Vad händer om arvtagarna inte kan komma överens?

När dödsbodelägarna – arvtagarna – inte kan komma överens om förvaltningen av dödsboet kan det bli så att en boutredningsman utses av tingsrätten. Boutredningsmannen arbetar främst för att ena dödsbodelägarna kring det juridiska.

I de fall det inte går att ena dödsbodelägarna kan personen fatta egna beslut. Såtillvida det inte rör sig om att sälja av fast egendom. Då behöver boutredningsmannen få ett godkännande av tingsrätten.

Använd kontaktformuläret här nedanför för att komma i direkt kontakt med Lavendlas kunniga jurister. De hjälper så gärna till med juridisk rådgivning gällande dödsbo och bouppteckning.