Jordbegravning

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne sänks i jorden direkt efter begravningsceremonin. 

Kistdekoration på kistaJordbegravning är en mer traditionell form av Jordbegravning är inte längre den vanligaste formen av gravsättning i Sverige

Även om jordbegravning traditionellt sett har varit den allra vanligaste formen av gravsättning är detta inte längre fallet i Sverige. Idag står jordbegravning för endast 20-30% av alla gravsättningar. Vid övriga gravsättningar i Sverige är den avlidne kremerad. I många andra länder runt om i världen är jordbegravning dock det fortsatt vanligaste alternativet. Viktigt att tänka på vid tankar på jordbegravning är att en jordbegravning får ske maximalt 30 dagar efter dödsfallet enligt svensk lag. I många religioner och andra länder sker dock jordbegravningen mycket snabbare än så. I Sverige är det svårt att ha en jordbegravning och få en avliden gravsatt snabbare än 2-3 dagar efter dödsfallet. Detta eftersom det krävs betydande administrativt arbete samt godkännanden från Skatteverket innan gravsättningen tillåts äga rum.


Gör er val på vår hemsida i lugn och ro

Se vårt utbud och våra priser


Jordsättning som en del av begravningsceremonin

Jordsättningen, dvs. då man sänker ner kistan i graven, kan vara en avslutande del av Det finns många olika typer av gravplatser och kistgravar är en av dem. Vid en jordbegravning jordsätter man alltid den avlidne i en kistgrav. Kistgravar finns dock i två olika former, gräsgravar och grusgravar. Det är de anhörigas ansvar att hålla gravplatsen städad och säker, men detta underhåll kan överlåtas till kyrkogårdsförvaltningen mot en årlig avgift.

Jordfästelse – vad är det?

När vi ändå pratar om jordbegravning kan vi inte låta bli att nämna den begreppsförvirring som ibland råder. Många tror att ordet jordfästelse är en synonym till ordet jordbegravning men faktum är att jordfästelse är ett gammalt ord för det som vi idag kallar för begravningsgudstjänst.

Vid jordsättning krävs kista enligt svensk lag

Av arbetsrättsliga skäl måste alla avlidna i Sverige gravsättas i en kista (så till vida att den avlidne inte har kremerats). Att enbart linda in kroppen i exempelvis tygstycken är med andra ord inte tillåtet i Sverige. Detta ställer till det för muslimer där religionen föreskriver gravsättning utan kista. En kompromiss har dock utarbetats där muslimer ibland väljer att göra hål på kistan för att det ska komma in lite jord. Detta görs eftersom man vill påskynda nedbrytningsprocessen. Många muslimer väljer också att strunta i hålet för att istället nöja sig med en kompromiss i form av en mycket enkel kista.Har du frågor eller funderingar eller vill du ha hjälp att boka en begravning? Kontakta oss så hjälper vi dig! Du når oss på telefonnummer 0771 – 22 21 21 eller maila oss på [email protected]!