Riktning, Resning, Säkring eller Ommontering av gravsten

Att “säkra upp”, “rikta” alt. “resa” en gravsten

Har ni fått påtalat från kyrkogårdsförvaltningen att er sten inte uppfyller de säkerhetskrav som ställs av centrala gravvårdskommitén (“CGK-regler”) så kan ni kontakta oss för att säkra upp stenen så att kraven uppfylls på nytt.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att säkra upp instabila stenar.

Hur vi säkrar upp och stabiliserar er livsten.

Vi använder alltid syrafasta och rostfria ståldubbar i våra arbeten. Eftersom vi använder oss av de bästa materialen och högsta kvalitet i vårt arbete, lämnar vi även en 25-årig garanti genom vår partner som hjälper er på plats.

Vi börjar en säkring med att lyfta av stenen från sin sockel och rikta sockeln så att den återigen står stabilt. När vi säkrat “grunden” till stenen borrar vi med precision in nya hål i såväl sockel som livsten, som därefter åter lyfts på sin sockel med nya ståldubbar på plats.

När arbetet är klart står er sten stadigt i ytterligare 25 år och stenen klarar förmodligen mer nu (åtminstone ett tryck på 90kg) än när den var ny. För att stenen ska vara stabil krävs att stenen klarar av ett tryck på >35kg, vilket vi mer än väl uppfyller.

Centrala gravvårdskommiténs regler för säker montering.

För att garantera allas säkerhet på begravningsplatserna genomför kyrkogårdsförvaltningarna provtryckningar av gravstenarna med jämna mellanrum. Detta för att säkerställa att stenarna står stadigt och inte riskerar att välta över någon person som därmed kan skadas.

Över årens lopp, tjäle som kommer och går, är det inte sällan så att en sten med tiden blir allt mer lutande och instabil. Vid en av kyrkogårdsförvaltningens kontroller kan ni därmed åläggas att stabilisera (alt “säkra upp”, “rikta om” eller “resa” denna sten).

Dett arbete sker löpande enligt centrala gravvårdskommitén regler och riktlinjer, som återfinns på denna länk för den intresserade.

I många fall välter kyrkogårdsförvaltningen stenen själva med avsikt, för att säkerställa att den inte ramlar.