Vem betalar för vilka blommor?

Dödsboet, dvs närmast anhöriga, står för kistdekorationen och ibland även för handbuketterna som läggs på kistan. Den/de som ärver den avlidne kan bestämma att ha gemensamma eller separata blommor för en överenskommen summa. Det är dock helt upp till varje avlidens efterlevande att ta det beslutet.

Släktingar och vänner beställer och betalar för sina egna blommor samt handbuketter. Handbuketten läggs på kistan i samband med avskedet.  Varmt välkommen att botanisera i Lavendlas kvalitativa utbud av begravningsblommor, våra florister gör alla tänkbara arrangemang inför begravningen.