Säkring av kapitäl

Produktbeskrivning

Vid köp av säkring av sten tillkommer en kostnad om 715kr per extra dubb som krävs för att säkra kapitäl (tak och övriga överliggare), sidostycken samt ev. pelare.

I de allra flesta fall krävs 2 dubbar á 715kr (=1430kr) per kapitäl, sidostycke samt pelare.

Detta kan endast köpas i samband med en resning av sten.

1 430 kr

Produkter och tjänster väljs i bokningsverktyget. Klicka nedan för att påbörja er bokning.

Gör dina val här