Urna

Att välja urna – 5 goda råd

  1. Om det krävs en urna eller inte beror i huvudsak på hur den avlidne ska gravsättas efter begravningsceremonin. Vid gravsättning i en traditionell grav (med plats för både kistor och urnor), i en urngrav eller i kolumbarium krävs det alltid en urna.
  2. Vid gravsättning i minneslund, askgravlund eller på en askgravplats är det inte nödvändigt att välja urna. Askan gravsätts då som den är eller i en liten tygpåse från kyrkogårdsförvaltningen.
  3. Vid ceremoni med urna, dvs. då den avlidne kremeras innan begravningsceremonin äger rum, är valet av urna extra viktigt.
  4. Vid ceremoni med urna är det vanligt att de närmast anhöriga pryder urnan med en s.k. urndekoration.
  5. På Lavendla erbjuder vi urnor som är tillverkade i såväl biologiskt nedbrytbara som icke-nedbrytbara material. En icke-nedbrytbar urna är endast tillåtet vid gravsättning i kolumbarium (ett slags gravvalv) och är då även ett krav. Våra urnmodeller Gamma och Alfa finns i icke-nedbrytbara versioner. Urnan Alfa finns att välja i koppar, detta är en av våra vanligaste urnor. Denna finns i vitt och grönt.

Vill du köpa enbart en urna?

Det går utmärkt att endast köpa en urna av oss även om du fått hjälp av en annan begravningsbyrå.

Visa alla urnor

När behöver jag beställa en urna?

Många människor önskar kremering efter sin död. Kremering innebär att den avlidne förbränns och blir till aska. När kremeringen är genomförd måste askan förvaras i någon form av behållare. Vanligtvis placerar krematoriet den avlidnes aska i en mycket enkel form av urna, något som liknar en pappkartong. Ibland är denna kostnadsfri och ibland kostar den runt 100 kr.

Kartongen från krematoriet är ofta fullt tillräcklig vid gravsättning i minneslund, askgravlund eller på en askgravplats. Detta eftersom urnan (kartongen) i det fallet aldrig gravsätts. Istället gravsätter man askan som den är eller i en liten påse från kyrkogårdsförvaltningen. Det finns dock ingenting som förhindrar att man beställer en finare urna även vid gravsättning i minneslund, askgravlund eller på en askgravplats. Askan kommer då att förvaras i den finare urnan fram till det att gravsättningen äger rum.

Vid ceremoni med urna, dvs. då kremeringen genomförs innan ceremonin äger rum, krävs det alltid en urna.  Även vid gravsättning i en traditionell grav (med plats för både kistor och urnor), i en urngrav eller i kolumbarium krävs det alltid en urna. Även här går det i regel bra att gravsätta i papperskartongen från krematoriet men de allra flesta väljer en finare form av urna.

Nedbrytbar urna eller icke-nedbrytbar urna?

På Lavendla erbjuder vi urnor i såväl biologiskt nedbrytbara material som icke-nedbrytbara material. De biologiskt nedbrytbara urnorna är tillverkade i alltifrån bark till keramik, glas, majsstärkelse och järn. Se t.ex. våra populära urnor Tellus, Glimra och Vanås. Vid gravsättning i traditionell grav eller i urngrav måste urnan alltid vara biologiskt nedbrytbar.

En icke-nedbrytbar urna blir endast aktuellt vid gravsättning i kolumbarium (ett slags gravvalv med nischer för förvaring av urnor). Våra urnmodeller Gamma och Alfa finns i en icke-nedbrytbar version.

Vid ceremoni med urna är valet av urna extra viktigt

I Sverige är det traditionellt sett allra vanligast att en begravningsceremoni genomförs med kista. Om den avlidne ska kremeras så görs detta efter ceremonin. På senare år har det dock blivit alltmer vanligt att anhöriga önskar hålla en ceremoni med urna.

Vid ceremoni med urna blir valet av urna extra viktigt. Urnan får stort fokus under ceremonin och därför vill många anhöriga att det ska vara en urna vald med omsorg. Valet av kan baseras på många olika faktorer. Vissa väljer den urna som bäst speglar den avlidnes personlighet. Andra väljer den urna som mest påminner om den avlidnes liv. Och så finns det ytterligare andra som helt enkelt väljer den urna som de själva tycker allra mest om.

Kista krävs alltid – även vid ceremoni med urna

Oavsett om det är en begravningsceremoni med kista eller urna så krävs det alltid en kista vid beställning av en begravning. Detta pga. att en avliden alltid måste kremeras i en kista av arbetsmiljörättsliga skäl.