0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Begravning / Före begravningen / Medlemskap i Svenska kyrkan

Medlemskap i Svenska kyrkan

Ett medlemskap i Svenska kyrkan fås inte längre per automatik. Du blir medlem om du väljer att döpa dig.

Sedan 1996 erhåller man inte längre medlemskap i Svenska kyrkan per automatik när man föds.

Medlemskap i Svenska kyrkan får man i stället i och med att man döps i kyrkan.

Alla i Sverige har rätt till en begravning och gravsättning, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller ej.

Det är nämligen så att alla som är folkbokförda i Sverige har en begravningsavgift på sin skattsedel, vilket bland annat inkluderar en gravrätt i 25 år

Förutom detta tillhandahålls även ett kostnadsfritt kapell och vissa transporter till och från graven.

Begravningsavgift och kyrkoavgift är inte samma sak

Det är viktigt att skilja på begravningsavgiften och kyrkoavgiften då dessa ofta blandas ihop.

Begravningsavgiften ger rätt till en kostnadsfri gravsättning och betalas av samtliga folkbokförda i Sverige.

Kyrkoavgiften är en frivillig avgift som också betalas via skattsedeln.

De som väljer att gå ur Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgiften.

medlem i svenska kyrkan

Det som är gemensamt för begravningsavgiften och kyrkoavgiften är att båda betalas till den lokala församlingen i vilken man är bosatt. Detta för att Svenska kyrkan också är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige (förutom i Stockholm och Tranås, där kommunen är huvudman).

Medlemskap i Svenska kyrkan ger rätt till kyrklig begravning

Huruvida den avlidne har ett medlemskap i Svenska kyrkan eller inte blir extra viktigt när vi talar om en så kallad kyrklig begravning.

Den som är medlem i Svenska kyrkan, och därmed också har betalat kyrkoavgiften, har nämligen rätt till en kostnadsfri kyrklig begravning.

Detta innebär att församlingens präst håller i ceremonin, organisten spelar orgel och vaktmästare hjälper till med praktiska förberedelser.

Den som inte är medlem i Svenska kyrkan har inte rätt till en kostnadsfri kyrklig begravning. Om man gått ur kyrkan antas man nämligen ha tagit avstånd från kyrkans tro.

Det anses därmed olämpligt att begravningsceremonin hålls av en präst inne i kyrkans lokaler.

Utan ett medlemskap i Svenska kyrkan är man i stället berättigad till en ceremoni i det lokala kapellet.

Skulle den avlidne ha återfått sin tro under livets sista dagar kan den lokala kyrkoherden göra ett undantag och tillåta att ceremonin ändock hålls i kyrkan med präst. I detta fall blir ceremonin dock inte kostnadsfri.

Rättigheter om man inte är medlem i Svenska kyrkan

Som nämnts här ovanför betalas begravningsavgiften av samtliga folkbokförda i Sverige.

Avgiften ger rätt till en eventuell kremering, lokal för visning och förvaring av stoft samt lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Därtill ger den även rätt till vissa transporter, en gravplats samt iordningställande av denna i 25 år.

När det kommer till borgerlig begravning är man fri att utforma begravningsceremonin som man vill och det finns inga hinder att denna begravning innehåller religiösa inslag, om den avlidne exempelvis var medlem i något annat kyrkosamfund.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Jakob Nordström

VD och grundare

Jakob är grundare av Lavendla som startade 2014 och arbetar idag som vd i företaget. Med lång erfarenhet inom branschen, har han god kännedom om såväl begravning som juridik och terapi. Jakob arbetar på Lavendlas huvudkontor i Stockholm och brinner starkt för Lavendlas vision att Göra det svåra lättare.