Vad är viktigt att tänka på vid dödsfall?

Lagstadgat att begravningen ska hållas inom 30 dagar

Vid dödsfall är det viktigt att snarast kontakta de närmast anhöriga och prata om hur man tror att den avlidne vill ha sin

Hjälpte det här svaret dig? Ja Nej