Vad händer om man inte kan komma överens om begravningsplatsen och hur länge kan man då vänta med gravsättningen?

Inom 30 dagar ska en avliden vara begravd eller kremerad. Om avliden har kremerats har man ett år på sig att gravsätta askan. Om anhöriga inte kommer överens om en gravplats inom den tiden, går länsstyrelsen in och fattar beslut om gravsättningen. Är man oense, är det därför ett bra val att välja kremering för att få tid på sig att komma överens.