0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Platser / Trollhättan / Kyrkor / Velandakyrkan

Velandakyrkan

Velandakyrkan i Trollhättan

Velandakyrkan Fotograf: Gärdhem

Beskrivningen av platsen har inhämtats in från publika källor vid de tillfällen som denna dokumenterats. Informationen kan därför vara fel eller ha ändrats sedan dess. Om så är fallet, vänligen meddela oss på [email protected]

Platsinformation

  • 140 platser

Veckoschema begravningstider

Våra rådgivare hjälper dig med begravning i Trollhättan

Vi vet att du har många frågor just nu. Vad kostar det, hur väljer jag plats, vem gör vad och vad måste jag göra själv? Vi hjälper dig genom den svåra tiden som en begravning innebär.

På Annandag Påsk 2019 fick Västra Tunhems pastorat en ny kyrka! Då invigde biskop Åke Bonnier Velanda kyrka som fram tills nu tillhört missionsförsamlingen på orten.

Liten historik om Velanda missionsförsamling

Velanda missionsförsamling har sina rötter i den folkväckelse som svepte över Sverige i slutet av 1800-talet. Fattigdomen i landet var omfattande liksom alkoholismen. Väckelsen och omvändelsen till tron på Kristus var både andlig och social. Sveriges väg ur fattigdom, misär och alkoholmissbruk har sin grund i folkrörelserna i slutet av 1800 talet, inte minst då genom frikyrkornas framväxt.
Nykterhet och skötsamhet banade också väg för den demokratisering som skedde runt 1900 då den etablerade överheten ifrågasattes.
Våra trakter var inget undantag, väckelsen drog genom socknens gårdar; Holm, Slätthult, Alingsåker, Lunddalen, Tranebo är några av namnen där människor kom till tro och där det också hölls stugmöten.
I församlingens jubileumsskrift från 1984 kan man läsa följande:

”Under 1850-60 talen rådde en andlig sömn och likgiltighet i våra bygder, människorna blev bekymrade över sina synder och gick i stora skaror till mötena, flera stycken lämnade sig åt Gud och fick frid, barnasinne och missionssinne”

Med grund i dessa stugmöten bildades missionsföreningar. Ursprunget till Velanda missionsförsamling bildades 1884 och antog namnet ”Vägens missionsförening” efter gårdsnamnet där det första missionshuset byggdes. Namnet ändrades 1910 till ”Vägen och Holms missionsförening”.

I slutet av 1920 talet började diskussionerna om att ersätta de båda missionshusen, Vägens missionshus byggt 1884 och Holms missionshus byggt 1899, med ett mer centralt placerat i Velanda.

Efter olika turer invigdes den nya kyrkan vid Skinnmo, Velanda 1932.
Sin nuvarande utformning fick kyrkan 1988 då sidobyggnaden invigdes och 1993 då kyrksalen renoverades och förändrades.

Församlingens utveckling kan avläsas i byggnadernas tillkomst men framförallt i betydelse för enskilda människors tro och vad det fört med sig i upprättelse och meningsfullt liv.

Under 1990 talets senare del utvecklades ett samarbete med Gärdhems församling, Svenska kyrkan. Först via fritidsgårdsverksamhet och efter hand även i gudstjänstgemenskap. 2005 slöts en formell överenskommelse om samarbete, vilket manifesterades annandag påsk 2005 med en högtidsgudstjänst.