Vad händer om man inte är medlem i Svenska kyrkan?

Det spelar ingen roll om man som anhörig är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Den avlidne måste dock vara medlem i Svenska kyrkan om ceremonin ska vara i kyrkan och följa Svenska kyrkans ordning.