Vad händer med den avlidne före begravningsceremonin?

Den avlidne tas till ett kylrum på ett bårhus efter att denne fastslagits som avliden av en läkare. I kylrummet ligger den avlidne insvept i ett eller flera lakan på en bår. Alla avlidna har identifieringsinformation på sig. Detta beror bland annat på att bårhuspersonalen ska kunna veta vem som är vem och så att begravningsbyrån kan förvissa sig om att de hämtar rätt avliden.

Tidigast en vecka före ceremonidagen kommer begravningsbyrån med vald kista till bårhuset för att kistlägga och hämta den avlidne. Begravningsbyrån kör sedan kistan med avliden i till en bisättningslokal. Denna lokal ligger i närheten av kyrkan/kapellet där ceremonin ska äga rum.

Bisättningslokalen är en kyl där kistan förvaras.