit allt vanligare att samtliga sörjande får närvara vid gravsättningen, det vill säga även kvinnor. Enligt muslimsk tradition ska kroppen gravsättas endast insvept i vita tygstycken.

Som ovan nämnt är det dock svårt att få tillstånd till detta i Sverige på grund av arbetsrättsliga skäl och därför gravsätts merparten av alla muslimer i Sverige i en enklare kista. Kistan placeras i jorden så att den avlidne har ansiktet mot Mekka. När graven har stängts markeras graven normalt ut med hjälp av en enklare gravmarkör, det blir dock allt vanligare med enklare gravstenar även vid muslimska begravningar.

Efter en muslimsk begravning och gravsättning samlas familjen, och besökare tas emot. Enligt tradition tas de sörjande extra väl omhand av nära och kära under den efterföljande sorgeperioden. Generellt sett varar familjens sorgeperiod i 40 dagar men denna tid kan vara betydligt kortare i mer liberalt religiösa familjer.

muslimsk begravning i sverige

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.