Behövs det bärare vid en jordbegravning?

För att kunna genomföra en jordbegravning behövs det sex stycken bärare, tre på vardera sida av kistan. Anhöriga kan ordna med egna bärare i form av släkt och vänner om så önskas. Det vanligaste är ändå att begravningsbyrån ordnar med bärare. Lavendla begravningsbyrå hjälper så gärna till att planera begravningen, och däribland att skaffa fram kistbärare. Kontakta oss så hjälper våra begravningsrådgivare dig och finns där för dig genom hela processen.