Vad menas med att skänka en minnesgåva – och hur gör man?

Det blir allt vanligare att anhöriga önskar att begravningsgästerna ska skänka en minnesgåva istället för att ha med sig begravningsblommor. En minnesgåva innebär att man skänker pengar till en särskild fond och då för att hedra minnet av den avlidne.

Hur skänker man en minnesgåva?

  • Minnesgåvan Swishas direkt via den avlidnes minnessida, där anhöriga valt en fond man vill hedra. Du hittar aktuell minnessida genom att söka här.
  • Om inte anhöriga har en minnessida så ber vi dig kontakta fonden direkt och ger gåvan. I många fall kan man ge gåvan direkt via den särskilda fondens hemsida och skriva in en hälsning i samband med detta.
  • Om man ombes att uppge adress dit minnesgåvan ska skickas, uppge anhörigs adress så kommer gåvan fram snabbare.

Vilka fonder tar emot minnesgåvor?

Nedanför följer exempel på fonder som tar emot minnesgåvor: