Vad är viktigt att tänka på vid dödsfall?

Lagstadgat att begravningen ska hållas inom 30 dagar

Vid dödsfall är det viktigt att snarast kontakta de närmast anhöriga och prata om hur man tror att den avlidne vill ha sin begravningsceremoni utformad. Sedan 1 maj 2012 har anhöriga 30 dagar på sig att få till stånd en jordbegravning eller kremering. Därför bör man också ta kontakt med Lavendla så snart man kan för att få till ett datum och en plats för begravningsceremonin.

Lämpligt att säga upp den avlidnes hyresavtal

Det är lämpligt att säga upp avtal som den avlidne har haft med olika företag för att undvika onödiga kostnader. Hyr den avlidne en lägenhet är det enligt lag en månads uppsägningstid istället för tre som annars är normalt.

Behjälpligt att inventera vad som finns i bankfacket

Om det finns ett bankfack, boka tid med banken för att gå igenom bankfacket med en banktjänsteman. Det görs då en inventeringslista som man får med sig därifrån. Inga värdeföremål får däremot tas ut från bankfacket. Gravbrev och andra handlingar som är nödvändiga för att genomföra begravning och boutredning kan dock erhållas mot kvitto. Kopia av testamente kan också utlämnas.

Praktiskt med checklista vid dödsfall

Läs gärna vår checklista vid dödsfall, så att du med säkerhet inte missar något praktiskt.

Hjälpte det här svaret dig? Ja Nej