Hem / Begravning / Efter begravningen / Minneslund

Minneslund

Minneslund Lavendla Begravningsbyrå

Gravsättning i minneslund är bra alternativ för anhöriga som önskar ha en gravplats gå till men samtidigt inte vill förbinda sig att stå för skötsel och underhåll. 

Gravsättning i minneslund är möjligt om den avlidnes kropp har genomgått en kremering.

Topp 5 saker du måste veta om gravsättning i minneslund

  1. Gravsättning i jorden eller spridning av aska i minneslund: I de flesta minneslundar gravsätts den avlidne genom att askan grävs ned i jorden. Det finns dock även minneslundar där askan istället sprids ut i minneslundens natur. 

  2. Inte tillåtet att markera platsen där urnan gravsätts: En minneslund är en helt anonym form av gravplats. Detta innebär att man aldrig får markera den plats där askan grävs ned. 

  3. Anhöriga får inte delta vid gravsättningen: För att minneslunden ska förbli anonym är det inte tillåtet för anhöriga att delta vid gravsättningen i en minneslund. 

  4. Kyrkogårdsförvaltningen sköter gravsättningen: Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för att askan blir nedgrävd i minneslunden, alternativt att askan sprids ut i minneslunden. Som anhörig får du besked om att gravsättningen har ägt rum via ett så kallat minneslundsintyg. 

  5. Fördelar med minneslund: En av de främsta fördelarna med gravsättning i minneslund är att anhöriga får en plats att gå till men samtidigt inte behöver ansvara för underhåll samt utsmyckning av gravplatsen. Oftast finns det en gemensam smyckningsplats i minneslunden där man som anhörig får ställa snittblommor samt ljus för att hedra den avlidne. 

Skötsel av minneslundar

Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel av minneslunden och ser även till att det är rent och fint vid den gemensamma smyckningsplatsen. Smyckningsplatsen är en speciellt avsedd plats där man som anhörig normalt sett får hedra den avlidne med snittblommor och ljus. Kostnaden för skötsel av minneslunden täcks av den så kallade begravningsavgiften som betalas av samtliga folkbokförda personer i Sverige. Begravningsavgiften täcker även kostnaden för gravsättning i minneslunden.


Vi hjälper er ordna begravningen

Se vårt utbud och våra priser här


Gravsättning i minneslund blir allt vanligare

Gravsättning i minneslundar blir idag allt vanligare. Anledningen till att anhöriga väljer att gravsätta i minneslundar skiljer sig naturligtvis åt från familj till familj. Många gånger är det en önskan från den avlidne själv. Mycket tyder dock på att denna trend ligger i linje med samhällets utveckling i stort. Vi reser allt mer och många väljer även att flytta runt i landet eller i världen pga. diverse förändringar i livet. Detta gör det ibland svårt att vårda och ta hand om den individuella gravplatsen på ett sätt som man egentligen skulle vilja. För att slippa drabbas av dåligt samvete väljer många anhöriga därför att gravsätta den avlidne i minneslund.

Gravsättning i askgravlund är ett mindre anonymt alternativ

Vid gravsättning i askgravlund är kravet på anonymitet inte lika stort som vid gravsättning i minneslund. I en askgravlund är anhöriga välkomna att delta vid själva gravsättningen och den avlidnes namn samt födelse- och dödsdatum finns representerat på en namnplatta i askgravlunden.

Har du frågor om gravsättning i minneslundar eller vill du ha hjälp att planera en begravning? Kontakta oss på Lavendla Begravningsbyrå så hjälper vi dig! Du når oss på telefonnummer 0771 - 22 21 21 eller på [email protected]!