Säkring av kapitäl

Produktbeskrivning

Vid köp av säkring av sten tillkommer en kostnad om 715kr per extra dubb som krävs för att säkra kapitäl (tak och övriga överliggare), sidostycken samt ev. pelare.

I de allra flesta fall krävs 2 dubbar á 715kr (=1430kr) per kapitäl, sidostycke samt pelare.

Detta kan endast köpas i samband med en resning av sten.

Observera att en admin-avgift om 995kr/h tillkommer vid samtliga ärenden för handläggning, tillstånd och planering av uppdraget.

Vi reserverar oss för att individuellt pröva varje uppdrag innan vi åtar oss detta alt. lämna individuell offert för uppdraget efter en separat bedömning.

1 430 kr

Produkter och tjänster väljs i bokningsverktyget. Klicka nedan för att påbörja er bokning.

Gör dina val här