Vad är viktigt att tänka på vid dödsfall?

Lagstadgat att begravningen ska hållas inom 30 dagar

Vid dödsfall är det viktigt att snarast kontakta de närmast anhöriga och prata om hur man tror att den avlidne vill ha sin

Lämpligt att säga upp den avlidnes hyresavtal

Det är lämpligt att säga upp avtal som den avlidne har haft med olika företag för att undvika onödiga kostnader. Hyr den avlidne en lägenhet är det enligt lag en månads uppsägningstid istället för tre som annars är normalt.

Behjälpligt att inventera vad som finns i bankfacket

Om det finns ett bankfack, boka tid med banken för att gå igenom bankfacket med en banktjänsteman. Det görs då en inventeringslista som man får med sig därifrån. Inga värdeföremål får däremot tas ut från bankfacket. Gravbrev och andra handlingar som är nödvändiga för att genomföra begravning och boutredning kan dock erhållas mot kvitto. Kopia av testamente kan också utlämnas.

Praktiskt med checklista vid dödsfall

Läs gärna vår checklista vid dödsfall här.