0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Begravning / Efter begravningen / Minneslund

Minneslund

Gravsättning i minneslund är ett bra alternativ för anhöriga som önskar ha en gravplats att gå till men som samtidigt inte vill förbinda sig att stå för skötsel och underhåll. 

begravas i minneslund

Gravsättning i minneslund är möjligt om den avlidnes kropp har genomgått en kremering och blir ett allt vanligare alternativ.

5 saker du måste veta om gravsättning i minneslund

  1. Gravsättning i jorden eller spridning av aska i minneslund: I de flesta minneslundar gravsätts den avlidne genom att askan grävs ned i jorden. Det finns dock även minneslundar där askan i stället sprids ut i minneslundens natur. 
  2. Inte tillåtet att markera platsen där askan gravsätts: En minneslund är en helt anonym form av gravplats. Detta innebär att man aldrig får markera den plats där askan grävs ned. 
  3. Anhöriga får inte delta vid gravsättningen: För att minneslunden ska förbli anonym är det inte tillåtet för anhöriga att delta vid gravsättningen i en minneslund. 
  4. Kyrkogårdsförvaltningen sköter gravsättningen: Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för att askan blir nedgrävd i minneslunden, alternativt att askan sprids ut i minneslunden. Som anhörig får du besked om att gravsättningen har ägt rum via ett så kallat minneslundsintyg. 
  5. Fördelar med minneslund: En av de främsta fördelarna med gravsättning i minneslund är att anhöriga får en plats att gå till men samtidigt inte behöver ansvara för underhåll och utsmyckning av gravplatsen. Oftast finns det en gemensam smyckningsplats i minneslunden där man som anhörig får ställa snittblommor samt ljus för att hedra den avlidne.

Kyrkogårdsförvaltningen står för skötsel av minneslunden

Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel av minneslunden och ser även till att det är rent och fint vid den gemensamma smyckningsplatsen.

Smyckningsplatsen är en speciellt avsedd plats där man som anhörig normalt sett får hedra den avlidne med snittblommor och ljus.

Kostnaden för skötsel av minneslunden täcks av den så kallade begravningsavgiften.

Avgiften betalas av samtliga folkbokförda personer i Sverige. Den täcker även kostnaden för gravsättning i minneslunden.

Gravsättning i minneslund blir allt vanligare

Gravsättning i minneslundar blir allt vanligare.

Anledningen till att anhöriga väljer att gravsätta i minneslundar skiljer sig naturligtvis från familj till familj.

Många gånger är det en önskan från den avlidne själv. Mycket tyder dock på att denna trend ligger i linje med samhällets utveckling i stort.

Vi reser allt mer och många väljer även att flytta runt i landet eller i världen på grund av livsförändringar.

Därför är det ibland svårt att ta hand om den individuella gravplatsen på det sätt som man egentligen skulle vilja. 

För att slippa drabbas av dåligt samvete väljer många anhöriga således att gravsätta den avlidne i minneslund.

Gravsättning i askgravlund är ett mindre anonymt alternativ

Vid gravsättning i askgravlund är kravet på anonymitet inte lika stort som vid gravsättning i minneslund.

I en askgravlund är anhöriga välkomna att delta vid själva gravsättningen.

Den avlidnes namn liksom födelse- och dödsdatum finns representerat på en namnplatta i askgravlunden.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss till dig.