Säkring av gravsten

Produktbeskrivning

Vi säkrar, riktar, ommonterar alternativt reser er sten enligt de krav som ställs av centrala gravvårdskommitén (”CGK-regler”).

Kapitäl (d.v.s. tak och överliggare på stenen) samt för pelare eller sidostycken tillkommer en kostnad om 715kr per dubb.

I de absolut flesta fall krävs 2 st dubbar per pelare/sidostycke/kapitäl.

Räkna ut ert pris nedan, genom att ta det mått som är störst av höjd och bredd. Välj sedan det måttet nedan för att se ert pris.

Vi kan även hjälpa er med större stenar, mot offert. Observera att en admin-avgift om 995kr/h tillkommer vid samtliga ärenden för handläggning, tillstånd och planering av uppdraget.

Vi reserverar oss för att individuellt pröva varje uppdrag innan vi åtar oss detta alt. lämna individuell offert för uppdraget efter en separat bedömning. Priserna nedan är förväntade priser givet en maximal tjocklek om 20 cm.

Nollställ

Produkter och tjänster väljs i bokningsverktyget. Klicka nedan för att påbörja er bokning.

Gör dina val här