0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Vinnare av Lavendlas Stipendium för digitalisering 2021

Vinnare av Lavendlas Stipendium för digitalisering 2021

Sarah Persson, doktorand och leg. dietist vid Umeå universitet vinner Lavendlas stipendium för digitalisering 2021.

Sarah – En digitaliserad dietist

Lavendla har beslutat att tilldela Lavendlas Stipendium för digitalisering på 10 000 kr till Sarah Persson, doktorand och leg. dietist vid Umeå universitet för hennes arbete och forskning kring digitaliserad möteskultur för dietister. Vi fångade henne för en snabb vinnarintervju:

Hej Sarah, hur känns det att vinna stipendiet?
– Det känns jättebra och roligt! Roligt att ni också tycker att min forskning är intressant och viktig.

Berätta lite kort om din forskning med egna ord, så en lekman kan förstå.
– Min forskning går ut på att undersöka hur digitala möten (videosamtal) ter sig för dietister och deras patienter. Vi intervjuar, observerar och samlar enkätsvar för att undersöka hur deras upplevda erfarenhet ser ut. Vi intresserar oss för eventuella brister och risker samt möjligheter och vinster som kan göras med denna typ av mötesform. Vi tittar även på om det kan finnas patienter som hamnar i kläm eller inte kan tillgodo se sig den typen av behandling.

Slutligen intresserar vi oss även för mönster som skulle kunna påverka digitala mötens integrering i vården.

Varför är forskning inom det här området så viktigt?
– Digitala möten efterfrågas av patienter/brukare och deras anhöriga idag. För att kunna erbjuda en säker vård för alla är det viktigt att nya former av vård beforskas för att undvika risker, obehag och ojämlikheter för personal och patienter.

Med ökad kunskap från forskning kan politiker och chefer fatta mer informerade beslut om digital vård.

Vad hoppas du kunna förändra med din forskning?
– Jag hoppas kunna förmedla erfarenheter av digitala möten för att hjälpa andra i sitt digitala arbete. Samt hjälpa beslutsfattare genom att belysa och teoretisera mönster och fenomen som vi uppmärksammar.

Kan det appliceras på andra digitaliserade vårdområden?
– Jag tror absolut att vår forskning kommer att vara av intresse för andra områden av digitalisering. De levda erfarenheter som vi undersöker är givetvis personliga och beroende av just den individens kontext. Självklart förekommer även dietistspecifika fenomen, men de mönster vi kan se kommer ändå att vara applicerbara på andra digitala möten, givet samma förutsättningar.

Vi i forskargruppen bidrar också med olika erfarenheter och sätt att se på dessa erfarenheter, vilket också öppnar upp för en bredare applicering av forskningsresultaten.Vad är de största utmaningarna just nu? 
– Gällande digitala möten så skulle jag säga kompetensutveckling, upptäcka vilka nya kompetenser som behövs samt kompetensutveckling. Men även att uppdatera digitala verktyg så att de möter de behov som finns för den vård som ska och vill erbjudas. 

Var är vi om 10 år när det kommer till vårdkontakter?
– Jag hoppas att det kan bli ännu mer integrerat men på en frivillig basis för vårdgivare och patienter. Möjlighet att följa med patienten digitalt, hem till kylskåpet och matplatsen eller på affären och veckohandlingen. Samt att lokala lösningar för provtagning är välfungerande, allt ifrån vikt och mätning i det lokala vårdrummet till prov-kit för vitaminstatus i brevlådan.

Vad ska du göra med pengarna?
– Jag kommer att använda pengarna för att utveckla och sprida min forskning, genom konferenser, publikationer samt internationella utbyten.

Vi tackar Sarah så varmt för hennes forskning inom området och önskar henne all lycka framöver.

Sarah Persson – Doktorand och leg. dietist vid Umeå universitet

Läs mer om Sarah och hennes forskning på Umeå universitets webbplats: extern länk

Skrivet av Charlie