Får anhöriga dela på askan efter den avlidne?

Det är fullt förståeligt att man som anhöriga vill begrava den avlidne på en kyrkogård i närheten av där man bor. När alla är utspridda över landet – eller över världen – kan det därför bli lite problematiskt. Var ska den avlidne gravsättas? På Lavendla får vi ofta frågan om man får dela på askan efter den avlidne och gravsätta den på olika kyrkogårdar, som exempel. Svaret på frågan är nej. Askan efter en avliden får nämligen inte delas upp och gravsättas på olika platser. Askan måste alltså gravsättas på en och samma plats.