Kremering

kremering-kremation-lavendla-begravningsbyraKremering, en s.k. "kremationsbegravning" eller inte? Genom att ta ställning till huruvida du önskar kremering eller inte underlättar du för dina nära och kära. 

Kremering, eller eldbegängelse som det ibland också kallas, har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Idag kremeras fler än 70 % av alla avlidna  i Sverige. Vid kremering förs den avlidnes kropp till ett så kallat krematorium där kroppen bränns till aska i särskilt anpassade kremationsugnar. När kremeringen är färdig samlas askan upp och hälls ner i den urna som valts ut av anhöriga. Att tala om för sina anhöriga huruvida man önskar bli kremerad eller inte är en omtänksam gest och underlättar för nära och kära i en tid av sorg. Vill du veta mer om kremering? Se då vår lista med topp 5 saker du behöver veta om kremering nedan!

Topp 5 saker du behöver veta om kremering och kremationbegravning

  1. Kremering kan ske både före och efter

  2. Kostnaden för kremering täcks av den


Vi hjälper er ordna begravningen

Se vårt utbud och våra priser


Kremeringen före eller efter begravningsceremonin?

En kremering av den avlidnes kropp kan genomföras både innan och efter själva

Kremation eller direkt gravsättning måste ske inom 30 dagar från dödsdatum

Enligt svensk lag måste kremering eller gravsättning i form av

Kremeringen av kroppen följer en strikt process

Innan kremeringen tillåts äga rum krävs ett så kallat dödsbevis från Skatteverket. Så snart dödsbeviset har utfärdats kan kroppen kremeras i en särskilt anpassad anläggning vid namn krematorium. Vid kremeringen ligger stoftet (den avlidnes kropp) i en kista som de anhöriga har valt ut. Om begravningsceremonin har ägt rum före kremeringen avlägsnas alla dekorationer samt blommor innan kremationen startar. Medicinska implantat i form av pacemaker eller dylikt avlägsnas också innan kremeringen startar. Detta är nödvändigt eftersom de medicinska implantaten annars riskerar att sprängas i kremeringsugnen. Eventuella titanskruvar och andra liknande metallföremål förbränns inte i kremeringsugnen och sorteras därför ut från askan efteråt. Kremeringsugnen rymmer bara en kista och själva kremeringen tar normalt ca. 80 minuter. Den avlidnes identitet kan styrkas genom hela kremeringsprocessen med hjälp av en särskild identifieringsbricka. När kremeringen är färdig placeras askan i den urna som valts ut av anhöriga.

Urna och gravsättning av askan efter kremering

Som ovan nämnt placeras askan i en av anhöriga utvald urna så snart kremeringen är klar.  Anhöriga kan sedan gravsätta askan i antingen en kistgrav, i en urngrav, på en askgravplats, i en askgravlund eller i en minneslund. Läs mer om de olika typerna Planera begravning i lugn och ro

Gör dina val på vår hemsida nu


Har du frågor om kremation eller vill du ha hjälp att planera en begravning? Tveka då inte att kontakta oss så hjälper vi dig! Du når oss på telefonnummer 0771 - 22 21 21 eller på [email protected]!