Hem / Begravning / Före begravningen / Medlemskap i Svenska kyrkan

Medlemskap i Svenska kyrkan

medlemskap-i-svenska-kyrkan-bild-pa-kors-lavendla-begravningsbyraEtt medlemskap i Svenska kyrkan fås inte längre per automatik. 

Sedan 1996 erhåller man inte längre medlemskap i Svenska kyrkan per automatik när man föds. Medlemskap i Svenska kyrkan får man istället i och med att man döps i kyrkan. Alla i Sverige har rätt till en begravning och gravsättning, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller ej. Alla som är folkbokförda i Sverige har nämligen en begravningsavgift på sin skattsedel vilket bland annat inkluderar en gravrätt i 25 årFörutom detta tillhandahålls även ett kostnadsfritt kapell samt vissa transporter till och från graven.

 

Skräddarsy egna val

från 12 995 kr

Skräddarsy egna val

Vi hjälper er med det grundläggande, ni skräddarsyr med era egna personliga tillval

från 12 995 kr

Vi hjälper er med det grundläggande, ni skräddarsyr med era egna personliga tillval

 • Administration & Ceremonivärd
 • Kistläggning & Transport
 • Obehandlad Kista
 • Minnessida
 • Välj bland valfria tillval

Enkel & Blomstrande

från 21 980 kr

Enkel & Blomstrande

En vacker begravning som innehåller allt ni behöver. Välj själva era personliga tillval.

från 21 980 kr

En vacker begravning som innehåller allt ni behöver. Välj själva era personliga tillval.

 • Administration & Ceremonivärd
 • Kistläggning & Transport
 • Furukista Alvö & Kistdekoration
 • Framtagning Annons
 • Minnessida
 • Välj bland valfria tillval

Komplett med juridik

från 31 975 kr

Komplett med juridik

Vi hjälper er med allt, såväl begravning som minnesstund och de juridiska frågorna

från 31 975 kr

Vi hjälper er med allt, såväl begravning som minnesstund och de juridiska frågorna

 • Administration & Ceremonivärd
 • Kistläggning & Transport
 • Ekkista Alvö & Kistdekoration
 • Annons & Programblad
 • Bouppteckning
 • Minnessida
 • Välj bland valfria tillval

Begravningsavgift och kyrkoavgift är inte samma sak

Det är viktigt att skilja på begravningsavgiften och kyrkoavgiften då dessa ofta blandas ihop. Begravningsavgiften ger rätt till en kostnadsfri gravsättning och betalas av samtliga folkbokförda i Sverige. Kyrkoavgiften är en frivillig avgift som också betalas via skattsedeln. De som väljer att gå ur Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgiften.

Det som är gemensamt för begravningsavgiften samt kyrkoavgiften är att båda betalas till den lokala församlingen i vilken man är bosatt. Detta för att Svenska kyrkan också är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige (förutom i Stockholm och Tranås, där kommunen är huvudman).

Medlemskap i Svenska kyrkan ger rätt till en präst och kyrklig lokal

Gunilla Hallonsten. Internationell chef för Svenska kyrkan.Huruvida den avlidne har ett medlemskap i Svenska kyrkan eller inte blir extra viktigt när vi talar om en så kallad kyrklig begravning. Den som är medlem i Svenska kyrkan, och därmed också har betalat kyrkoavgiften, har nämligen rätt till en kostnadsfri kyrklig begravning. Detta innebär att församlingens präst håller i ceremonin, organisten spelar orgel och vaktmästare hjälper till med praktiska förberedelser.

Den som inte är medlem i Svenska kyrkan har inte rätt till en kostnadsfri kyrklig begravning. Den som valt att inte vara medlem i Svenska kyrkan antas nämligen ha tagit avstånd från kyrkans tro och det anses därmed olämpligt att att begravningsceremonin hålls av en präst inne i kyrkans lokaler. Utan ett medlemskap i Svenska kyrkan är man istället berättigad till en ceremoni i det lokala kapellet. Skulle den avlidne ha återfått sin tro under livets sista dagar kan den lokala kyrkoherden göra ett undantag och tillåta att ceremonin ändock hålls i kyrkan med präst. I detta fall blir ceremonin dock inte kostnadsfri.

Vad har man rätt till om man inte är medlem i Svenska kyrkan?

Begravningsavgiften betalas, som ovan nämnt, av samtliga folkbokförda i Sverige. Denna avgift ger rätt till en eventuell kremering, lokal för visning och förvaring av stoft samt lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. Därtill ger den även rätt till vissa transporter, en gravplats samt iordningställande av denna i 25 år.

När det kommer till borgerlig begravning är man fri att utforma begravningsceremonin som man vill och det finns inga hinder att denna begravning innehåller religiösa inslag, om den avlidne exempelvis var medlem i något annat kyrkosamfund.

Har ni frågor om medlemskap i Svenska kyrkan eller vill ni ha hjälp att planera en begravning? Tveka då inte att kontakta våra erfarna begravningsrådgivare på telefonnummer 0771 - 22 21 21 eller maila oss på [email protected]!