Får man lägga favoritlagets klubbflagga över kistan?

Om flaggan är relevant för den avlidne går det bra i de allra flesta fall. Flaggor med laddade symboler som kan väcka anstöt tillåts inte vid kyrkliga begravningar.