Vad är en visning av den avlidne?

En visning inom begravningsbranschen betyder att anhöriga får ta ett personligt avsked av den avlidne. Anhöriga får se den avlidne efter att begravningsbyrån bäddat ned den avlidne i vald kista. Det är viktigt att boka en visning så snart som möjligt efter dödsfallet då kroppen förändras relativt fort efter att någon avlider.